Rajoitustoimien jatkuminen 13.5.2020 saakka

Välitän palvelujohtajien viestin:

Suomen hallitus on päättänyt 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii. Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa toimitaan Valtioneuvoston päätösten mukaisesti.

Lähiopetusta annetaan Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluissa Valtioneuvoston antamien periaatteiden mukaisesti:

- kaikki peruskoulun 1—3 luokkien oppilaat saavat tarvittaessa opetusta lähiopetuksena koululla.

- lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, valmistavan opetuksen piiriin kuuluville oppilaille sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaille.Valtioneuvosto suosittaa edelleen vahvasti, että oppilaat osallistuisivat etäopetukseen, mikäli mahdollista. Tämä suositus perustuu siihen, että näin minimoidaan lähikontaktien määrää ja estetään taudin leviämistä.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti