Työtavat

Työtavat

Meillä kehitetään ja käytetään työtapoja, jotka mahdollistavat kiireettömän, luovan, toiminnallisen, liikkuvan ja kokeilevan koulukulttuurin.Yhteisopettajuutta ja oppilaiden vertaisoppimista kehitetään ja tuetaan. Näiden asioiden äärellä työskentelemme mm. Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa eli MONOissa ja valinnaisainekursseilla.