Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssäännöt turvaavat hyvinvointimme Kukkulan koulussa. Perusopetuslain mukaan kaikilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Toisten ihmisten kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Perusajatuksena on, että käyttäydymme kunnioittavasti toisiamme kohtaan.

  • Annan toisille työrauhan.
  • Saavun ajoissa oppitunneille ja koulun kaikkiin tilaisuuksiin.
  • Pidän huolta omista ja koulun tarvikkeista.
  • Käyttäydyn rauhallisesti ja asiallisesti oppitunneilla, välitunneilla, ruokalassa, koulun tilaisuuksissa ja koulun ulkopuolella kouluaikana.
  • Välitunnit vietetään koulualueella.
  • Elektronisten laitteiden, kuten matkapuhelimien ja musiikkisoittimien, käyttö on sallittua yläkoulun oppilaille välitunneilla sekä opettajan luvalla opetuskäytössä; opettajalla on oikeus takavarikoida laite oppitunnin ajaksi, jos laitteiden käyttö häiritsee opetusta ja oppimista.
  • Jätän ulkovaatteet oppituntien, yhteisten tilaisuuksien ja ruokailun ajaksi käytävään naulakoihin.
  • Polkupyörät ja mopot pysäköidään koulupäivän ajaksi niille varatuille alueille.
  • Tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden käyttö ja hallussapito on kielletty koulualueella ja koulun tapahtumissa.
  • Häiritsevästi käyttäytyvä oppilas voidaan poistaa oppitunnilta tai koulun tilaisuuksista.