Pedagogiikka ja arviointi

Koulutukset

Tunnetaitokoulutusta henkilöstölle 1

Sisältö
 • Emotionaalisen turvan välittäminen arjessa​
 • Stressin vaikutus minuun ja lapseen​
 • Miten lapsen tunnetta ja tarvetta sen takana voi sanoittaa?​
 • Harjoitteita tunnetaitojen tukemiseen

Ajankohta
18.2.2021, kello 13-16


Kesto
3 tuntia

Paikka
Teams

Kohderyhmä ja koko
Vakan ja po:n henkilöstö, 100 osallistujaa (50 vaka ja 50 po)

Kouluttajat
Inkeri Meriluoto ja Anna-Mari Jääskinen

Hinta ja sijaisjärjestelyt
Maksuton

Ilmoittautuminen
Sapissa, numerolla 50109518

Lisätietoja
Minna Laiho, minna.laiho(a)jyvaskyla.fi

Tunnetaitokoulutusta henkilöstölle 2

Sisältö
 • Psykologisen turvan kokemisen perusteita​
 • Tunteva minä, tunteva lapsi​
 • Tunne-elämän kehityksen portaat ja niihin vaikuttaminen​
 • Miten minun tunne-elämän historiani vaikuttaa ja näkyy?​
 • Harjoitteita tunnetaitojen tukemiseen

Ajankohta

23.3.2021, kello 13-16

Kesto
3 tuntia

Paikka
Teams

Kohderyhmä ja koko
Vakan ja po:n henkilöstö, 100 osallistujaa. (50 vaka ja 50 po)

Kouluttajat
Inkeri Meriluoto ja Anna-Mari Jääskinen

Hinta ja sijaisjärjestelyt

Maksuton

Ilmoittautuminen
Sapissa, numerolla 50109519

Lisätietoja
Minna Laiho, minna.laiho(a)jyvaskyla.fi

Tunnetaitokoulutusta henkilöstölle 3

Sisältö
 • Työssäjaksaminen ja tunteet​
 • Tunteet oman hyvinvoinnin viestintuojina​
 • Omasta voimavarapankista huolehtiminen​
 • Harjoitteita omasta jaksamisesta huolehtimiseen ja itsensä myötätuntoiseen kuunteluun​

Ajankohta

22.4.2021, kello 13-16

Kesto
3 tuntia

Paikka
Teams

Kohderyhmä ja koko
Vakan ja po:n henkilöstö, 100 osallistujaa (50 vaka ja 50 po)

Kouluttajat
Inkeri Meriluoto ja Anna-Mari Jääskinen

Hinta ja sijaisjärjestelyt

Maksuton

Ilmoittautuminen
Sapissa, numerolla 50109520

Lisätietoja
Minna Laiho, minna.laiho(a)jyvaskyla.fi

Lapset puheeksi-keskustelun koulutus

Sisältö

Lapset Puheeksi-keskustelu on lapsen huoltajien ja mahdollisesti muiden lapselle tärkeiden aikuisten kanssa käytävä keskustelu, jonka tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja lapsen kehitystä erityisesti silloin, kun perheen elämässä on haasteita esim. vaikean elämäntilanteen tai sairauden vuoksi. Keskustelussa on tarkoitus löytää arkisia, konkreetteja lapsen kehitystä tukevia toimintatapoja.

Ajankohta

Kaksi eri ryhmää - Ryhmä 1 klo 8.30-11.30. Ryhmä 2 klo 12.30-15.30.

 • 11.2.2021
 • 25.2.2021
 • 11.3.2021
 • 26.3.2021
 • 15.4.2021
 • 22.4.2021
Kesto
6 x 3 tuntia

Paikka
Teams

Kohderyhmä ja koko
Koulutus on tarkoitettu lapsiperheiden kanssa toimiville ammattilaisille, esim. varhaiskasvatuksen työntekijöille ja lastenneuvolan terveydenhoitajille.

Kouluttajat
Varhaiskasvatuksen opettaja, LPNP-kouluttaja Satu Meriläinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, LPNP-kouluttaja Tuija Surakka.

