Oppimistoimisto

Tietoa oppimistoistossa tapahtuvasta opetuksesta ja oppilaspaikan hakemisesta

Erityisopetus oppilashuollon toimistolla

Kukkulan koulun alaisuudessa toimii myös Oppimistoimisto. Se sijaitsee Oppilashuollon toimiston tiloissa, osoitteessa Kauppakatu 19 C, 40100 Jyväskylä. Oppimistoimiston opettajana toimii erityisopettaja Raija Saukko.


Oppilaina tässä erityisopetuksen pienryhmässä on yläkoulujen oppilaita, joiden koulunkäynti on syystä tai toisesta keskeytynyt. Oppilaaksi tulosta on keskusteltu oppilaan, lähettävän koulun oppilashuollon ja huoltajan kanssa. Oppilaat suorittavat perusopetuksen oppiaineita yleisen opetussuunnitelman suuntaisesti, tiiviimpinä kokonaisuuksina. Arvioinnissa huomioidaan monipuoliset tavat osoittaa osaamista. Kaikilla oppilailla on vähennetty oppituntien määrää ja valinnaisaineita tehdään joustavasti, myös näyttöinä.

Oppimistoimiston oppilailla on käytössään tarvittavat oppimateriaalit ja tietoa haetaan aktiivisesti eri lähteistä. Osa opiskelusta on itsenäistä työskentelyä ja osa pienryhmissä suoritettavia tehtäviä. Tärkeänä tavoitteena on vahvistaa oppilaan omaa kokemusta oppivana, innostuvana ja osaavana nuorena. Oppimistoimiston luokka käy vierailuilla Kukkulassa esim. teknisentyön- ja kotitaloudenluokissa. Tavoitteena on saada sekä uusia ohjaavia aikuisia ja uusia kontakteja toisiin oppilaisiin.

Oppilaaksiotto oppimistoimistoon sekä opiskelun jatko suunnitellaan ja päätetään monialaisessa yksilöllisessä oppilashuoltopalaverissa, jossa oppilas ja huoltaja, Raija Saukko ja tarvittaessa Kukkulan koulun konsultoiva erityisopettaja, ovat mukana. Tämä verkosto sitoutuu yhteistyöhön koko oppimistoimisto jakson ajaksi.

Oppilaalla tulee olla joko:

  • Erityisen tuen päätös, jolloin opetuksen erityiset järjestelyt ja toteutuminen kirjataan hojks:in tai
  • Tehostetun tuen päätös ja oppimissuunnitelma sekä pol§18 mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä tai
  • Vuosiluokkiin sitomaton opetus (vsop) ja pol§18 mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä.


Oppimistoimistojaksosta tehdään koulusopimus, johon laitetaan sijoituksen aika ja tavoitteet sekä alustava suunnitelma opetuksen toteuttamisesta. Koulusopimuksen toteutumista seurataan säännöllisin väliajoin verkostopalavereissa, jossa suunnitellaan myös lopuksi, minne oppilas jatkaa toimistojakson jälkeen.