Lehtisaaren koulu

Uuden yhtenäiskoulun etäinfo- huoltajille to 20.5. klo 18 - järjestäjänä Keljonkankaan yhtenäiskoulun kouluyhdistys ry

Keljonkankaan kouluyhdistys - jatkossa Keljonkankaan yhtenäiskoulun kouluyhdistys ry - järjestää uuden yhtenäiskoulun oppilaiden huoltajille etäinfon uuden yhtenäiskoulun, erityisesti 5.–9.-luokkalaisille tarkoitetun Sohlbergin yksikön valmistumisesta torstaina 20.5.2021 klo 18.00 alkaen. Huoltajatapaaminen pidetään Zoomissa https://jyufi.zoom.us/j/64165004861 (meeting ID: 641 6500 4861; kannattaa käyttää sovellusta tai Chrome-selainta).
 
Infossa
  • kuullaan tulevasta Keljonkankaan yhtenäiskoulusta ja kuullaan käytännön järjestelyistä neljässä yksikössä
  • kuullaan uuden 5. - 9. luokkien Sohlbergin yksikön valmistumisesta
  • tutustutaan lyhyesti uusimuotoisen kouluyhdistyksen toimintaan
  • saadaan yhtenäiskoulun arvopohjaan liittyvä kotitehtävä huoltajille ja oppilaille yhdessä mietittäväksi.
 
Kysymyksiä voi lähettää jo etukäteen sähköpostitse rehtoreille (tarja.seppala-pankalainen@jyvaskyla.fi tai marja.hanninen-helin@jyvaskyla.fi) tai kouluyhdistykselle (johanna.kainulainen@jyu.fi). Superhienoon Sohlbergin yksikköön pääsette tutustumaan StriimiTiimin videoiden myötä: viimeisin vierailu ja yhdistyksen Peda.net-sivuilta löydätte aikaisemmatkin vierailut.
 
Tervetuloa tapaamiseen!
 
Keljonkankaan (yhtenäiskoulun) kouluyhdistys ry.
 
Lyhyesti aktiivisesta Keljonkankaan (yhtenäiskoulun) kouluyhdistyksestä
 
Keljonkankaan koululla on pitkään toiminut erittäin aktiivinen, koko koulun toimintaa kehittävä vanhempainyhdistys, viralliselta nimeltään Keljonkankaan kouluyhdistys ry. (joillain luokilla on myös omat luokkatoimikuntansa, mutta erotuksena näihin, kouluyhdistys koskee koko koulua ja toisin kuin esim. nämä luokkatoimikunnat, kouluyhdistys on rekisteröity yhdistys).
Yhdistyksen tarkoituksena on ollut edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa ja myös toimia yhteistyöelimenä koulun läheisyydessä olevien muiden toimijoiden välillä. Tavoitteenamme on ollut mm. luoda oppilaille hyvä oppimisympäristö ja tuoda koululla esille huoltajien näkökantoja, tukea kotien ja koulun yhteistyötä järjestämällä erilaisia tapahtumia (esim. Keljonkankaan syysmarkkinat) ja pitämällä yhteyksiä eri yhteistyötahoihin. Kouluyhdistys on tehnyt myös mm. koulutyötä tukevia hankintoja ja myöntänyt stipendejä oppilaille ja luokille. Olemme pyrkineet näkymään koulun arjessa ja osallistumaan yhteiseen kasvatustehtävään: olemme mm. hankkineet välituntitarvikkeita, järjestäneet oppilaille konsertteja ja vierailijoita sekä hankkineet esim. erikoisempia soittimia musiikin luokkaan. Yhdistyksen edustaja on ollut vakiojäsenenä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ja olemme ottaneet aktiivisesti kantaa koulun sisäilma-, liikennejärjestely- ym ratkaisuihin. Pandemia-aikakaan ei ole estänyt toimintaamme, vaan olemme kokoustaneet etänä, organisoineet AVIn rahoitukselle striimattua Striimitiimi-kerhoa alueen lapsille ja nuorille ja osallistuneet etätervehdyksin koulun juhlallisuuksiin.
 
Kouluyhdistykseen on voinut kuulua kuka vain vanhempi/huoltaja, ja hallitukseen on kuulunut edustajia lähes jokaiselta luokalta sekä rehtori ja opettajien edustaja. Tiiviillä yhteistyöllä olemme olleet mukana rakentamassa isosta, yli viidensadan oppilaan koulustamme turvallista kasvuympäristöä lapsillemme. Uuden yhtenäiskoulun myötä olemme uuden, mahtavan haasteen edessä: keskiviikkona 5.5. yhdistyksen hallitus kokoontui muuttamaan yhdistyksen nimeä ja järjestyssääntöjä, ja yhdistyksestämme tulee Keljonkankaan yhtenäiskoulun kouluyhdistys. Uudessa muodossaan tavoitteenamme on yhdistää kaikkien yhtenäiskoulun eri yksiköiden huoltajat yhteen ja edistämään lastemme ja nuortemme hyvinvointia yhteisönä. Yhdistykseen toivomme jäseniä jokaisen yhtenäiskoulun eri yksikön huoltajista, jotta edustuksellisuus varmasti toteutuu ja kaikkien ääntä saadaan kuuluville. Uusimuotoinen kouluyhdistystoiminta alkaa virallisesti syyslukukaudella -21, mutta aloittelemme yhteistä toimintaa jo tortain 20.5. huoltajatapaamisella.  Yhdistyksen toiminnasta ym. mieltä askarruttavasta voi kysellä puheenjohtajalta (johanna.kainulainen@jyu.fi) tai lisätietoja saa myös tutkailemalla Facebook- tai Peda.net-sivustojamme.

Päättöarvioinnista vuosiluokkien 7-9-luokkien oppilaille ja huoltajille

Päättöarvioinnin kriteerit määritellään Perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteissa. Tarkemmin päättöarvosanan muodostumisesta ja kriteereistä voi lukea täältä.

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanaan kahdeksan (8) vaadittavan tieto- ja taitotason kussakin oppiaineessa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Oppilas on saavuttanut perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet oppiaineessa välttävästi (5) mikäli hän osoittaa jossakin määrin oppiaineelle asetettujen tavoitteiden mukaista osaamista. (OPS2014 6.5.1 Päättöarvosanan muodostuminen)

Päättöarvosanoja annetaan oppiaineesta riippuen joko seitsemännellä, kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla.

Seitsemännen luokan päättyessä annetaan lukuvuosiarviointi, joka muutetaan päättöarvosanaksi, mikäli oppilas ei anna lisänäyttöjä seuraavissa oppiaineissa

  • kotitalous
  • kuvataide
  • musiikki
  • käsityö

Kahdeksannen luokan päättyessä annetaan päättöarvosana historiassa.

Muiden oppiaineiden päättöarvosanat annetaan yhdeksännellä luokalla, kun kyseisen aineen opiskelu päättyy.

Päättöarvosana on numero, joka muodostuu oppiaineen päättyessä osoitettujen taitojen perusteella. Oppilaan taitoja arvioidaan suhteessa Opetushallituksessa määriteltyihin arviointikriteereihin ja Jyväskylän kaupungin taitotasotaulukoihin. Päättöarvosana ei muodostu lukuvuosiarvosanojen keskiarvosta. Jos oppilaalla on yksilöllistettyjä tavoitteita, arviointi määräytyy niiden mukaisesti.

Huom. Jos oppilas on vaihtanut perusopetuksen aikana S2:n äidinkieleen tai katsomusaineen toiseen, arvioidaan päättöarvioinnissa viimeksi opiskeltu oppiaine.

 

VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI

Valinnaisaineet, joita opiskellaan 1h viikossa/lukuvuosi (L) arvioidaan sanallisesti.

Valinnaisaineet, joita opiskellaan 2h viikossa/lukuvuosi, kahden lukuvuoden ajan (T ja V) arvioidaan numerolla.

Valinnainen A2-kieli (alkaa 4. luokalla) ja B2-kieli (alkaa 8. luokalla) arvioidaan myös numerolla, mutta huoltajan pyynnöstä siitä saa myös S-merkinnän (suoritettu).

Alla olevista linkeistä löytyy vielä lisätietoa valinnaisaineiden arvioinnista.

Kaupungin valinnaisaineisiin liittyvät ratkaisut opetussuunnitelmassa: https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku12

“V-valinnainen arvioidaan lukuvuoden päättyessä. Valinnaisesta annettu arvosana tulee erillisenä arvosanana päättötodistukseen.” esim https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku12/12-22/kuvataide

“T- valinnainen arvioidaan lukuvuoden päättyessä ja päättöarvioinnissa yhdeksännellä luokalla yhdessä pääaineen kanssa.” esim. https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku12/12-1/t-valinta

Lisänäyttöjen antaminen päättöarviointiin

Jotta lisänäytön antamiselle on riittävästi aikaa, tulisi huoltajan tai oppilaan ottaa yhteyttä kyseisen aineen opettajaan mahdollisimman ajoissa, mielellään helmikuun 2020 loppuun mennessä.

Tervetuloa Lehtisaaren kouluunKoulussa eletään niin normaalia arkea kuin vain mahdollista. Edelleen kuitenkin pidetään huoli hyvästä hygieniasta ja kiinnitetään huomiota turvaväleihin sekä vältetään turhia lähikontakteja. 


Koulun arkikäytänteitä on tarkennettu Syksyn 2020 aloitus

Oppilaiden työjärjestykset löytyvät Wilmasta. 

Bussikortit on jaetttu koulussa ensimmäisten koulupäivien aikana. 
Keljonkankaalta tulevat oppilaat käyttävät koulumatkoilla bussivuoroa no 16 (aikataulut ja reitit: https://jyvaskyla.digitransit.fi/linjat/LINKKI:9162/pysakit/LINKKI:9162:1:04 ) ja/tai lisävuoroja, jotka ajavat reittiä Sääkvuorentie - Keljonkankaantie - Säynätsalontie. Lisävuorojen aikataulut löytyvät koulu kotisivulta oman otsakkeen alta.
HUOM! Noudattehan erityistä varovaisuutta ja liikennesääntöjä myös bussipysäkeillä ja niiden läheisyydessä ja annatte tilaa muille tiellä liikkujille.

Bussikortit ovat henkilökohtaisia ja niistä kannattaa pitää hyvä huoli. Kortti tulee säilyttää sille annetussa muovitaskussa. Kortin uusiminen on maksullista. Jos bussikortti katoaa tai kortti rikkoutuu, siitä on heti ilmoitettava koulusihteerille. Tällöin oppilas saa koulusta mukaansa lomakkeen, joka palautetaan kouluun huoltajan allekirjoituksella. Uuden kortin saaminen kestää muutaman päivän; tämän ajan koulumatkat ovat omakustanteisia.


Koulumme on mukana Erasmus+ VLeARning- projektissa, jossa tutustumme ja tuotamme VR/AR tekniikalla materiaalia oppimiseen ja oppien. Tässä lukuvuosina 2019-2020 tehtyjä koulun esittelyyn tarkoitettuja materiaaleja. 

Koulun esittelyvideo, käytetty 180°kuvia 
Visit Lehtisaari school

Koulun esittelyä 360-videoiden avulla
Ruokala - The cafeteria
Koulun piha-alue - The school yard
Liikuntasali Joukola - The gym
Käytävä ja aula-alueet - The corridories
Musiikkiluokka - Our music classTapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko17

26 April 2021 Thursday
27 April 2021 Thursday
28 April 2021 Thursday
29 April 2021 Thursday
30 April 2021 Thursday
1 May 2021 Thursday
2 May 2021 Thursday

Viikko18

3 May 2021 Thursday
4 May 2021 Thursday
5 May 2021 Thursday
6 May 2021 Thursday
7 May 2021 Thursday
8 May 2021 Thursday
9 May 2021 Thursday

Viikko19

10 May 2021 Thursday
11 May 2021 Thursday
12 May 2021 Thursday
13 May 2021 Thursday
14 May 2021 Thursday
15 May 2021 Thursday
16 May 2021 Thursday

Viikko20

17 May 2021 Thursday
18 May 2021 Thursday
19 May 2021 Thursday
20 May 2021 Thursday
21 May 2021 Thursday
22 May 2021 Thursday
23 May 2021 Thursday

Viikko21

24 May 2021 Thursday
25 May 2021 Thursday
26 May 2021 Thursday
27 May 2021 Thursday
28 May 2021 Thursday
29 May 2021 Thursday
30 May 2021 Thursday

Viikko22

31 May 2021 Thursday
1 June 2021 Thursday
2 June 2021 Thursday
3 June 2021 Thursday
4 June 2021 Thursday
5 June 2021 Thursday
6 June 2021 Thursday
Ilmoittautuminen

Keljonkangas-Säynätsalo kouluverkko päätöksen etenemisprosessia

Kouluverkkoselvitys sivistyslautakunnassa 26.5.2020
Lyhyellä aikavälillä selvitys keskittyy Säynätsalo-Keljonkankaan ja Vaajakosken alueisiin. Tulevana syksynä kaikki Säynätsalon alueen 1–4-luokkalaiset sijoitetaan Säynätsalon ja Muuratsalon päiväkotikouluihin. Syksyllä 2021 Keljonkankaan uuden yhtenäiskoulun valmistuttua kaikki Keljonkankaan ja Säynätsalon alueen 5–9 luokkien oppilaat opiskelevat Keljonkankaan yhtenäiskoulussa, joten 2021 syksystä alkaen Lehtisaaren koulun tiloja ei enää tarvita. Alueen kouluverkon kehittämisessä on osallistettu alueen asukkaita, jotka ovat päässeet esittämään mielipiteensä tuleviin kouluratkaisuihin. Kouluverkkoon liittyen on laadittu myös lapsivaikutusten arviointi. Toive Säynätsalon alueen 4. vuosiluokan oppilaiden mahdollisuudesta käydä koulua alueen kahdessa päiväkotikoulussa on huomioitu suunnittelussa.
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-05-26_jyvaskylan-sivistyslautakunnan-paatoksia-2652020


Lautakunta esitti siis eteenpäin hallitukselle ja valtuustolle, että Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa ja kapasiteettia tarkistetaan niin, että Säynätsalon 5.-6. -luokkalaiset siirtyvät uuteen Keljonkankaan kouluun syksyllä 2021.
Säynätsaloon tutkitaan tilaratkaisuna kahta päiväkotikoulua varhaiskasvatusikäisille ja 1.−4. -luokkalaisille, toista Säynätsalon saarelle ja toista joko Lehtisaareen tai Muuratsaloon
Tiedote kokouksesta: 
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2019-03-26_jyv%C3%A4skyl%C3%A4n-sivistyslautakunta-20190326-palautti-mm.-nuorisoavustukset-valmisteluun-ja-linjasi-kouluverkkoa
Kokouksen pöytäkirja löytyy täältä: 
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=7947
Asian liitteinä olivat

·  Perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2019: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1160865&version=1

·  Kooste koulupolkukyselystä 4.-14.12.2018: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1160373&version=1

·  Raportti lasten kyselystä: Säynätsalon 1.-6. –luokkalaisten ajatuksia koulusta: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1160383&version=1

·  Muistio: Keljonkangas-Säynätsalo kouluverkko –alueen vanhempien ja asukkaiden keskustelutilaisuus 12.3.2019: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1160386&version=1

·  Jyväskylän nuorisovaltuuston lausunto: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1160393&version=1

·  Jyväskylän Lasten Parlamentin Päijätalueen pikkuparlamentin lausunto: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1160399&version=1

Ota kantaa:

http://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keljonkankaanyhtenaiskoulu


ja toimialajohtaja Leisimon diat asukastilaisuudesta:

http://jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/87531_Sivistyspalvelut_kehitysnakymat_keljonkangas_saynatsalo.pdf

Liitteet:

Muistio

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä