Lehtisaaren koulu

Päättöarvioinnista vuosiluokkien 7-9-luokkien oppilaille ja huoltajille

Päättöarvioinnin kriteerit määritellään Perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteissa. Tarkemmin päättöarvosanan muodostumisesta ja kriteereistä voi lukea täältä.

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanaan kahdeksan (8) vaadittavan tieto- ja taitotason kussakin oppiaineessa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Oppilas on saavuttanut perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet oppiaineessa välttävästi (5) mikäli hän osoittaa jossakin määrin oppiaineelle asetettujen tavoitteiden mukaista osaamista. (OPS2014 6.5.1 Päättöarvosanan muodostuminen)

Päättöarvosanoja annetaan oppiaineesta riippuen joko seitsemännellä, kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla.

Seitsemännen luokan päättyessä annetaan lukuvuosiarviointi, joka muutetaan päättöarvosanaksi, mikäli oppilas ei anna lisänäyttöjä seuraavissa oppiaineissa

  • kotitalous
  • kuvataide
  • musiikki
  • käsityö

Kahdeksannen luokan päättyessä annetaan päättöarvosana historiassa.

Muiden oppiaineiden päättöarvosanat annetaan yhdeksännellä luokalla, kun kyseisen aineen opiskelu päättyy.

Päättöarvosana on numero, joka muodostuu oppiaineen päättyessä osoitettujen taitojen perusteella. Oppilaan taitoja arvioidaan suhteessa Opetushallituksessa määriteltyihin arviointikriteereihin ja Jyväskylän kaupungin taitotasotaulukoihin. Päättöarvosana ei muodostu lukuvuosiarvosanojen keskiarvosta. Jos oppilaalla on yksilöllistettyjä tavoitteita, arviointi määräytyy niiden mukaisesti.

Huom. Jos oppilas on vaihtanut perusopetuksen aikana S2:n äidinkieleen tai katsomusaineen toiseen, arvioidaan päättöarvioinnissa viimeksi opiskeltu oppiaine.

 

VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI

Valinnaisaineet, joita opiskellaan 1h viikossa/lukuvuosi (L) arvioidaan sanallisesti.

Valinnaisaineet, joita opiskellaan 2h viikossa/lukuvuosi, kahden lukuvuoden ajan (T ja V) arvioidaan numerolla.

Valinnainen A2-kieli (alkaa 4. luokalla) ja B2-kieli (alkaa 8. luokalla) arvioidaan myös numerolla, mutta huoltajan pyynnöstä siitä saa myös S-merkinnän (suoritettu).

Alla olevista linkeistä löytyy vielä lisätietoa valinnaisaineiden arvioinnista.

Kaupungin valinnaisaineisiin liittyvät ratkaisut opetussuunnitelmassa: https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku12

“V-valinnainen arvioidaan lukuvuoden päättyessä. Valinnaisesta annettu arvosana tulee erillisenä arvosanana päättötodistukseen.” esim https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku12/12-22/kuvataide

“T- valinnainen arvioidaan lukuvuoden päättyessä ja päättöarvioinnissa yhdeksännellä luokalla yhdessä pääaineen kanssa.” esim. https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku12/12-1/t-valinta

Lisänäyttöjen antaminen päättöarviointiin

Jotta lisänäytön antamiselle on riittävästi aikaa, tulisi huoltajan tai oppilaan ottaa yhteyttä kyseisen aineen opettajaan mahdollisimman ajoissa, mielellään helmikuun 2020 loppuun mennessä.

Tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko44

28 October 2019 Thursday
29 October 2019 Thursday
30 October 2019 Thursday
31 October 2019 Thursday
1 November 2019 Thursday
2 November 2019 Thursday
3 November 2019 Thursday

Viikko45

4 November 2019 Thursday
5 November 2019 Thursday
6 November 2019 Thursday
7 November 2019 Thursday
8 November 2019 Thursday
9 November 2019 Thursday
10 November 2019 Thursday

Viikko46

11 November 2019 Thursday
12 November 2019 Thursday
13 November 2019 Thursday
14 November 2019 Thursday
15 November 2019 Thursday
16 November 2019 Thursday
17 November 2019 Thursday

Viikko47

18 November 2019 Thursday
19 November 2019 Thursday
20 November 2019 Thursday
21 November 2019 Thursday
22 November 2019 Thursday
23 November 2019 Thursday
24 November 2019 Thursday

Viikko48

25 November 2019 Thursday
26 November 2019 Thursday
27 November 2019 Thursday
28 November 2019 Thursday
29 November 2019 Thursday
30 November 2019 Thursday
1 December 2019 Thursday
Ilmoittautuminen

Keljonkangas-Säynätsalo kouluverkko päätöksen etenemisprosessia

Lautakunta esitti siis eteenpäin hallitukselle ja valtuustolle, että Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa ja kapasiteettia tarkistetaan niin, että Säynätsalon 5.-6. -luokkalaiset siirtyvät uuteen Keljonkankaan kouluun syksyllä 2021.
Säynätsaloon tutkitaan tilaratkaisuna kahta päiväkotikoulua varhaiskasvatusikäisille ja 1.−4. -luokkalaisille, toista Säynätsalon saarelle ja toista joko Lehtisaareen tai Muuratsaloon
Tiedote kokouksesta: 
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2019-03-26_jyv%C3%A4skyl%C3%A4n-sivistyslautakunta-20190326-palautti-mm.-nuorisoavustukset-valmisteluun-ja-linjasi-kouluverkkoa
Kokouksen pöytäkirja löytyy täältä: 
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=7947
Asian liitteinä olivat

·  Perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2019: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1160865&version=1

·  Kooste koulupolkukyselystä 4.-14.12.2018: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1160373&version=1

·  Raportti lasten kyselystä: Säynätsalon 1.-6. –luokkalaisten ajatuksia koulusta: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1160383&version=1

·  Muistio: Keljonkangas-Säynätsalo kouluverkko –alueen vanhempien ja asukkaiden keskustelutilaisuus 12.3.2019: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1160386&version=1

·  Jyväskylän nuorisovaltuuston lausunto: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1160393&version=1

·  Jyväskylän Lasten Parlamentin Päijätalueen pikkuparlamentin lausunto: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1160399&version=1

Ota kantaa:

http://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keljonkankaanyhtenaiskoulu


ja toimialajohtaja Leisimon diat asukastilaisuudesta:

http://jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/87531_Sivistyspalvelut_kehitysnakymat_keljonkangas_saynatsalo.pdf

Liitteet:

Muistio