POSKE - Perusopetuksen osaamisen kehittäminen

Äidinkieli (suomi) T14: tietokirjallisuus (7. vuosiluokka) (vanhentunut)

Palaa arviointipohjiin

Harjoitellaan tiedonhakua, tiedon käyttöä omaan esitykseen, lähdemerkintöjä sekä tiedon suullista jakamista.

Arviointipohja on vanhentunut

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T14

monipuolistat lähteiden käyttöä,

Osuus Kriteeri
17 % TASO 1 Osaan tehdä ohjatusti muistiinpanoja.
17 % TASO 2 Osaan käyttää muistiinpanojani ohjatusti omassa työssäni ja merkitä lähteet.
17 % TASO 3 Osaan tiivistää lähteistä ohjatusti ydinasioita sekä käyttää niitä esityksessäni hyväksyttävällä tavalla.
17 % TASO 4 Osaan yhdistää tuetusti luotettavaa tietoa sekä havaintomateriaalia useammasta lähteestä ja tehdä power point -esityksen
17 % Osaan rajata eri lähteistä hankkimaani tietoa ja ideoida niiden käytön itsenäisesti suulliseen esitykseeni luodakseni ehjän kokonaisuuden
17 % TASO 6 Havaitsen lähteen asenteita (mitätöintiä, arvostusta...) ja nostan niitä kommentoiden esiin esityksessäni.