Koulualue

Koulualue

Oppilaan vastuu Koulun vastuu
  • on pysyä koulualueella koulupäivän ajan 
  • vastata koulualueen turvallisuudesta
  • tiedottaa koulualueen rajat
  • järjestää välituntivalvonta
  • oppilaista rajoittuu oppilaan lukujärjestyksen mukaiseen koulupäivään

Koulun alueelta poistuminen

Opetusta voidaan järjestää myös koulualueen ulkopuolella erilaisissa oppimisympäristöissä.
Koulualueelta tai muusta oppimisympäristöstä poistuminen on kielletty ilman opettajan antamaa lupaa.
Jos oppilas poistuu em. alueelta ilman lupaa, hän ei ole enää koulun vastuulla.