Päiväkotikouluverkosto 2017-2018

Verkostotiimien työalusta

Verkostotiimi
C1B8CA80-1E71-40C6-9E42-3D7830C08654.jpeg
Lapsen kasvun- ja opinpolku
kasvatuskumppanuus
Pedagogiset
oivallukset
Toimintakulttuuriasiat Kehitystehtävä /asia/juttu
tämän toimintavuoden aikana
Oranssit
554CB262-217F-49AA-B736-F0C8CED1B686.jpeg
Monot 0. - 2.lk
Matikkapaja, eskarivaihto
Eppu- eskari yhteistyö
Joustavat opetusjärjestelyt
Luota toiminnallisuuteen
Rohkeus kokeillaä
Yhteissuunnitteluaika
Jo olemassa olevat rakenteet
Paljon jo tehdään
Ma 16.4 tapaaminen synkkarilla klo 14.00 - 15.30
Vihreät
4F986D26-FF7C-4CF6-973B-DD13889A7EA8.jpeg
NENÄINNIEMI:
 • yhteisiä tapahtumia, juhlia, retkiäaktiivinen vanhempaintoimikunta, jossa jäseniä sekä päiväkodin ja koulun vanhemmista->Kirppu&korppu tapahtuma syksyllä; rahoitusta tuloilla retkiin ja hankintoihin koko taloon
LIINALAMPI:
 • yhteisiä kylätapahtumia talossa (myyjäiset)

  

PUISTOKATU:
 • yhteinen vanhempainyhdistys, jossa vielä vähän pk:n vanhempia

 

NENÄINNIEMI:
 • eskari-eppu yhteistyö kerran viikossa, ei elo-,joulukuussa eikä aivan keväällä.
 • opettajat suunnittelevat yhdessä sovitulla ajalla
LIINALAMPI:
 • MONOT: eskarit+eput n. kerran kuussa
PUISTOKATU:
 • joustavat opetusjärjestelyt torstaisin (eskarit, eput, toput); rahoitettu elo,-joulu, tammi- ja toukokuu
 • tiimilla yhteinen syksy- ja kevät suunnittelu/koonti Matarassa (2-3H), jossa mukana mysö mahd.seuraavan vuoden tiimin työntekijät
 • yhteinen suunnitteluaika ma klo 12.30-13.30
 • Joustava iltapäivä: eskarit, eput ja toput yhdessä sekaryhmissä pajahommissa klo 14-16 ja ulkoilemassa klpo 16-17 (työtekijäresurssin yhteistkäyttö)
 • Joustavan iltapäivän tiimiaika pe klo 10-11, palavereissa usein ped.apulaisjohtaja pj:na, rehtori osallistuu n. kerran kuussa
NENÄINNIEMI:
- haasteena yhteinen suunniteluaika: toteutuu nyt n.kerran kuussa talokoukouksina
- koulunjohtajan ja pk:n johtajan yhteiset tapaamiset kalenteroidaan
- > kokousaikaa päiväkotikoulun väelle (nyt aika menee Tikan kanssa kokoustaessa koulun väellä)

LIINALAMPI:
 • ajanpuute haastaa pk:n johtajan ja koulunjohtajan tapaamisia -> kalenteroidaan seuraavaksi vuodeksi kesän alussa-> pohditaan pK:n varajohtaja&koulujohtaja työparityötä päiväkotikouluisuuden vahvistamiseksi
 • yhteisiä tyhykahveja (esim. joulukahvit)
PUISTOKATU:
 • talossa yhteinen johtotiimi; kokoontuu n. kerran kolmessa viikossa
 • koko talon kehitystiimi (edustus kaikista henkilöstöryhmistä); kokoontuu kerran kuussa, tehtäväalueena työhyvinvointi ja yhdeksi taloksi kasvaminen
 • yhteisiä koulutuspäiviä: kehitysiltapäivä (koulun ys-aikaa, päiväkoti menee aikaisemmin kiinni) ja yhteinen aloitusveso (3h) elokuussa


Sovittiin varjostamisista toistemme päiväkotikoulussa tammi-helmikuun aikana. Tavoitteena on lisäta arjen ja toimintakulttuurien tuntemusta.

Verkostotiimitapaaminen ke 21.3. klo 14-15.30 tapaaminen Nenäinniemessä
Siniset
9C160EED-63A3-4F09-9E38-37D20F15C9BC.jpeg
 Haapaniemi
 • Yhteisiä ratoja, esim. Parkour
 • paljon nähdään käytävällä ja siinä samalla suunnitellaan ja verkostoidutaan
 • matalan kynnyksen toimintaa
 • kolmen kummiparin systeemi
 • yhteisiä tapahtumia

Janakka
 • kamu-toiminta (=ystävyys), toimintaa sekaryhmissä


Vaajakumpu
 • 8 pienryhmää, joista kaksi aina pareja
 • eräjormapaja, musapaja, elokuvapaja...
 • 4 kpl 5 viikon jaksoja
 • ohjaajat huolehtivat yhdestä sisällöstä ja ryhmät vaihtuvatVesanka/Kuohu
 • Yhteiset monot ja toimintatuokiot eskari/eppuluokkaparilla
 • monot 0-4 luokkarajat ylittävissä toimintaryhmissä
 • suuremmat oppilaat auttaa pienempiä esim. luistelu ja hiihto
Tikkala
 • opettaja/osaamisvaihtoa
 • musiikki, kuvataide jne •  Lähdetään liikkeelle pienestä ja natalalla kynnyksellä
 • kasvatetaan toimintaa portaittain
 • arviointi ei saa olla liian raskas taakka - toiminta tärkeämpää
 • Yhteiset tilat ja työntekijät edistävät toimintaa
 •  Lukuvuoden alussa halutaan olla omissa ryhmissä - ryhmäytymisrauha
 • yhteisten työntekijöiden joustava resurssi ja resurssin tilanteenmukainen kohdentaminen on tärkeä asia
 • suuressa yksikössä yhteisellä suunnittelulla ja kokoontumisella on tärkeä merkitys - muuten kankeat rakenteet rajoittavat toimintaa liiaksi 
 • Jos pääsee itse vaikuttamaan suunnitteluun ja toteutukseen, on työskentely mielekästä
 • haastakaa oppilashuoltoryhmän ammattilaisia mukaan arkitoimintaan. Esim. Kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi osaksi monotoimintaa (arjen taidot, terveyskasvatus, tunnetaidot jne.) Herkästi vedotaan resurssien ja ajan vähyyteen. Todellisuudessa kehitys vaatii kuitenkin muutosta työskentelyasenteeseen.