Työrauha

Työrauha

Oppilaan vastuu Koulun vastuu
  • oppitunnille ajoissa tuleminen
  • oman ja toisen työn kunnioittaminen
  • työrauhan antaminen
  • toisten auttaminen tarvittaessa
  • työrauhasta ja turvallisuudesta huolehtiminen koko koulupäivän ajan esim. kieltämällä häiritsevät esineet ja aineet
  • työskentelytaitojen opettaminen
  • yhteydenpito kotiin