Ops!a - uutiskirjeet

Ops!a - ajankohtaista opetussuunnitelmasta

Ops!a- uutiskirje 16. Tiedottamista, vuorovaikutusta, dialogia, osaamisen kehittämistä – miten, missä, milloin?

Ops!a- uutiskirje 16. 21.12.2016
Tiedottamista, vuorovaikutusta, dialogia, osaamisen kehittämistä – miten, missä, milloin?

Mistä rakentuu päivä, viikko, kuukausi, vuosi? Missä kaikessa meidän täytyy ja minun on hyvä olla mukana? Tietoa on tarjolla paljon. Mitä kohti olemme menossa? Mitä tietoa tarvitsemme, mistä on hyvä olla tietoinen? Kaikkeen en itse ehdi, mutta mistä löydän olennaisen? Onko tieto koulullamme, onko joku meistä jo reagoinut asiaan? Käytämmekö aikaa järkevästi? Vaikuttaako infoähky jo hyvinvointiin?

Viestinnälliset ja osaamisen kehittämisen tarpeet vaihtelevat eri aikoina ja eri yksilöiden välillä todella paljon samassakin ammattiryhmässä. Miten osaamisen kehittämisen mahdollisuudet tavoittavat meidät ja minut?

Tiedottamista, vuorovaikutusta, dialogia?
Sähköpostin massajakelulla tavoitetaan suuri joukko ihmisiä. Vai tavoitetaanko?

Käsi sydämelle. Millainen sähköpostin käyttäjä olen?

Deletoinko viestejä lähettäjän/ otsikon perusteella lukematta viestiä lainkaan? Pohdinko edes, että olen jakelussa mukana jostain syystä. Miksi viesti tulee minulle?

Avaan ja luen viestin, mutta en siinä olevia liitteitä tai linkkejä? Pohdinko edes, että linkeissä voisi olla tärkeää ja arvokasta lisätietoa? Olenko seuraavassa käänteessä ihmettelemässä etten ole kuullutkaan asiasta?

Lukaisenko viestin ja arvioinko onko viesti säilytettävä, onko asioihin reagoitava ja oliko informaatio itselle hyödyllinen? Reagoinko viestiin kohtuullisessa ajassa? Onko tyylini rakentava vai jotain muuta?

Sähköposti työvälineenä on vähän rikki.
Sähköposti on korvannut paperisen kirjepostin lähes kokonaan ja moni kertoo sähköpostin hallitsemattomuudesta. Sähköpostin määrä vaihtelee todellisuudessa kovin paljon eri ihmisten sekä tehtävien välillä ja tunne sähköpostitulvasta vaihtelee riippumatta viestien määrästä. Sähköpostiin hukkuu ja sieltä häviää viestejä. Vaikka kuinka kansioit ja liputat viestejä, usein jonkin tietyn tapahtuman tai asian etsiminen voi olla haastavaa. Pitää muistaa kuka viestin lähetti, milloin ja millä otsikolla? Tarvitaan yhteisiä toimintatapoja siihen, että tieto löytyy aina tietystä paikasta, vaikka sähköpostiin tullut tiedote hukkuisikin.

Lähettäjän näkökulmasta jakelulistan kohdentaminen täsmälleen oikeille vastaanottajille on monesti haastava, jopa mahdoton tehtävä. Lähetetäänkö tieto mieluummin kaikkien saataville vai vain joillekin tietyille ihmisille, jotka arvioivat toisten puolesta mitä tietoa kukin tarvitsee? Ketkä ovat nämä tiedon välittäjät? Kenellä olisi mahdollisuus ja aikaa pohtia aukottomasti toisten puolesta tiedon ja viestien tarpeellisuutta? Vai olisiko vastuu on jokaisella aikuisella kuitenkin itsellään? Miten tärkeä tieto tavoittaisi kaikki joille tieto kuuluu? Miten vuorovaikutetaan sähköisesti? Miten sähköinen dialogi voisi toimia sujuvasti ja joustavasti?

Osaamisen kehittäminen
Pedanetin osaamisen kehittämisen sivut ovat vasta aluillaan, mutta tavoitteena on, että sivusto olisi kuin 70- luvun kirjahylly, jossa on tarjolla koulutusmateriaaleja, tulevia koulutuksia, osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamista, linkkejä, vinkkejä, kalenteria ja yhteystietoja.. Oletko löytänyt MONO-käsikirjan tai MONO-tsekkilistan? Tiedätkö mistä esim. löydät opettajille suunnattua materiaalia, mistä rehtoreille? Viekö sivuston selailu liikaa aikaa ja jos vie, niin miten sivustoa pitäisi kehittää palvelemaan mahdollisimman monenlaista osaamisen kehittämistä? Pitäisi saada suuri määrä tietoa tarjolle mahdollisimman selkeästi, nopeasti ja palvelemaan monenlaisia tarpeita. Hyväkään sivusto (vrt. kirjahylly) ei palvele tarkoitustaan, jos sen äärelle ei tulla…

Esimerkkinä osaamisen kehittämisen sivuilta tulevat koulutukset.
Koulutukseen hakeutuminen riippuu ainakin oman osaamisen kehittämisen tarpeista ja motivaatiosta, koulun tarpeista ja käytettävissä olevasta resurssista. Nyt on puolisen vuotta kokeiltu olla lähettämättä koulutustietoja laajalla jakelulla sähköpostiin ja jaettu koulutustieto bongattavaksi osaamisen kehittämisen sivuille. Se on osaltaan vähentänyt sähköpostin määrää, mutta onko tieto koulutustarjonnasta löytänyt kohderyhmänsä?

Ops!a- uutiskirjeitä on nyt kirjoitettu yhteensä 16. Lukijoiden määrää voi vain arvailla, mutta näin kalenterivuoden päättyessä olisi mukava ja tärkeä saada palautetta uutiskirjeen merkityksestä, muodosta ym. Millainen Ops!a- uutiskirje palvelisi mielestäsi jatkossa parhaiten kasvun ja oppimisen arkea? Miten osaamisen kehittämisen viestintää voisi parantaa?

Oikein ihanaa ja rentouttavaa joulun aikaa! Levätään, herkutellaan ja kerätään voimia tulevaan Suomi 100v- juhlavuoteen!!

Joulutervehdyksin, (linkki Mannequin Challenge- videoon)

Sirpa Orell
OPS-koordinaattori
palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö