Verso

Verso eli vertaissovittelu

Koulussamme on VERSO eli vertaissovittelutoimintaa. Se on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Vertaissovittelussa koulutetut oppilaat toimivat pienempien riitojen sovittelijoina.