Vastuunkanto yhteisestä ja omasta omaisuudesta

Omat ja yhteiset työvälineet

  • Oppilas saa koulussa käyttöönsä oppikirjoja, jotka ovat koulun omaisuutta. Mahdolliset työkirjat jäävät oppilaalle.
  • Oppilaan pukeutumisen tulee olla tarkoituksenmukaista (esim. liikunnan, käsityön ja kotitalouden tunneilla).

Oppilaan vastuu
  • omista tavaroista huolehtiminen
  • yhteisistä tavaroista huolehtiminen
  • kouluympäristön pitäminen siistinä ja viihtyisänä. Oppilas on velvollinen vahingon korvaamiseen, likaamansa ta epäjärjestyksen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen ja järjestämiseen. Vahingonkorvauslain mukaan oppilas (myös alaikäinen) vastaa vahingoittamastaan esineestä.
  • toisen omaisuuden rauhaan jättäminen
  • Kaikenlaisten vaarallisten esineiden ja aineiden tuominen kouluun on kiellettyä (esimerkiksi veitset, aseet, laserosoittimet, huumausaineet, alkoholi, tupakkatuotteet). 

Koulun vastuu
  • työskentelyssä tarvittavien tarvikkeiden ja välineiden antaminen tai lainaaminen oppilaille
  • tavaroista huolehtimisen opettaminen
  • huoltajille tiedottaminen siitä, miten välineistä huolehtiminen sujuu oppilaalta