Koulumatkat

Koulumatka

Oppilaan vastuu Koulun vastuu
  • liikennesääntöjen noudattaminen: mm. kypärän käyttö polkupyöräiltäessä, heijastimen käyttö
  • kulkeminen sovittua reittiä suoraan koulusta kotiin ja kotoa kouluun, ellei huoltajan kanssa ole sovittu toisin
  • asiallinen käyttäytyminen myös koulumatkalla ja koulukuljetuksessa
  • Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.
  • Koulumatkat eivät ole koulun vastuulla, mutta kuuluvat vakuutuksen piiriin.

Koulumatkat ja oikeus kuljetukseen

Perusopetus järjestetään yleisimmin lähikoulussa tai soveltuvassa paikassa niin, että koulumatkat olisivat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.

Oppilaalla on kuitenkin perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Jyväskylän koulukuljetusohjeet

Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta koulumatka saa kestää enintään kolme tuntia.

Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.