Päiväkotikoulut

Päiväkotikoulu

MITÄ?
Päiväkotikoulu on päiväkodin ja koulun toiminnallinen yhteisyksikkö, joka toimii yhteisten tavoitteiden suunnassa lapsen opinpolun eheyttämiseksi.

MISSÄ?
Päiväkotikoulu voi sijaita saman katon alla, samassa pihapiirissä, samassa korttelissa, samalla asuinalueella tai kylällä, lähi saarilla, metsän takana toisistaan tai kuuloetäisyydellä.

MIKSI?
Tasalaatuisen mahdollisuuden tarjoaminen kaikille jyväskyläläisille lapsille oppimisen polun ensimmäisessä nivelvaiheessa eskarista alkuopetukseen on lapsen oikeus ja aikuisten velvollisuus.

MITEN?
Yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen on mahdollisuus innostua, innovoida ja kokea työniloa.
Yhteinen aika ja tahto on kaiken alku.

KUKA JA KETKÄ?
Lähialueen päiväkodit ja koulut luovat yhdessä päiväkotikoulun yhteisiä tavoitteita asettaen ja toimintaa kehittäen. Luovuus, rohkeus, yrittäminen ja kokeilemisen kulttuuri matkaeväinä!

MILLAISIA?
Ei ole yhtä yhteistä mallia päiväkotikoululle, on monipuolisia, erilaisia malleja toteuttaa päiväkotikoululaisuutta toisilta oppimien, muiden kokemuksia parastellen.
Päiväkotikoulu-yhtenäiskoulut...