PÄIVÄKOTIKOULUT

Pedagoginen suunnitelma

• Pedagogisen suunnitelman tarkoituksena on toimia kehittämistä suuntaavana asiakirjana niin toimintakulttuurien kuin oppimisympäristöjenkin rakentamissa sekä kuntastrategian toteuttamisohjelmana.
• Pedagoginen suunnitelma yhtenäistää Kasvun ja oppimisen palveluiden ja muiden yhteistoimijoiden mm. Tilapalvelun käsitystä päiväkotikouluisuuden suurista linjoista.
• Tasa-arvoistaa ja yhdenvertaistaa eri alueilla toimivien päiväkotien, koulujen ja päiväkotikoulujen toimintaa.
• Pedagoginen suunnitelma on muuttuva, ajassa elävä, täydentyvä asiakirja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osaajien dialogin perusteella.


SUUNNITTELUN OSA-ALUEET
- pedagoginen suunnitelma
- lapsivaikutusten arviointi
- yhteistoimintasuunnitelma
- kaluste- ja materiaalihankinnat


TOIMINTAKULTTUURIN RAKENTAMINEN

JOHTAMINEN
- Työparijohtaminen, jaettu johtaminen

KASVATTAMINEN JA OPETTAMINEN
- Yhteisopettajuus, yhteistyö

KASVAMINEN JA OPPIMINEN
- osallisuus, yhdessä kasvaminen ja toimiminen

KASVATUSKUMPPANUUS
- yhteistyö ja osallisuus, vahva vuorovaikutus

0C23FF3C-8F70-45C2-9435-5B9088810D56.jpeg
 


Päiväkotikoulu

MITÄ?
Päiväkotikoulu on päiväkodin ja koulun toiminnallinen yhteisyksikkö, joka toimii yhteisten tavoitteiden suunnassa lapsen opinpolun eheyttämiseksi.

MISSÄ?
Päiväkotikoulu voi sijaita saman katon alla, samassa pihapiirissä, samassa korttelissa, samalla asuinalueella tai kylällä, lähi saarilla, metsän takana toisistaan tai kuuloetäisyydellä.

MIKSI?
Tasalaatuisen mahdollisuuden tarjoaminen kaikille jyväskyläläisille lapsille oppimisen polun ensimmäisessä nivelvaiheessa eskarista alkuopetukseen on lapsen oikeus ja aikuisten velvollisuus.

MITEN?
Yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen on mahdollisuus innostua, innovoida ja kokea työniloa.
Yhteinen aika ja tahto on kaiken alku.

KUKA JA KETKÄ?
Lähialueen päiväkodit ja koulut luovat yhdessä päiväkotikoulun yhteisiä tavoitteita asettaen ja toimintaa kehittäen. Luovuus, rohkeus, yrittäminen ja kokeilemisen kulttuuri matkaeväinä!

MILLAISIA?
Ei ole yhtä yhteistä mallia päiväkotikoululle, on monipuolisia, erilaisia malleja toteuttaa päiväkotikoululaisuutta toisilta oppimien, muiden kokemuksia parastellen.
Päiväkotikoulu-yhtenäiskoulut...