Hinta ja sijaisjärjestelyt

Maksuton

Ilmoittautuminen
Sähköpostilla kouluttajille 5.2.2021 mennessä: satu.merilainen@jyvaskyla.fi TAI tuija.surakka@jyvaskyla.fi

Lisätietoja
satu.merilainen@jyvaskyla.fi
tuija.surakka@jyvaskyla.fi
sari.rannila@jyvaskyla.fi

Tunnetaitokoulutus

Sisältö

Startti tunnetaitojen tukemiseen. Tunteet vaikuttavat meissä kaiken aikaa, olimme niistä tietoisia tai emme. Lapsiryhmissä saammekin joka päivä kokea niiden eteenpäin vievän ja jarruttavankin voiman. 

Tässä koulutuksessa kuulet, miten tunteet käyttäytymistämme ohjaa ja mikä kaikki taustalla vaikuttaa niihin. Niin minussa aikuisena kuin lapsessa, jota ohjaan. Entä mikä on tehokkain tapa vaikuttaa tunnetilanteissa lasta rauhoittavasti?

2h online-koulutus on startti kevään tunnetaito-koulutuskokonaisuuteen.

Tunnetaitojen kehittämisellä voimme vaikuttaa niin omaan hyvinvointin, sosiaalisiin suhteisiin kuin yhteiseen ilmapiiriinkin monen muun asian lisäksi. Tunnetaitoihin satsaaminen kannattaa siis ihan kaiken ikäisenä! Kevään koulutuskokonaisuuden tavoitteena on antaa konkreettisia työkaluja tunnetaitojen jalkauttamiseen omaan työhön, tunnetaitoisen kohtaamisen tapoihin, konkreettisiin tunnetaitojen tukemisen keinoihin ja samalla voimaannuttaa osallistujaa omassa työssäjaksamisessa näiden taitojen kehittymisen myötä.

Ajankohta

19.1.2021 kello 14-16 (päiväkodinjohtajat ja rehtorit)
26.1.2021 kello 14-16 (muu henkilöstö)

Kesto
2 tuntia 

Paikka
Verkkokoulutus

Kohderyhmä ja koko
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö

Kouluttajat
Anne-Mari Jääskinen, tunnetaitokouluttaja, taideterapiaohjaaja, kirjailija, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.
Minna Perkiö, luokanopettaja, tunnetaitokouluttaja, työnohjaaja, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja.

Hinta ja sijaisjärjestelyt

Itse koulutus on maksuton, koulu vastaa mahdollisista sijaiskustannuksista

Ilmoittautuminen
19.1.2021 SAP-numero 50108866
26.1.2021 SAP-numero 50108867

Lisätietoja
Sari Rannila sari.rannila(a)jyvaskyla.fi

Arviointikeskustelukoulutus 7. ja 8. luokan luokanohjaajille

Tarjolla on kaksi samansisältöistä koulutusta, joista voi valita omaan aikatauluun paremmin sopivan. Koulutuksessa käydään tiiviisti läpi arviointikeskustelulomakkeet ja käytännön toimet. 

Ilmoittautuminen päättyy 6.10.2020!

Koulutus 1:

Arviointikeskustelukoulutus 1: 7.–8. lk 

SAP: 50107410

aika: 7.10.2020 klo 8.00–9.00

paikka: Team-kokous

 

Koulutus 2:

Arviointikeskustelukoulutus 2: 7.–8. lk

SAP: 50107411

aika: 7.10.2020 klo 9.00–10.00

paikka: Teams-kokous

Kielisuihkutus - Kielirikasteisuuttaa opetukseen kielisuihkutusmenetelmän avulla

Nimi: Kielisuihkutus – Kielirikasteisuutta opetukseen kielisuihkutusmenetelmän avulla

Kuvaus: Tule tutustumaan kuinka voit kielisuihkutusmenetelmän avulla kielirikastaa opetustasi ja oppilaidesi arkea.

Päivä ja aika: ke 11.11.2020 klo 14.15-16:00 SAP-koodi: 50107247

Päivä ja aika: to 19.11.2020 klo 14.15-16:00 SAP-koodi: 50107248

Viimeinen ilmoittautuminen: Ennen koulutuksen alkua.

Paikka: Microsoft Teams-kokous. Linkki etäkokoukseen tulee ilmoittautuneille myöhemmin.

Max osallistujamäärä per koulutuspäivä: 100 henkeä.

Viikkosuunnitelmaopetus – Tule tutustumaan

Viikkosuunnitelmaopetus – Tule tutustumaan

Mihin opettaja voi vaikuttaa? Miten sitouttaa oppilaat omaan oppimiseensa ja auttaa löytämään iloa ponnisteluista? Miten parantaa kouluviihtyvyyttä? Opetusryhmiin emme useinkaan pysty vaikuttamaan,  luokan toiminta- ja oppimiskulttuuriin kyllä.

 

Viikkosuunnitelmaopetuksessa painotetaan yhteisöllisyyttä, oppilaan vastuun kantamista omasta oppimisestaan, mutta myös oppilaan vapautta suunnitella omaa työtään ja mahdollisuutta vaikuttaa koulun arkeen. Opetus ei perustu opettajan luennointiin ja selittämiseen, vaan oppilaiden itsenäiseen työhön; opettajan tehtävänä on auttaa oppilaita suoriutumaan itse oppimisestaan. Oppilaat organisoivat itse opiskelunsa eli päättävät siitä, missä tahdissa ja järjestyksessä sekä kenen kanssa he opiskelevat. Kun oppilaat tottuvat ottamaan vastuuta oman työn organisoimisesta, saavat he vaikuttaa myös siihen, mitä opiskellaan ja kuinka oppiminen tapahtuu. Näin myös motivaatio oppimista ja koulunkäyntiä kohtaan vahvistuu.

 

Ajankohta
Sovittavissa

Kesto ja paikka
45 min, Teams

Hinta - ilmainen

Kouluttaja ja lisätiedot
Oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino, p. 014 266 8453

Kohderyhmä
Luokanopettajat ja erityisopettajat (opettajapari koululta tai luokkatason tiimi)

 

LUMATIKKA

LUMATIKKA - Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma

Kohti oppijalähtöistä ja innostavaa matematiikan opetusta!

 

LUMATIKKA on täydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Koulutuksen oppijalähtöiset, toiminnalliset ja konkreettiset sisällöt auttavat herättämään ja kasvattamaan oppijoittesi matikkainnostusta! Koulutus tarjoaa opetusalan asiantuntijoiden tuottaman tuoreen, tutkimusperusteisen tiedon oman opetuksesi kehittämisen tueksi.

 

Voit suorittaa koko koulutusohjelman (15 op) tai yksittäisiä kursseja tarpeesi ja aikataulusi mukaan täysin verkon välityksellä. Valikoima verkkokursseja alkaa aina lukukausittain vuosina 2018-2022, joten voit tarvittaessa hajauttaa opintoja useammalle vuodelle. Kursseilla voit edetä omassa tahdissa tai yhteisen tavoiteaikataulun mukaisesti.

 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Ohjelman toteuttavat seitsemän yliopistoa ja ammattikorkeakoulua LUMA-keskus Suomi -verkoston koordinoimana. Tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa https://lumatikka.luma.fi tai kysy lisätietoja info@lumatikka.luma.fi

 

Syksyn MOOC-kurssit ajalla 31.8.-29.11.2020

Ohjelman maksuttomat verkko-opinnot ovat suoritettavissa MOOC.helsinki.fi-palvelussa syksyllä aikavälillä 31.8.-29.11.2020. Ilmoittautua voi kurssien alkamiseen saakka ohjelman verkkosivuilla.

 

LUMATIKKA1 - kaikkien asteiden opettajille yhteinen koulutusosio (3 op)

 • Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle: kurssikuvaus

 

LUMATIKKA2 – luokka-astekohtainen koulutusosio (6 op)

 • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matikkaa lapsilähtöisesti: kurssikuvaus
 • Luokkien 1-6 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti: kurssikuvaus
 • Luokkien 7-9 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti: kurssikuvaus
 • Lukiomatikkaa opiskelijakeskeisesti ja mielekkäästi: kurssikuvaus
 • Ammatillisen koulutuksen matikkaa opiskelijakeskeisesti: kurssikuvaus

 

LUMATIKKA3 – valinnainen koulutusosio (3 x 2 op = yht. 6 op)

 

**

LUMATIKKA - Fortbildningsprogram för matematikundervisning

Mot elevcentrerad och inspirerande matematikundervisning!

