Koulualue

Koulualue

Oppilaan vastuu Koulun vastuu
  • on pysyä koulualueella koulupäivän ajan 
  • vastata koulualueen turvallisuudesta
  • tiedottaa koulualueen rajat
  • järjestää välituntivalvonta
  • oppilaista rajoittuu oppilaan lukujärjestyksen mukaiseen koulupäivään