Pedagogiikka ja arviointi

Koulutukset

OPS ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologia
Toiminnallinen opettaminen
Oppiainekohtaiset koulutukset
Muut

Valmentava opettajuus
Ongelmista tavoitteiksi - neuropsykiatriset häiriöt koulussa

Tukiviittomat / alkeisryhmä alkaa 12.9.2019

Sisältö
Tukiviittomien perusteet, varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tarvittavaa sisältöä

Ajankohta
torstaisin 12.9, 19.9, 26.9, 3.10 ja 10.10
klo 14-15.30

Paikka
Kangasvuoren päiväkotikoulu, koulun puoli, os. Kangasvuorentie 12.

Kouluttaja
Outi Pippuri

Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö, max 20 hlöä/ ryhmä

Ilmoittautuminen
SAP-koodilla 50098661

Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa päiväkoti tai koulu itse

Lisätietoja koulutuksesta
Eija Rajalainen, p. 014-2661985

Tukiviittomat / jatkokurssi, alkaa 12.9.2019

Sisältö
Tukiviittomien jatkokurssi, varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tarvittavaa sisältöä.
Jatkokurssille osallistuminen edellyttää alkeiskurssin suorittamista.

Ajankohta
torstaisin 12.9, 19.9, 26.9, 3.10 ja 10.10
klo 15.30-17.00

Paikka
Kangasvuoren päiväkotikoulu, koulun puoli, os. Kangasvuorentie 12.

Kouluttaja
Outi Pippuri

Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö, max 20 hlöä/ ryhmä

Ilmoittautuminen
SAP-koodilla 50098662

Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa päiväkoti tai koulu itse

Lisätietoja koulutuksesta
Eija Rajalainen, p. 014-2661985

VALMENTAVA OPETTAJUUS - KÄYTÄNNÖN VÄLINEITÄ OPETUSTYÖHÖN 8.11 tai 9.11 (sama sisältö molempina päivinä)

VALMENTAVA OPETTAJUUS - KÄYTÄNNÖN VÄLINEITÄ OPETUSTYÖHÖN

pe 8.11. ja la 9.11.2019 (sama sisältö molempina päivinä)

ilmoittautuminen SAP:ssa:

8.11 koulutukseen koodilla 50100061

9.11 koulutukseen koodilla 50100063

Paikka: Jyväskylän kaupunginteatterin harjoitushuone

Kohderyhmä: ensisijaisesti 8-luokkien luokanohjaajat lukuvuonna 2019-20 ja mikäli tilaa on, myös muiden luokkien ohjaajat, max 20 osallistujaa.

 

Koulutus antaa välineitä kohdata vaikeita tilanteita ja haasteellisia oppilaita koulun arjessa. Se lisää opettajan omia voimavaroja sekä mahdollistaa luottamuksellisessa ilmapiirissä vertaisryhmäkeskustelun. Päivän aikana opettajat pääsevät työskentelyn pohjalta jakamaan kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä niin haastavissa tilanteissa kuin palautumisessaan niistä. Lähestymme aihetta myös huumorin ja ilon kautta.

 

aikataulu

9-9:30 ilmoittautuminen ja kahvit + sämpylät  

 

9:30-11:30 Läsnäolo-luento osallistavin menetelmin Virpi Koskela

11:30-12:30 lounas (omakustanteinen)

 

12:30-14:30 Forum-teatteriprosessi Hannu Rantala

14:30-16:00 Purku ja päivän päättäminen Antti Niskanen

loppukahvit + palaute

 

 1. TYÖPAJA

Läsnäolon kokemukset työssä parantavat kohtaamisten laatua, lisäävät luovuutta ja yhteistä ymmärrystä

työpajan vetää filosofian tohtori Virpi Koskela

Virpi Koskela alustaa läsnäolon kokemusten merkityksestä ihmisten väliselle kohtaamiselle sekä fasilitoi ryhmälle aiheeseen liittyviä, kokemuksellisia tehtäviä. Kahden tunnin kokonaisuuden tavoitteena on omien läsnäolokokemusten mieliin palauttaminen ja niiden lisääminen koulumaailman arjen kohtaamisiin. Menetelminä kohtaamisessa ovat hiljentyminen, muistelu ja kokemusten jakaminen.

 1. TYÖPAJA

Osallistavan teatterin mahdollisuudet koulukiusaamisen ehkäisyssä

työpajan vetää teatteri-ilmaisunohjaaja amk Hannu Rantala​


Työpajassa tutustutaan toiminnallisin menetelmin ja draamaharjoitteiden avulla osallistavan teatterin tarjoamiin keinoihin koulukiusaamisen ehkäisyssä. Työmuotona käytämme Forum-teatteria, jossa keskiössä on osallistujaryhmän vuorovaikutuksellinen matka.

 

 1. TYÖPAJA

Purku ja päivän päättäminen

työpajan vetää KM, teatterikuraattori Antti Niskanen

 

Antti Niskasen vetämässä osuudessa kootaan ajatuksia koulutuspäivästä. Aihetta lähestytään dialogisesti ja välineinä käytetään toiminnallisia, draamalähtöisiä menetelmiä.

 

Lisätietoja:

Hilkka Hyttinen

teatterinjohtaja

Jyväskylän kaupunginteatteri

Mobile +358 (0)50 311 8705

e-mail: hilkka.hyttinen@jyvaskyla.fi

Sirkus- ja taidemenetelmät alkuopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa

Koulutus on sopiva varhaiskasvatuksen lisäksi myös alkuopetuksen henkilökunnalle ja erinomainen päiväkotikoulujen henkilöstölle yhdessä!

Sisältö

Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaan linkittyvä taide- ja kulttuurikasvatuksen koulutuskokonaisuus, joka perustuu sirkustaiteeseen ja sosiaalisen sirkuksen menetelmiin. Koulutuksen keskiössä ovat osallisuuden tukeminen, inklusiivisuus, lapsen itsetunnon ja vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä taiteen ja kulttuurin ympäristössä syntyvien uusien toimintamahdollisuuksien ja työtapojen käyttöönotto varhaiskasvatustyössä.

Koulutuksessa huomioidaan myös tuen tarpeessa olevien lasten yhdenvertainen osallistumisen, menetelmien soveltaminen eri-ikäisille lapsille sekä taidetoiminnan nivoutuminen osaksi päiväkotien toimintakokonaisuutta.

Koulutus koostuu viidestä lähiopetuspäivästä, toiminnallisista ”kotitehtävistä” sekä omassa yksikössä yhdessä työparin kanssa, tammi -maaliskuussa 2020, toteutettavasta sirkusprojektista.

Ajankohta
Lähipäivä 1. 25.10.2019 kello 12-16
Lähipäivä 2. 29.11.2019 kello 12.-16
Lähipäivä 3. Tammikuussa 2020
Lähipäivä 4. Huhtikuussa 2020

Kesto
20 tuntia

Paikka
Varmistuu myöhemmin


Kouluttaja
Kulttuurikeskus PiiPoon teatteri-ilmaisun ja sosiaalisen sirkuksen ohjaaja, yhteisötaiteilija, draama ja sirkusohjaaja Riku Laakkonen ja sosiaalisen sirkuksen ohjaaja Katriina Reponen sekä toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu.

Hinta
Koulutus osallistujille ilmainen.

Ilmoittautuminen
Koulutukseen osallistutaan työpareina, yksi pari per yksikkö. Sopii hyvin myös varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen yhteiseksi projektiksi päiväkotikouluissa. Koulutuksen maksimi osallistujamäärä 30 henkilöä (15 työparia).
Molemmat osallistujat ilmoittautuvat linkin kautta. Ilmoittautuminen

Lisätietoja koulutuksesta
Sami Talvensola, 266 3163, sami.talvensola@jyvaskyla.fi


Alkuperäiset koulutustiedot löydät täältä:
Sirkus- ja taidemenetelmät varhaiskasvatuksessa

Opiskelun erityiset painoalueet eriyttämisen menetelmänä

Sisältö
Opiskelun erityiset painoalueet – milloin ja miten?

Ajankohta
Sovittavissa

Kesto ja paikka
1,5 h, paikka sovittavissa

Kouluttaja
Oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino

Kohderyhmä
Alakoulun erityis- ja luokanopettajat (esim. kouluittain 2-10 hlö)

Hinta
Ilmainen, sijaiskuluista vastaa koulu 

Lisätietoja koulutuksesta
Anne Heino p. 014 266 8453

Ongelmista tavoitteiksi - neuropsykiatriset häiriöt koulussa

Sisältö

ONGELMISTA TAVOITTEIKSI -neuropsykiatriset häiriöt koulussa

Koulutus antaa keinoja ja välineitä nepsy-lasten ja -nuorten kanssa työskenteleville.

Koulutyössä oppilaan toimintakykyyn vaikuttavista häiriöryhmistä merkittävimpinä ovat psykiatriset ja neuropsykiatriset häiriöt. Ongelmista tavoitteiksi -koulutus sisältää tietoja yleisimmistä neuropsykiatrisista häiriöistä. Koulutus huomioi mahdolliset toiminnanohjauksen ongelmakohdat, nostaa esille aikuisen vastuuta, sekä antaa ideoita ja välineitä oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen.

Ajankohta ja kesto
Koulu sopii ajankohdan ja keston yhdessä kouluttajan kanssa

Paikka
Omalla koululla

Kouluttaja
koulunkäynninohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen- valmentaja Reija Okkonen

Ilmoittautuminen
Koulu sopii koulutuksesta suoraan kouluttajan kanssa ja ilmoittaa sovitun koulutuksen ajankohdan yms kehittämistiimiin os. eija.rajalainen@jkl.fi . Kehittämistiimissä koulutukselle luodaan SAP-koodi, jolla koulutukseen osallistuvat ilmoittautuvat.

Kohderyhmä ja ryhmäkoko
koulun henkilökunta (opettajat, koulunkäynninohjaajat, aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilökunta)

Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, mahdollisista sijaisjärjestelyistä vastaa koulu

Lisätietoja koulutuksesta
Reija Okkonen, reija.okkonen@jkl.fi, 040 707 0160​

Arviointityöväline Peda.netissä

Sisältö
Peda.netin arviointityövälineen käyttö Jyväskylän taitotasotaulukoiden kanssa. Koulutus voidaan räätälöidä koulun tarpeita vastaavaksi.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Peda.netin arviointityövälineen käytöstä kiinnostuneet opettajat, max. 15 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Opettajuuden muutos – miten muutin opettajajohtoisen opetuksen yksilöllisen oppimisen opetukseksi ja miksi?

Sisältö

Keskustelutilaisuus

Uusi opetussuunnitelma korostaa oppilaiden henkilökohtaista huomioimista, jota perinteisessä opettajajohtoisessa opettamisessa on vaikea tehdä. Yksilöllistä oppimista voidaankin perustellusti pitää yhtenä ratkaisuna tähän haasteeseen.

Tapaamisessa kerron omasta kokemuksestani muuttaa ns. perinteinen opettajajohtoinen opetus yksilöllisen oppimisen opetukseksi. Kyseessä oli 7. luokan matematiikan opetus. Muutos ei ollut helppo, mutta todellakin sen väärti. Mitä muutos tarkoitti omalle opettajuudelle, mitkä olivat sudenkuopat ja mitkä todelliset ahaa-elämykset? Käydään yhdessä keskustelua aiheesta alustuksen pohjalta.

Ajankohta
Sovittavissa

Kesto
1,5h

Paikka
Sovittavissa

Kouluttaja/keskustelun alustaja
Riina Sutinen

Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Aineenopettajat ja luokanopettajat, 5-20 hlöä

Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus/keskustelutilaisuus on ilmainen, mahdollisista sijaisjärjestelyistä vastaa koulu

Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, 014-2668155

Oppimaan oppimisen taidot ja arviointi

Sisältö
Mitä ovat oppimaan oppimisen taidot ja miten niitä voisi arvioida eri vuosiluokilla? 
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa, esim. 2-3 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Esimerkiksi luokka-asteen tai aineryhmän opettajat, 2-8 hlöä
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Minna Kuutti, p. 014-266 8452

S2-oppilaan oppimisen ohjaaminen ja edistymisen arviointi yleisopetuksessa

Sisältö
S2-oppilaan oppimisen ohjaaminen ja edistymisen arviointi yleisopetuksessa
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa, esim. 2-3 h tai 2 x 2-3 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Luokan- ja aineenopettajat, joilla on S2-oppilaita ryhmässä
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen. Sijaiskuluista kysy Pia Bärlundilta, p. 014-266 4889
Lisätietoja koulutuksesta
Pia Bärlund, p. 014-266 4889

S2-oppilaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojen arviointi

Sisältö
S2-oppilaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojen opintojenaikainen taitotasoarviointi ja päättöarviointi
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa, esim. 2-3 h tai 2 x 2-3 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Valmistavan ryhmän opettajat ja S2-opettajat
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen. Sijaiskuluista kysy Pia Bärlundilta, p. 014-266 4889
Lisätietoja koulutuksesta
Pia Bärlund, p. 014-266 4889

Taitotasotaulukon kriteerien kielellistäminen oppilaalle

Sisältö
Perehdytään yhdessä, miten voisi avata taitotasotaulukoiden kriteereitä oppilaiden kielelle opintokokonaisuutta varten (esimerkiksi 1-3 tavoitetta toiveiden mukaan).
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
2 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Esimerkiksi luokka-asteen tai aineryhmän opettajat, 2-8 hlöä
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Minna Kuutti, p. 014-266 8452

Tavoitteisiin perustuva arviointi erilaisin testein ja kokein

Sisältö
Rakennetaan koe tai muu testi, jolla saat mitattua valitsemiesi tavoitteiden mukaista osaamisen kehittymistä.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa, esim. 2-3 h tai 2 x 2-3 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Esimerkiksi luokka-asteen tai aineryhmän opettajat, 2-8 hlöä
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Minna Kuutti, p. 014-266 8452

Tavoitteisiin perustuva lukuvuosisuunnittelu

Sisältö
Rakennetaan vuosisuunnitelmaa tavoitteiden pohjalta yhdessä mentorin kanssa.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa, esim. 2-3 h tai 2 x 2-3 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Esimerkiksi luokka-asteen tai aineryhmän opettajat, 2-8 hlöä
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Minna Kuutti, p. 014-266 8452

Peda.netin perusteet

Sisältö
Peda.netin käyttö luokan sivuna tai esimerkiksi oppiaineen sivuna. Peda.netin rakenne ja erilaiset työvälineet. Oma Tila.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Käy kaikille peda.netin käytöstä kiinnostuneille, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Peda.net opetuksessa

Sisältö
Peda.netin perusteet on jo hallinnassa. Peda.netin käyttö oppilaiden kanssa.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Käy kaikille peda.netin käytöstä kiinnostuneille, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Kasvun kansio Peda.netissä

Sisältö
Kasvun kansio oppilaan portfoliona. Miten oppilas rakentaa Kasvun kansion Oma Tilaansa ja miten sen kanssa voi toimia?
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Kasvun kansion ja Peda.netin käytöstä kiinnostuneet opettajat, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Pilvipalvelu O365

Sisältö
O365-pilvipalvelun käyttö. Koulutus voidaan räätälöidä koulun tarpeiden mukaan, esim. OneDrive tiedostojen tallentamiseen, jakamiseen ja yhteiskäyttöön, OneNote opettajan/henkilökunnan muistikirjana, Class Notebook luokan muistikirjana jne.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Microsoft Teams

