Ops!a - uutiskirjeet

Ops!a - ajankohtaista opetussuunnitelmasta

Ops!a - uutiskirje 18 / LastenParlamentin SuurIstunnosta

LastenParlamentin SuurIstunnosta

Jyväskylän LastenParlamentin SuurIstunto pidettiin kaupungintalolla 14.3.2017 Alakoulujen oppilaskunnat olivat valinneet 1-2 edustajaa edustamaan kouluaan eri työpajoissa.

Pajojen aiheina olivat osallisuus ja vaikuttaminen, kouluruoka, turvallisuus ja liikenne, liikunta, kielten opetus, kerhotoiminta ja harrastaminen sekä teknologia. Lapset keskustelivat aiheista etukäteen valmistelemien kysymystensä pohjalta yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Opetussuunnitelma puhutti lapsia monissakin eri työpajoissa.

Keskusteluista kävi hyvin ilmi kouluilla toteuttavat eri käytännöt. Osa oppilaista koki koulunsa toimintakulttuurin vastaavan jo hyvin uuden opetussuunnitelman henkeä – joka tuntui muuten olevan lapsille jo varsin hyvin selkiytynyt – mutta valitettavan iso osa oppilaista näki toiminnassa vielä paljon korjaamisen varaa. Esimerkiksi oppilaiden osallistaminen päätöksentekoon, monialaisuus ja toiminnallisuus osana koulupäiviä tuntui vielä olevan puolitiessä. Mielenkiintoisena nostona lapset puhuivat paljon teknologian käytön vähentämisen puolesta: muun muassa ruutuajan täyttymisestä koulupäivän aikana oltiin huolissaan.

Yksi selkeä nosto koski koulujen välisiä eroja säännöissä koskien liikuntaa (mm. jäämäkien laskemisen salliminen / kieltäminen) ja älyteknologian käyttöä. Lapsia hämmästyttää erilaiset käytännöt mitä kouluissa toteutetaan: ”Miksi toisessa koulussa saa laskea jäämäkeä, mutta toisessa ei?”. Lapset kertoivat kyllä ymmärtävänsä hyvin perustellut selitykset, mutta kokivat usein jäävänsä vaille vastausta kysymyksiinsä. Tästä meidän ohjaavien aikuisten on syytä ottaa hieman onkeemme!

Työpajoissa nostettiin lopuksi keskusteluiden pohjalta toistuvimmat teemat esiin, joista lapset äänestivät tulevan toimintavuoden tavoitteiksi seuraavat: välituntien liikuntavälineiden lisääminen, oppituntien toiminnallisuuden lisääminen, teknologian käyttö esimerkiksi elokuvien tekoa opiskellen, englannin kielen opetukseen lisää monipuolisuutta, resurssien käytössä yhdenvertaisuuden lisääminen, toiveruokaviikon organisointi ja järjestäminen, riittävästä katuvalaistuksesta huolehtiminen ja koulun pihojen käytön yhdenmukaistaminen. Näihin teemoihin ja niiden etenemiseen palataan vuoden aikana, seuraavan kerran kootusti syksyn aikana.

LastenParlamentin koordinaattori Turo Teittinen