Velvollisuus suorittaa tehtävät tunnollisesti

Kotitehtävät


Oppilaan vastuu
  • kotitehtävien selkeä merkitseminen
  • tarvittavien kirjojen, vihkojen ja viestien mukaan ottaminen kotiin ja kouluun
  • annetuista kotitehtävistä ja muista tehtävistä huolehtiminen

Koulun vastuu
  • riittävän selkeä tehtävien antaminen
  • määrältään sopivan kotitehtävän antaminen
  • kotitehtävien tekemisen tarkkaileminen
  • huoltajalle tiedottaminen siitä, miten kotitehtävät sujuvat
  • tarvittaessa antaa riittävää tukea tehtävien tekemiseen
  • Oppilaat saapuvat oppitunneille täsmällisesti tarvittavat työvälineet mukanaan ja tehtävät tehtyinä.
  • Hakemuksen poissaolosta ennakkoon tekee huoltaja ja myöntää luokanopettaja/valvoja (1-5 päivää) tai rehtori (6 päivää tai enemmän). Opettajan antamien koulutehtävien suorittamisen sopiminen kirjataan hakemukseen. Tehtävien tekemisen ohjauksesta huolehtii huoltaja poissaolon aikana.