1. Tavoitteet

1. Tavoitteet

Luontokoulutoiminnan tavoitteet

- Koulujen opetussuunnitelmien kehittäminen ja monipuolistaminen
- Tutkimusten tekeminen, kokeellisuus ja elämyksellisyys
- Koulujen ja opettajien alueellinen verkostoituminen
- Yhteistyöverkoston luominen toiminnan tueksi lähiympäristön kanssa
- Luonto- ja ympäristökasvatuksen toimintaympäristön kehittäminen
- Ideoiden ja kokemusten kierrättäminen
- Toimintaresurssien turvaaminen
- Luontokouluopettajan viran perustaminen
- Yhteisen retkeily- ja tutkimusvälinevuokraamon ylläpito ympäristökuntien kanssa
- Arvoperustan luominen

Kuva

Kuva
Palokan yläkoulun luontokerholaiset Leppälahdessa jäiden tultua lokakuussa 2006