Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

  • oikeus maksuttomaan perusopetukseen
  • oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
  • oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
  • oikeus yksityiselämän suojaan
  • oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä
  • oikeus turvalliseen opiskeluun
Koulussa jokainen oppija on tasavertaisessa asemassa riippumatta sukupuolesta, kielestä, kulttuurista ja maailman katsomuksestaan.
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt huomioidaan tasa-arvoisesti.
Koulussa edistetään kulttuurisesti moninaista ilmapiiriä ja kulttuurien välistä yhteisymmärrystä.

Hallintolaki
Perusopetuslaki 29§
Yhdenvertaisuuslaki 6 §
Laki naisten ja miesten tasa-arvosta 5 a §
 
Jyväskylän yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020
(sis.tasa-arvosuunnitelman)


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä