POSKE - Perusopetuksen osaamisen kehittäminen

Äidinkieli (suomi) T2: viestintätaito (7. vuosiluokka) (vanhentunut)

Palaa arviointipohjiin

Arviointipohja on vanhentunut

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T2 Parityöskentelytaito

Mietit, miten toimit viestintätilanteessa, kun teet parin kanssa töitä.

Osuus Kriteeri
17 % TASO 1 Ilmaisen mielipiteitäni kysyttäessä ja osallistun toimintaan pariani myötäilemällä enemmän kuin itse ideoimalla.
17 % TASO 2 Pyrin perustelemaan mielipiteeni ja ehdotukseni; ymmärrän, että minun on tehtävä työtä tasapuolisesti parini kanssa.
17 % TASO 3 Otan vastuuta työstämme panostamalla yhdessä sovittuun osuuteni kunnolla.
17 % TASO 4 Kuuntelen parini ehdotuksia ja keskustelen niistä asiallisesti. Kykenen kompromisseihin ja asialliseen yhteistyöhön hänen kanssaan.
17 % TASO 5 Ilmaisen omat (eriävätkin) mielipiteeni rakentavasti ja innostan omalla toiminnallani pariani saavuttamaan onnistuneen tuotoksen.
17 % TASO 6 Luon hyvää työskentelyilmapiiriä ja ohjaan asiallisesti pariani huomaamaan vahvuuksiaan ja kehittämiskohteita toiminnassaan (vertaispalaute).