Hyvä käytös

Käyttäytyminen

Oppilaan vastuu
 • asiallinen käyttäytyminen ja hyvän ilmapiirin aktiivinen ylläpito: käyttäytyä muita ihmisiä kohtaan kunnioittavasti ja ihmisoikeuksia noudattaen 
 • ohjeiden kuunteleminen ja noudattaminen
 • vastuun ottaminen tekemisistään ja toisten kunnioittaminen
 • rehellisyys
 • tervehtiminen
 • kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja antaminen, riitojen sopiminen
 • toisten huomioon ottaminen ja auttaminen
 • sovituista ajoista kiinnipitäminen ja täsmällisyys
 • noudattaa valokuvien ja videoiden julkaisemista säädettyjä määräyksiä internetissä, sosiaalisessa mediassa ja julkisilla paikoilla
Lisätietoja:

OPH ohje: Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista

 


Koulun vastuu 
 • hyvän käyttäytymisen opettaminen ja vaatiminen yhdessä kotien kanssa
 • ryhmässä toimimisen opettaminen
 • käyttäytymissäännöistä tiedottaminen
 • yhteydenpito tarvittaessa kotiin
 • käyttäytymisen arvioiminen
 • taata fyysinen, psyykkinen ja virtuaalinen koskemattomuus


Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Koulussa erilaisilla oppijoilla on tasavertainen asema koskien sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumista.