Koulukuntoutus

Tietoa koulukuntoutuksessa tapahtuvasta opetuksesta ja oppilaspaikan hakemisesta

Koulukuntoutus oppilashuollon toimistolla

Kukkulan koulun alaisuudessa toimii myös Koulukuntoutusluokka. Koulukuntoutuksen ohjauksen työparina toimivat erityisopettajana Raija Saukko ja Nuorisopsykiatrian poliklinikan työntekijä sairaanhoitaja Jukka Paanala sekä koulunkäynninohjaaja Marjukka Hokkanen.

Oppilaina tässä erityisopetuksen pienryhmässä on yläkoulujen oppilaita, joiden koulunkäynti on syystä tai toisesta keskeytynyt. Oppilaat suorittavat perusopetuksen oppiaineita yleisen opetussuunnitelman suuntaisesti, tiiviimpinä kokonaisuuksina. Arvioinnissa huomioidaan monipuoliset tavat osoittaa osaamista. Oppilaiden opetuksen määrä sisällöt ja arviointi suunnitellaan yksilöllisesti. Opetus toimii tiiviissä yhteistyössä nuoren verkostojen kanssa.

Haku Koulukuntoutukseen on jatkuva. Haku käynnistyy aina Kukkulan konsultaation ja/tai nuorisopsykiatrian poliklinikan hoidon kautta. Hakulomake löytyy täältä. Haettaessa paikkaa Koulukuntoutukseen, lisää käsin hakemukseen tämä tieto ("haku Koulukuntoutus-yksikköön"). 
Kukkulan koulu ja siten myös Koulukuntoutus-toiminta palvelee kaikkia Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueelta tulevien kuntien ja koulujen oppilaita.

Oppilaaksiotto koulukuntoutukseen sekä opiskelun jatko suunnitellaan ja päätetään monialaisessa yksilöllisessä oppilashuoltopalaverissa, jossa oppilas ja huoltaja, Kukkulan koulun ja Koulukuntoutuksen edustajat, ovat mukana. Tämä verkosto sitoutuu yhteistyöhön koko Koulukuntoutus-jakson ajaksi.

Oppilaalla tulee olla joko:

  • Erityisen tuen päätös, jolloin opetuksen erityiset järjestelyt ja toteutuminen kirjataan hojks:in tai
  • Tehostetun tuen päätös ja oppimissuunnitelma sekä PoL §18 mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä tai
  • Vuosiluokkiin sitomaton opetus (vsop) ja pol§18 mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä.

Koulukuntoutusjaksosta tehdään suunnitelma, johon kirjataan jakson aika ja tavoitteet sekä alustava suunnitelma opetuksen toteuttamisesta. Oppilaille tehdään kuukausittain väliarviointi hoitavalle lääkärille kuntoutuksen etenemisestä sekä psyykkisestä voinnista. Väliarvioinnit käydään läpi hoitoneuvotteluissa. Kaikilla suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisin väliajoin verkostopalavereissa, jossa arvioidaan koulutyön edistymistä, koulukuntoutuksen jatkoa ja suunnitellaan minne oppilas jatkaa koulukuntoutuksen jälkeen.

Raija Saukko, 050-3453099

Jukka Paanala, 050-4320566

Marjukka Hokkanen,  050-5135025

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä