Oppiaineiden taitotasotaulukot

Taitotasotaulukoiden päivitys syksyllä 2018

Taitotasotaulukoista on kerätty palautetta opettajilta keväällä ja alkusyksystä 2018. Oppiaineryhmät ovat päivittäneet taulukkoja annetun palautteen pohjalta ja muokanneet ulkoasun yhtenäiseksi. Vanhat taitotasotaulukot arkistoidaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Linkit opetussuunnitelman vuosiluokkaistettuihin tavoitteisiin tulevat jokaisen oppiaineen vastaavalle taitotasotaulukkosivulle syksyn 2018 aikana.

Lähtökohtia taitotasoarvioinnille

Opetussuunnitelmassa arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin. Tavoitteiden pohtiminen ja oman oppimisen edistymisen tarkasteleminen suhteessa tavoitteisiin on tärkeä osa opiskelua. Jyväskylässä on laadittu kriteeriperusteisen arvioinnin tueksi laadullisia kuvauksia osaamisen ja oppimisen edistymisen tasoista eri oppiaineissa vuosiluokkakokonaisuuksille 1-2, 3-6 ja 7-9. Kuvauksia kutsutaan taitotasoiksi.

Kuusiportaisen taitotasotaulukon perustana ovat kuudennen ja yhdeksännen vuosiluokan hyvän osaamisen tason kuvaukset eri tavoitteisiin. Muut taitotasot on rakennettu tukeutuen Krathwohl-Andersonin kaksiulotteiseen taksonomiaan, jossa osaaminen sisältää sekä ajattelun että tiedon tasojen ulottuvuudet.

Taitotasojen kuvauksilla tavoitellaan yhteistä käsitystä oppimisen tavoitteista, taidoista sekä osaamisen laadusta. Yksi ja sama väline (taitotasotaulukot) toimii sekä oppimisen edistymisen että osaamisen tason kuvauksena, arvioinnin apuna sekä välineenä kertoa arviointien tulokset käyttäjille.

Taitotasojen kehitystyö jatkuu edelleen lukuvuonna 2018-2019. Haasteina ovat mm. arviointityökalujen kehittäminen ja taitotasokuvausten kielentäminen oppilaille.

Palautetta koulutuksesta

Koulutuksen anti minulle:Vapaa sana (ruusut, risut, ym.)


Kiitos palautteestasi!
Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2. Syötä valitsemasi numero molempiin seuraaviin kenttiin.