Sisältö
O365-pilvipalvelun Teams-sovelluksen käyttö. Erilaiset tiimit, tiimien perustaminen, kanavat, perustoiminnot.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

OneNote opettajan kalenterina

Sisältö
O365-ympäristön OneNote-sovelluksen käyttö opettajan suunnittelutyössä. Koulutuksessa käydään läpi OneNoten perustoiminnot ja lisäksi niitä toimintoja, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi opettajan tuntisuunnittelun helpottamisessa.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa (suositus 1,5 - 3 h)
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Pilvipalvelu Google

Sisältö
Google-pilvipalvelun käyttö. Koulutus voidaan räätälöidä koulun tarpeiden mukaan, esim. Google Drive tiedostojen tallentamiseen, jakamiseen ja yhteiskäyttöön, Tiimin Drivet, Google Forms lomakkeiden teko jne.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Google Classroom

Sisältö
Google Classroomin käyttö opetuksessa.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Ohjelmointi Microbiteillä

Sisältö
Ohjelmointia Micro:biteillä. TVT-lainaamossa on lainattavana 60 kpl ohjelmoitavia Micro:bitejä. Niillä ohjelmointi on helppoa ja innostavaa. Käytämme suomenkielisiä ohjeita, jotka ovat opettajan saatavilla myöhemminkin. Myös lisäpaketteja micro:biteille (Inventor's kit) lainaamossa 20 kpl.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Ohjelmointi Legoroboteilla

Sisältö
Ohjelmointia legoroboteilla. TVT-lainaamossa on lainattavana 24 kpl ohjelmoitavia legorobotteja. Niillä ohjelmointi on monipuolista ja tarjoaa haasteita monentasoisille oppilaille. Koulutuksessa käymme läpi lego-ohjelmoinnin perusteita. Käytämme suomenkielisiä ohjeita, jotka ovat opettajan saatavilla myöhemminkin.
Ajankohta
Sovittavissa, huom. koulutuksessa käytetään TVT-lainaamon legorobotteja, varaa koulutus siis hyvissä ajoin.
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat, max. 12 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

MIX ICT

Sisältö
Erilaisia pajoja TVT:n eri aiheista. Voidaan räätälöidä koulun tarpeiden mukaan.
Ajankohta
Sovittavissa, huom. mikäli koulutuksessa käytetään TVT-lainaamon välineistöä, varaa koulutus hyvissä ajoin.
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

TEKOÄLY - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KOULUSSA? (Hannu Moilanen)

Sisältö
Asiantuntijoiden mukaan 65% tänä vuonna koulunsa aloittavista lapsista päätyy ammatteihin, joita ei ole vielä olemassa. Tekoäly, automatisaatio ja robotit muuttavat maailmaa kiihtyvällä tahdilla. Jyväskylän yliopiston it-tiedekunnassa on ollut käynnissä vuonna 2017-2018 valtakunnallisesti merkittävä hanke, jossa muun muassa tutkitaan eri tekoälyteknologioiden mahdollisuuksia terveydenhuollossa ja koulussa. Hankkeessa on tutkittu tekoälyn kykyä jalostaa uutta tietoa oppilaiden hyvinvointidatasta ja kouluterveyskyselystä. Voisiko tekoäly edistää oppilaiden hyvinvointia? Työpajassa esitellään jo olemassaolevia tekoäly-sovelluksia sekä kurkistetaan kehitellä oleviin koulusovelluksiin. Miltä koulu voisi näyttää vuonna 2030?
Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa.
Kesto
Sopimuksen mukaan 1-3 tuntia.
Paikka
Omalla koululla
Kouluttaja
Hannu Moilanen, tutkija/opettaja, Jyväskylän Normaalikoulu, JYY
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat ja muu opetushenkilökunta
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus osaliistujille ilmainen. Sijaiskulut maksetaan Liikkuva koulu -hankkeesta. Kustannuspaikka 100042615.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen SAP -koodilla, joka ilmoitetaan kouluille myöhemmin.
Lisätietoja koulutuksesta
Hannu Moilanen 050-5544666, hannu.moilanen@norssi.jyu.fi
Jon Saminen 014 2660880

Lautapelit liikunnaksi: yläkoulu ylös, osallistumaan ja oppimaan!

Sisältö

 • Pelataan lautapeleistä kehitettyjä liikuntaversioita
 • Pelit matalan kynnyksenä apuna oppimisen toiminnallistamiseen ja lasten päivien liikunnallistamiseen sekä taukoliikunnan lisäämiseen (helppoa ottaa osaksi arkea)
 • keskustellaan pelaamisen jälkeen niiden eriyttämisestä eri toimintakyvyille ja ryhmille
 • Koulutukseen osallistuja saa videomuistiinpanot
Lisätietoa koulutuksesta:

Lautapelit liikunnaksi on liikkuvien lautapelien kokonaisuus, jossa hyödynnetään tuttujen lautapelien ideoita uudella tavalla ja uuden OPSin hengessä. Enää ei istuta pelilaudan äärellä tuoleilla istuen, vaan pelikokemus tapahtuu itse kokeillen, oppien ja ennen kaikkea liikkuen. Liikunnallisissa lautapeleissä on kyse yhdessä olemisesta, yhteistyön tekemisestä ja positiivishenkisestä ongelmanratkaisusta, ja pelien perimmäinen ajatus on kaikille avoimuus, eli se, että peleihin voisi osallistua kuka tahansa.

Lautapelit liikunnaksi esittelee, miten liikkumalla harjoitellaan sekä vuorovaikutustaitoja luonnollisissa ympäristöissä että koulun oppiaineiden sisältöjä toiminnallisin menetelmin. Koulutuksessa testataan liikkuvia lautapelejä, ja keskustellaan niiden soveltamisen sekä eriyttämisen mahdollisuuksista erilaisille, tukeakin tarvitseville, pelaajille.


Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa.
Kesto
Sopimuksen mukaan: 1-2,5h
Paikka

Omalla koululla
Kouluttaja
Niko Leppä, Liikkuva koulu -hanketyöntekijä ja terveystiedon opettaja, Jyväskylän kaupunki
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Yläkoulun opettajat ja muu opetushenkilökunta. Koulutus voidaan toteuttaa joko aikuisten kesken tai mukana voi olla oppilasryhmä, jonka toimintaa aikuiset tarkkailevat/avustavat. Jos koulutuksessa opettajat, max. 35 henkilöä, jos oppilasryhmä, max. 25 henkilöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus osallistujille ilmainen. Koulutus tarkoitettu YS-ajalle
Lisätietoja koulutuksesta
Niko Leppä, p. 014 266 2681/ 050 4668183, niko.leppa(at)jkl.fi

Lautapelit liikunnaksi: toiminnallisuutta alakouluun, liikettä oppimiseen!

Sisältö

 • Pelataan lautapeleistä kehitettyjä liikuntaversioita
 • Pelit matalan kynnyksenä apuna oppimisen toiminnallistamiseen ja lasten päivien liikunnallistamiseen sekä taukoliikunnan lisäämiseen (helppoa ottaa osaksi arkea)
 • keskustellaan pelaamisen jälkeen niiden eriyttämisestä eri toimintakyvyille ja ryhmille
 • Koulutukseen osallistuja saa videomuistiinpanot
Lisätietoa koulutuksesta:

Lautapelit liikunnaksi on liikkuvien lautapelien kokonaisuus, jossa hyödynnetään tuttujen lautapelien ideoita uudella tavalla ja uuden OPSin hengessä. Enää ei istuta pelilaudan äärellä tuoleilla istuen, vaan pelikokemus tapahtuu itse kokeillen, oppien ja ennen kaikkea liikkuen. Liikunnallisissa lautapeleissä on kyse yhdessä olemisesta, yhteistyön tekemisestä ja positiivishenkisestä ongelmanratkaisusta, ja pelien perimmäinen ajatus on kaikille avoimuus, eli se, että peleihin voisi osallistua kuka tahansa.

Lautapelit liikunnaksi esittelee, miten liikkumalla harjoitellaan sekä vuorovaikutustaitoja luonnollisissa ympäristöissä että koulun oppiaineiden sisältöjä toiminnallisin menetelmin. Koulutuksessa testataan liikkuvia lautapelejä, ja keskustellaan niiden soveltamisen sekä eriyttämisen mahdollisuuksista erilaisille, tukeakin tarvitseville, pelaajille.


Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa.
Kesto
Sopimuksen mukaan: 1-2,5h
Paikka

Omalla koululla
Kouluttaja
Niko Leppä, Liikkuva koulu -hanketyöntekijä ja terveystiedon opettaja, Jyväskylän kaupunki
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Alakoulun opettajat ja muu opetushenkilökunta. Koulutus voidaan toteuttaa joko aikuisten kesken tai mukana voi olla oppilasryhmä, jonka toimintaa aikuiset tarkkailevat/avustavat. Jos koulutuksessa opettajat, max. 35 henkilöä, jos oppilasryhmä, max. 25 henkilöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus osallistujille ilmainen. Koulutus tarkoitettu YS-ajalle.
Lisätietoja koulutuksesta
Niko Leppä, p. 014 266 2681/ 050 4668183, niko.leppa(at)jkl.fi

Lautapelit liikunnaksi - vauhtia varhaiskasvatukseen!

Sisältö

 • Pelataan lautapeleistä kehitettyjä liikuntaversioita
 • Pelit matalan kynnyksenä apuna oppimisen toiminnallistamiseen ja lasten päivien liikunnallistamiseen sekä taukoliikunnan lisäämiseen (helppoa ottaa osaksi arkea)
 • keskustellaan pelaamisen jälkeen niiden eriyttämisestä eri toimintakyvyille ja ryhmille
 • Koulutukseen osallistuja saa videomuistiinpanot
Lisätietoa koulutuksen periaatteista:

Lautapelit liikunnaksi on liikkuvien lautapelien kokonaisuus, jossa hyödynnetään tuttujen lautapelien ideoita uudella tavalla ja uuden OPSin hengessä. Enää ei istuta pelilaudan äärellä tuoleilla istuen, vaan pelikokemus tapahtuu itse kokeillen, oppien ja ennen kaikkea liikkuen. Liikunnallisissa lautapeleissä on kyse yhdessä olemisesta, yhteistyön tekemisestä ja positiivishenkisestä ongelmanratkaisusta, ja pelien perimmäinen ajatus on kaikille avoimuus, eli se, että peleihin voisi osallistua kuka tahansa.

Lautapelit liikunnaksi esittelee, miten liikkumalla harjoitellaan sekä vuorovaikutustaitoja luonnollisissa ympäristöissä että koulun oppiaineiden sisältöjä toiminnallisin menetelmin. Koulutuksessa testataan liikkuvia lautapelejä, ja keskustellaan niiden soveltamisen sekä eriyttämisen mahdollisuuksista erilaisille, tukeakin tarvitseville, pelaajille.


Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa.
Kesto
Sopimuksen mukaan: 1-2,5h
Paikka

Omalla päiväkodilla
Kouluttaja
Niko Leppä, Liikkuva koulu -hanketyöntekjä ja terveystiedon opettaja, Jyväskylän kaupunki
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Varhaiskasvatuksen ammattilaiset, opettajat ja muu toiminnasta vastaava henkilökunta. Koulutus voidaan toteuttaa joko aikuisten kesken tai mukana voi olla lapsiryhmä, jonka toimintaa aikuiset tarkkailevat/avustavat.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus osallistujille ilmainen
Lisätietoja koulutuksesta
Niko Leppä, p. 014 266 2681/ 050 466 8183, niko.leppa(at)jkl.fi

Maahanmuuttajien oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavat tekijät 2 OP

Sisältö
– suomen kielen oppiminen ja oppimisvaikeudet
– erityisen tuen tarpeet ja niiden tunnistaminen
– matematiikan ja hahmottamisen vaikeudet
– elämäntilanteen ja trauma- ja kriisikokemusten vaikutukset oppimiseen ja opiskeluun
– kielitietoisuus ja monikielisyys oppimisen tukena ja resurssina

Oppimisvaikeutta, kielitaidon puutetta vai taitojen harjaantumattomuutta? Miten voimme tunnistaa oppimisen haasteita?
Ammatilliseen koulutukseen tulevien koulutustausta, puutteellinen kielitaito, trauma- ja kriisikokemukset, oppimisvaikeudet ja vaikeat elämäntilanteet voivat vaikeuttaa oppimista monin tavoin. Ammatilliseen koulutukseen saatetaan tulla myös aikaisempaa alhaisemmalla kielitaitotasolla, minkä vuoksi tarvitaan entistä kielitietoisempaan opetusta. Koulutus antaa valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvaikeuksia ja oppimista vaikeuttavia tekijöitä ja kohdentaa ennakoidusti tukitoimia sekä erityistä tukea niitä tarvitseville oppijoille.

Ajankohta

Lähipäivät ovat 18.3. ja 5.4.2019 klo 9.00–15.00 ja päätöswebinaari 25.4.2019 klo 14.00–16.00.

Kesto
ks. yllä

Paikka
Jyväskylä

Kouluttaja
Ammattiopisto specia

Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Ammatillisen, valmentavan ja kotoutumiskoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.
(Yläkoulun erkat ja opot)

Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmauinen, sijaiskuluista tulee neuvotella rehtorin kanssa

Lisätietoja koulutuksesta

https://www.spesia.fi/tapahtuma/maahanmuuttajien-oppimiseen-ja-opiskeluun-vaikuttavat-tekijat-2-op-jyvaskyla/

Menetelmiä ja lähestymistapoja maahanmuuttajien oppimisen tukemiseen 3 OP, Jyväskylä

Sisältö

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat voivat tarvita tukea opintoihinsa mm. oppimisvaikeuksien, kielitaidon puutteen, koulutustaustan tai trauma- ja kriisikokemuksien vuoksi. Tule oppimaan uutta, jakamaan ideoita ja kokemuksia sekä kokeilemaan erilaisia maahanmuuttajien oppimista tukevia menetelmiä omassa opetuksessasi ja ohjauksessasi!

Koulutuksen keskeinen sisältö
– kielen oppiminen: prosessikirjoittaminen, lukiopetuksen erityismenetelmien hyödyntäminen kielen oppimisessa, selkokielisten tekstien laatiminen, toiminnallinen oppiminen
– toiminnan ohjauksen tukeminen: strukturointi, havainnollistaminen, selkeys, ennakointi, oppimisympäristöjen muokkaus
– matematiikan oppimisen ja hahmottamisen tukeminen
– rakentavan vuorovaikutuksen tukeminen, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys
– digitaaliset oppimisympäristöt ja työvälineet ohjauksessa


Ajankohta
Lähipäivät ovat 18.3. ja 5.4.2019 klo 9.00–15.00 ja päätöswebinaari 25.4.2019 klo 14.00–16.00.

Kesto

Paikka
Jyväskylä
Kouluttaja

Kohderyhmä ja ryhmäkoko

Ammatillisen, valmentavan ja kotoutumiskoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö (Yläkoulun opettajat)
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu

Lisätietoja koulutuksesta

https://www.spesia.fi/tapahtuma/menetelmia-ja-lahestymistapoja-maahanmuuttajien-oppimisen-tukemiseen-3-op-jyvaskyla/