Koulukuntoutus

Tietoa koulukuntoutuksessa tapahtuvasta opetuksesta ja oppilaspaikan hakemisesta

Koulukuntoutus oppilashuollon toimistolla

Kukkulan koulun alaisuudessa toimii myös Koulukuntoutus. Se sijaitsee Oppilashuollon toimiston tiloissa, osoitteessa Kauppakatu 19 C, 40100 Jyväskylä. Koulukuntoutuksen ohjauksen työparina toimivat erityisopettajana Raija Saukko ja Nuorisopsykiatrian poliklinikan työntekijä sairaanhoitaja Jukka Paanala.


Oppilaina tässä erityisopetuksen pienryhmässä on yläkoulujen oppilaita, joiden koulunkäynti on syystä tai toisesta keskeytynyt. Oppilaat suorittavat perusopetuksen oppiaineita yleisen opetussuunnitelman suuntaisesti, tiiviimpinä kokonaisuuksina. Arvioinnissa huomioidaan monipuoliset tavat osoittaa osaamista. Oppilaiden opetuksen määrä sisällöt ja arviointi suunnitellaan yksilöllisesti. Opetus toimii tiiviissä yhteistyössä nuoren verkostojen kanssa.

Haku Koulukuntoutukseen on joustava, mutta varsinaiset hakuajat painottuvat joulu ja toukokuuhun. Haku käynnistyy aina Kukkulan konsultaation ja/tai nuorisopsykiatrian poliklinikan hoidon kautta. Koulukuntoutukseen voi hakea myös ilman olemassa olevaa hoitokontaktia. Hakulomake löytyy Kukkulan koulun kotisivuilta. Kukkulan koulu palvelee kaikkia Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueelta tulevien kuntien ja koulujen oppilaita.

Oppilaaksiotto koulukuntoutukseen sekä opiskelun jatko suunnitellaan ja päätetään monialaisessa yksilöllisessä oppilashuoltopalaverissa, jossa oppilas ja huoltaja, Kukkulan koulun ja Koulukuntoutuksen edustajat, ovat mukana. Tämä verkosto sitoutuu yhteistyöhön koko oppimistoimisto jakson ajaksi.

Oppilaalla tulee olla joko:

  • Erityisen tuen päätös, jolloin opetuksen erityiset järjestelyt ja toteutuminen kirjataan hojks:in tai
  • Tehostetun tuen päätös ja oppimissuunnitelma sekä pol§18 mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä tai
  • Vuosiluokkiin sitomaton opetus (vsop) ja pol§18 mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä.


Oppimistoimistojaksosta tehdään koulusopimus, johon laitetaan sijoituksen aika ja tavoitteet sekä alustava suunnitelma opetuksen toteuttamisesta. Niille oppilaille, joilla on nuorisopsykiatrian poliklinikan hoitokontakti, tehdään kuukausittain väliarviointi hoitavalle lääkärille kuntoutuksen etenemisestä sekä psyykkisestä voinnista. Väliarvioinnit käydään läpi hoitoneuvotteluissa. Kaikilla koulusopimuksen toteutumista seurataan säännöllisin väliajoin verkostopalavereissa, jossa arvioidaan koulutöiden edistymistä, koulukuntoutuksen jatkoa ja suunnitellaan minne oppilas jatkaa koulukuntoutuksen jälkeen.

Jukka Paanala, 050-4320566

Raija Saukko, 050-3453099