Kortepohjan päiväkotikoulu

Sivistyslautakunta 24.3.19

Hankesuunnitelma lautakunnasta eteenpäin: Kortepohjaan uusi päiväkotikoulu ja kirjasto vuonna 2022

Sivistyslautakunta antoi lausunnon Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelmasta esityksen mukaisesti. Sivistyslautakunta puoltaa hankkeen toteuttamista betonirunkoisena ja nopealla aikataululla, jolloin uuteen kouluun voitaisiin päästä tammikuussa 2022. Vaihtoehtoehtona tarkasteltu puurakenteinen rakennus tulisi arvion mukaan kalliimmaksi ja valmistuisi vuoden myöhemmin.

 

Uusi kaksikerroksinen päiväkotikoulu rakennetaan nykyisen Kortepohjan koulun tontille. Samoihin tiloihin sijoittuu myös Kortepohjan lähikirjasto. Koulu rakennetaan 500 oppilaalle ja varhaiskasvatuksen hoitopaikkoja tulee 192. Hankkeen huonetilaohjelman hyötyneliömäärä on noin 5 900 m2 ja bruttoala noin 8 000 m2. Rakentamisen ajaksi koulu- ja Jälkkäri-toiminta siirtyvät väistötiloihin Voionmaan kouluun, tämä tapahtuu tavoiteaikataulun mukaan tammikuussa 2020. Ennen väistöä Voionmaan koulun tiloja tullaan remontoimaan. Varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut eivät tarvitse väistötiloja.

 

Lautakunnalle esiteltiin suunnitelmat sekä betonirakenteisesta että massiivipuurunkoisesta rakennuksesta. Tilapalvelun mukaan betonirunkoisen rakennuksen kustannusarvio on 22 681 000 € (alv 0 %) ja hankkeen hintavaraumaksi esitetään 25 000 000 € (alv 0 %) aikataulu- ja viivästysriskin hallitsemiseksi.

Massiivipuurunkoisena hankkeen kustannusarvio olisi noin 10 - 20 % korkeampi kuin betonirakenteisen. Lisäksi suunnitteluun ja toteutukseen sekä koulun väistötila-aikaan tulisi varata vähintään vuoden pidempi aika. Selvityksen mukaan myöskään tilojen muunneltavuus ei olisi yhtä laajaa kuin betonirunkoisessa rakennuksessa.

Koulun vuosivuokra tulee olemaan noin 2 050 000 euroa. Sivistyspalveluiden esittämä kustannusarvio koulun, päiväkodin ja kirjaston irtaimiston sekä toiminnan varustelun hankintaan on 2 100 000 €.