 

LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram för lärare inom småbarnspedagogik, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet som i sitt arbete undervisar i matematik. Utbildningen ger elevcentrerade, aktiverande och konkreta verktyg som hjälper läraren att väcka och öka elevernas intresse för matematik! Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen som tagits fram av didaktikexperter och som du kan få stöd av i utvecklingen av din egen undervisning.

 

Du kan avlägga hela utbildningsprogrammet på 15 studiepoäng eller enskilda kurser utifrån dina egna behov och din egen kalender, i sin helhet på nätet. Ett antal olika nätkurser börjar varje termin under åren 2018-2022, och du kan avlägga dem i din egen takt eller alternativt följa ett gemensamt studieschema.

 

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen, och den är avgiftsfri för alla deltagare. Fortbildningsprogrammet är ett samarbete mellan sju universitet och yrkeshögskolor, och det koordineras av LUMA-center Finland-nätverket. Bekanta dig närmare med programmet https://lumatikka.luma.fi eller kontakta oss info@lumatikka.luma.fi.

 

Nätstudier hösten 2020: 31.8-29.11

Programmets avgiftsfria kurser kan avläggas på MOOC.helsinki.fi-tjänsten inom tidsperioden 31.8-29.11.2020. Det är möjligt att anmäla sig ända tills kurserna börjar i augusti.

 

LUMATIKKA1 - gemensam del för alla deltagare (3 sp)

 • På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet: kursbeskrivning

 

LUMATIKKA2 – stadiespecifik del (6 sp)

 • Matematik inom småbarnspedagogik och förskola – med barnet i centrum: kursbeskrivning
 • Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 1 - 6: kursbeskrivning

 

LUMATIKKA3 – valfri del (3 x 2 sp = tot. 6 sp)

Tukiviittomakoulutukset syksyllä 2020 / alkeisryhmä ja jatkoryhmä

HUOM! TUKIVIITTOMIEN JATKOKOULUTUS JÄRJESTETÄÄN VASTA LÄHEMPÄNÄ JOULUA VÄHÄISEN OSALLISTUJAMÄÄRÄN VUOKSI. ALKEISKOULUTUS JÄRJESTETÄÄN KAHTENA RYHMÄNÄ SUUREN KYSYNNÄN SEKÄ ETÄKOULUTUKSEN VUOKSI.

Sisältö
Tukiviittomakoulutus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijöille

Ajankohta
Koulutuskokonaisuuteen kuuluu 5 koulutuskertaa, torstaisin:
10.9, 17.9, 24.9, 1.10, 8.10 KOULUTUS ON SIIRTYNYT VIIKOLLA ETEENPÄIN ELI ALKAA VASTA 10.9 EIKÄ 3.9 KUTEN AIEMMIN ILMOITETTU

klo 14.00-15.30 ALKEISRYHMÄ A
klo 15.30-17.00 ALKEISRYHMÄ B

Kesto ja paikka
1,5 h, KOULUTUS JÄRJESTETÄÄN KORONA-TILANTEEN VUOKSI ETÄKOULUTUKSENA

Kouluttaja
Outi Pippuri

Ilmoittautuminen SAP-koodilla
KOULUTUS ON JO TÄYNNÄ EIKÄ SIIHEN VOI ENÄÄ ILMOITTAUTUA

Hinta
Ilmainen, mahdollisista sijaiskuluista vastaa yksikkö itse

Lisätietoja koulutuksesta
Eija Rajalainen, p.61985

Opiskelun erityiset painoalueet eriyttämisen menetelmänä

Sisältö
Opiskelun erityiset painoalueet – milloin ja miten?

