Sulje
Käynnistetään Info TV-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

Arviointikeskustelut käynnistyvät

Hei kotiväki – tervetuloa arviointikeskusteluun 
 
Arvioinnin tehtävä on kannustaa, ohjata ja tukea oppimista sekä kehittää oppilaan taitoja arvioida omaa oppimistaan. Arviointikeskustelussa keskustellaan oppilaan oppimisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä sekä mietitään yhdessä millaisia tavoitteita lapsella on ja miten oppiminen etenee tavoitteiden suuntaisesti. 
 
Arviointikeskustelut pidetään viikoilla 46 – 6. Opettajat ilmoittavat keskustelun tarkemman aikataulun oman luokkansa osalta. 
 
Keskustelussa on keskeistä kuulla lapsen ajatuksia ja mielipiteitä. Oppilas on oman oppimisensa, opettaja oppimisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija. Arviointikeskustelu antaa mahdollisuuden pohtia lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyviä asioita eri näkökulmista. 
 
Huoltajien tehtävänä on tukea lasta hänen vahvuuksiensa ja vahvistettavien asioiden tunnistamisessa, tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. Kotona valmistaudutaan arviointikeskusteluun pohtimalla ja kirjaamalla ne asiat, joista on hyvä ja tärkeää keskustella. Koteihin lähetetään lomake, joka täytetään ennen arviointikeskustelua. 
 
Jyväskylässä arviointiin kuuluu päivittäinen vuorovaikutuksellinen palaute, arviointikeskustelu ja lukuvuoden tavoitteisiin perustuva osaamisen tason kuvaaminen. 
 
Kevään lukuvuosiarvioinnissa (kevättodistuksessa) todetaan lukuvuoden tavoitteiden saavuttaminen (saavutettu, ei saavutettu) ja vuosiluokalta seuraavalle siirtyminen.  
 
Lisätietoa arvioinnista löytyy https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku6 https://peda.net/jyvaskyla/pok/oppilasarviointi 
 
Terveisin Marja Hämäläinen, rehtori

Pelit koukuttaa

Yhteisöllinen oppilashuolto tiedottaa

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Kokoonnumme koulussa säännöllisesti keskustelemaan em. asioista opettajien, oppilaiden, koulupsykologin, -kuraattorin ja –terveydenhoitajan, huoltajien ja koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Tiedotamme pedanetissä ja wilmassa, mitä aiheita on käsitelty ja miten voimme yhdessä edistää kaikkien hyvinvointia.

Hyvinvointiryhmän kokouksessa 31.10.2018 puheenaiheeksi nousi lasten ja nuorten pelaaminen. Peli- ja ruutuaika on lisääntynyt ja se näkyy huolestuvilla tavoilla:

 • koulukavereiden kanssa ei tapailla koulupäivän jälkeen ja etenkin pojat kokevat yksinäisyyttä
 • vapaa-aika kuluu harrastuksissa ja pelatessa, yhteinen ajanvietto kavereiden kanssa on vähentynyt
 • entisajan pihaleikit ovat loppuneet, eivätkä äidit voi kehottaa lapsiaan ulos leikkimään, eihän siellä enää ole ketään muitakaan lapsia
 • lasten välinen puhekulttuuri on saanut ikäviä sävyjä, ei osata olla ystävällisiä toisia kohtaan, puhutaan tylysti ja ilkeästi
 • roisi ja aggressiivinen kielenkäyttö on muuttunut arkiseksi esim. ”mä tapan sut / sut pitäis ampua” ym. ilmaisut ovat lisääntyneet
 • kaverikulttuurin tavat ovat kovakouraisia, kun ollaan koulussa: toisiin tartutaan, painitaan ja tönitään ”leikillä”, vaikka toiset pitävät fyysistä kiinniottamista kiusaamisena
 • viikonlopun kuulumisista keskusteltaessa luokan enemmistö intoutuu kertomaan pelaamistaan peleistä (ja kielellä, jota opettaja ei edes ymmärrä)
 • esiintyy pilkkaa ja arvostelua muiden pelaamia pelejä kohtaan
 • joidenkin kotona pelataan lapsilta kiellettyjä pelejä
 • on oppilaita, jotka ilmoittavat pelanneensa viikonloppuna jopa kahdeksan tuntia
 • toisissa perheissä on some- ja peliajan rajoituksia esim. ruutuajan seuranta, kännykkää ei saa viedä yöksi makuuhuoneeseen tai klo 19 jälkeen ei saa pelata tai käyttää laitteita
 • peliriippuvuutta ilmenee oikeasti: kaikki muu tekeminen lakkaa kiinnostamasta ja päässä pyörii vain pelit ja niiden päivitykset, keskittyminen muuhun on vaikeaa

Em. ajatukset ja havainnot ovat koulun työntekijöiden. Mitä mieltä ovat vanhemmat? Lisää oma kommenttisi tähän keskusteluun.

Pelaamisella on kiistatta myös positiivisia vaikutuksia, eikä pelaamista pidä tuomita huonoksi harrastukseksi. Suomessa vietetään valtakunnallista Peliviikkoa 5. – 11.11.2018 ja kannustamme kaikkia yhteiseen keskusteluun pelaamiseen liittyvien ilmiöiden ympärillä. Linnki: http://www.pelipaiva.fi/

Kouluruokailun juhlavuosi

Maksutonta kouluruokailua 70 vuotta
Suomalaisen kouluruokailun juhlavuoden kunniaksi oppilaat saavat nauttia loka-marraskuun ajan lounaaksi eri vuosikymmenten tyypillisiä ruokia. Tällä viikolla muistelemme 1960-70 lukua ja saimme maistella sen ajan suosiossa ollutta makkarakastiketta. Tiistaina 20.11. lasten oikeuksien päivänä muistelut päättyvät juhlalounaaseen, jolla nautitaan herkuttelijan kananpoikaa riisillä, runsas salaattipöytä ja jälkiruokana mokkapala.

https://www.jyvaskyla.fi/kylan-kattaus/ruokapalvelut/varhaiskasvatuksen-ja-perusopetuksen-ruokailu/kouluruokailu-70-vuotta

Kerhoja koululla

Koululla olevaan kerhotarjontaan voit tutustua tästä.