Ajankohta
Sovittavissa

Kesto ja paikka
1,5 h, paikka sovittavissa

Kouluttaja
Oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino

Kohderyhmä
Alakoulun erityis- ja luokanopettajat (esim. kouluittain 2-10 hlö)

Hinta
Ilmainen, sijaiskuluista vastaa koulu 

Lisätietoja koulutuksesta
Anne Heino p. 014 266 8453

Arviointityöväline Peda.netissä

Sisältö
Peda.netin arviointityövälineen käyttö Jyväskylän taitotasotaulukoiden kanssa. Koulutus voidaan räätälöidä koulun tarpeita vastaavaksi.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Peda.netin arviointityövälineen käytöstä kiinnostuneet opettajat, max. 15 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Opettajuuden muutos – miten muutin opettajajohtoisen opetuksen yksilöllisen oppimisen opetukseksi ja miksi?

Sisältö

Keskustelutilaisuus

Uusi opetussuunnitelma korostaa oppilaiden henkilökohtaista huomioimista, jota perinteisessä opettajajohtoisessa opettamisessa on vaikea tehdä. Yksilöllistä oppimista voidaankin perustellusti pitää yhtenä ratkaisuna tähän haasteeseen.

Tapaamisessa kerron omasta kokemuksestani muuttaa ns. perinteinen opettajajohtoinen opetus yksilöllisen oppimisen opetukseksi. Kyseessä oli 7. luokan matematiikan opetus. Muutos ei ollut helppo, mutta todellakin sen väärti. Mitä muutos tarkoitti omalle opettajuudelle, mitkä olivat sudenkuopat ja mitkä todelliset ahaa-elämykset? Käydään yhdessä keskustelua aiheesta alustuksen pohjalta.

Ajankohta
Sovittavissa

Kesto
1,5h

Paikka
Sovittavissa

Kouluttaja/keskustelun alustaja
Riina Sutinen

Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Aineenopettajat ja luokanopettajat, 5-20 hlöä

Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus/keskustelutilaisuus on ilmainen, mahdollisista sijaisjärjestelyistä vastaa koulu

Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, 014-2668155

Oppimaan oppimisen taidot ja arviointi

Sisältö
Mitä ovat oppimaan oppimisen taidot ja miten niitä voisi arvioida eri vuosiluokilla? 
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa, esim. 2-3 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Esimerkiksi luokka-asteen tai aineryhmän opettajat, 2-8 hlöä
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Minna Kuutti, p. 014-266 8452

S2-oppilaan oppimisen ohjaaminen ja edistymisen arviointi yleisopetuksessa

Sisältö
S2-oppilaan oppimisen ohjaaminen ja edistymisen arviointi yleisopetuksessa
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa, esim. 2-3 h tai 2 x 2-3 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Luokan- ja aineenopettajat, joilla on S2-oppilaita ryhmässä
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen. Sijaiskuluista kysy Pia Bärlundilta, p. 014-266 4889
Lisätietoja koulutuksesta
Pia Bärlund, p. 014-266 4889

S2-oppilaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojen arviointi

Sisältö
S2-oppilaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojen opintojenaikainen taitotasoarviointi ja päättöarviointi
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa, esim. 2-3 h tai 2 x 2-3 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Valmistavan ryhmän opettajat ja S2-opettajat
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen. Sijaiskuluista kysy Pia Bärlundilta, p. 014-266 4889
Lisätietoja koulutuksesta
Pia Bärlund, p. 014-266 4889

Taitotasotaulukon kriteerien kielellistäminen oppilaalle

Sisältö
Perehdytään yhdessä, miten voisi avata taitotasotaulukoiden kriteereitä oppilaiden kielelle opintokokonaisuutta varten (esimerkiksi 1-3 tavoitetta toiveiden mukaan).
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
2 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Esimerkiksi luokka-asteen tai aineryhmän opettajat, 2-8 hlöä
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Minna Kuutti, p. 014-266 8452

Tavoitteisiin perustuva arviointi erilaisin testein ja kokein

Sisältö
Rakennetaan koe tai muu testi, jolla saat mitattua valitsemiesi tavoitteiden mukaista osaamisen kehittymistä.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa, esim. 2-3 h tai 2 x 2-3 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Esimerkiksi luokka-asteen tai aineryhmän opettajat, 2-8 hlöä
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Minna Kuutti, p. 014-266 8452

Tavoitteisiin perustuva lukuvuosisuunnittelu

Sisältö
Rakennetaan vuosisuunnitelmaa tavoitteiden pohjalta yhdessä mentorin kanssa.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa, esim. 2-3 h tai 2 x 2-3 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Esimerkiksi luokka-asteen tai aineryhmän opettajat, 2-8 hlöä
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Minna Kuutti, p. 014-266 8452

Peda.netin perusteet

Sisältö
Peda.netin käyttö luokan sivuna tai esimerkiksi oppiaineen sivuna. Peda.netin rakenne ja erilaiset työvälineet. Oma Tila.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Käy kaikille peda.netin käytöstä kiinnostuneille, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Peda.net opetuksessa

Sisältö
Peda.netin perusteet on jo hallinnassa. Peda.netin käyttö oppilaiden kanssa.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Käy kaikille peda.netin käytöstä kiinnostuneille, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Kasvun kansio Peda.netissä

Sisältö
Kasvun kansio oppilaan portfoliona. Miten oppilas rakentaa Kasvun kansion Oma Tilaansa ja miten sen kanssa voi toimia?
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Kasvun kansion ja Peda.netin käytöstä kiinnostuneet opettajat, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Pilvipalvelu O365

Sisältö
O365-pilvipalvelun käyttö. Koulutus voidaan räätälöidä koulun tarpeiden mukaan, esim. OneDrive tiedostojen tallentamiseen, jakamiseen ja yhteiskäyttöön, OneNote opettajan/henkilökunnan muistikirjana, Class Notebook luokan muistikirjana jne.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Microsoft Teams

Sisältö
O365-pilvipalvelun Teams-sovelluksen käyttö. Erilaiset tiimit, tiimien perustaminen, kanavat, perustoiminnot.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

OneNote opettajan kalenterina

Sisältö
O365-ympäristön OneNote-sovelluksen käyttö opettajan suunnittelutyössä. Koulutuksessa käydään läpi OneNoten perustoiminnot ja lisäksi niitä toimintoja, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi opettajan tuntisuunnittelun helpottamisessa.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa (suositus 1,5 - 3 h)
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Pilvipalvelu Google

Sisältö
Google-pilvipalvelun käyttö. Koulutus voidaan räätälöidä koulun tarpeiden mukaan, esim. Google Drive tiedostojen tallentamiseen, jakamiseen ja yhteiskäyttöön, Tiimin Drivet, Google Forms lomakkeiden teko jne.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Google Classroom

Sisältö
Google Classroomin käyttö opetuksessa.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Ohjelmointi Microbiteillä

Sisältö
Ohjelmointia Micro:biteillä. TVT-lainaamossa on lainattavana 60 kpl ohjelmoitavia Micro:bitejä. Niillä ohjelmointi on helppoa ja innostavaa. Käytämme suomenkielisiä ohjeita, jotka ovat opettajan saatavilla myöhemminkin. Myös lisäpaketteja micro:biteille (Inventor's kit) lainaamossa 20 kpl.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat, max. 20 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

Ohjelmointi Legoroboteilla

Sisältö
Ohjelmointia legoroboteilla. TVT-lainaamossa on lainattavana 24 kpl ohjelmoitavia legorobotteja. Niillä ohjelmointi on monipuolista ja tarjoaa haasteita monentasoisille oppilaille. Koulutuksessa käymme läpi lego-ohjelmoinnin perusteita. Käytämme suomenkielisiä ohjeita, jotka ovat opettajan saatavilla myöhemminkin.
Ajankohta
Sovittavissa, huom. koulutuksessa käytetään TVT-lainaamon legorobotteja, varaa koulutus siis hyvissä ajoin.
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat, max. 12 hlöä.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

MIX ICT

Sisältö
Erilaisia pajoja TVT:n eri aiheista. Voidaan räätälöidä koulun tarpeiden mukaan.
Ajankohta
Sovittavissa, huom. mikäli koulutuksessa käytetään TVT-lainaamon välineistöä, varaa koulutus hyvissä ajoin.
Kesto
Sovittavissa tarpeen mukaan
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa TVT-tukitiimi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat, ohjaajat
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Riina Sutinen, p. 014 266 8155

TEKOÄLY - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KOULUSSA? (Hannu Moilanen)

Sisältö
Asiantuntijoiden mukaan 65% tänä vuonna koulunsa aloittavista lapsista päätyy ammatteihin, joita ei ole vielä olemassa. Tekoäly, automatisaatio ja robotit muuttavat maailmaa kiihtyvällä tahdilla. Jyväskylän yliopiston it-tiedekunnassa on ollut käynnissä vuonna 2017-2018 valtakunnallisesti merkittävä hanke, jossa muun muassa tutkitaan eri tekoälyteknologioiden mahdollisuuksia terveydenhuollossa ja koulussa. Hankkeessa on tutkittu tekoälyn kykyä jalostaa uutta tietoa oppilaiden hyvinvointidatasta ja kouluterveyskyselystä. Voisiko tekoäly edistää oppilaiden hyvinvointia? Työpajassa esitellään jo olemassaolevia tekoäly-sovelluksia sekä kurkistetaan kehitellä oleviin koulusovelluksiin. Miltä koulu voisi näyttää vuonna 2030?
Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa.
Kesto
Sopimuksen mukaan 1-3 tuntia.
Paikka
Omalla koululla
Kouluttaja
Hannu Moilanen, tutkija/opettaja, Jyväskylän Normaalikoulu, JYY
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat ja muu opetushenkilökunta
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulu maksaa kouluttajalle. Kysy lisätietoja.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen SAP -koodilla, joka ilmoitetaan kouluille myöhemmin.
Lisätietoja koulutuksesta
Hannu Moilanen 050-5544666, hannu.moilanen@norssi.jyu.fi
Jon Saminen 014 2660880

ViLLE-peruskoulutus

Sisältö

Peruskoulutus Turun yliopiston oppimisanalytiikan laitoksen ylläpitämään ViLLE-oppimisjärjestelmään. Koulutus koostuu kahdesta koulutuskerrasta ja niiden välissä tehtävästä kotitehtävästä. Koulutuksen käymällä opettaja saa järjestelmään opetunnukset ja oikeuden käyttää ViLLE-ympäristöä oppilaidensa kanssa.

 1. Koulutuskerta

 • Yleinen ViLLE-esittely
 • Tutustuminen ViLLEen erityisesti oppilaan näkökulmasta
 • Opettajanäkymään tutustuminen
 • Oman ViLLE-kurssin luominen
 • Omien oppilaiden rekisteröiminen ViLLEen
 • Kotitehtävä: Ensimmäisen ViLLE-tunnin pitäminen omille oppilaille

 
2. Koulutuskerta

 • Tilastot ja niiden hyödyntäminen
 • Eriyttäminen ViLLEn avulla
 • Opettajanäkymän kertaus
 • Kysymykset, onnistumiset ja haasteet

Ajankohta

Sovittavissa

Kesto

2 x 2h. Koulutusten välissä olisi suositeltavaa olla n.2 viikkoa aikaa tehdä kotitehtävä.

Paikka

Sovittavissa, esim. koulun ATK-luokka

Kouluttajat

Ville Sakomaa, Ilkka Kinnunen

Kohderyhmä ja ryhmäkoko

Opettajat, erityisopettajat, max. 20 hlöä.

 Valmista sisältöä ViLLE:stä löytyy mm. seuraaviin oppiaineisiin: 

 • Matematiikka luokat 1-9 & lukion lyhyen matematiikan kurssit 
 • Suomen kieli ja kirjallisuus 1-6 & kertaus kieliopista yläkouluun
 • Näppärästi näppäimillä näppäintaitojen harjoitteluun 
 • Varhennettu englanti 1-2 luokkalaisille

Hinta ja sijaisjärjestelyt

Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu

Lisätietoja koulutuksesta

Ville Sakomaa, p. 014 266 0836. Ilkka Kinnunen, p. 040 738 2574

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä