Turvallisuus

Fyysinen ja psyykkinen turvallisuus (työvaiheessa)

Fyysisen turvallisuuden tärkeimpiä kulmakiviä päiväkotikoulussa on äänimaaliman meluttomuus. Lasten toimiminen tuo ääntä ja eloa luontaisesti, mikä vuoksi akustiikkaan on kiinnitettävä erityisesti huomiota kaikkialla suurissa ja pienissä tiloissa kaikkien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Turvallisuustekijät on tärkeä huomioida niin sisään- kuin ulosevakuointitilanteita varten. Ovien sähköiset lukitusjärjestelmät, sisäiset puhelinjärjestelmät niin luokka- kuin ryhmätiloissa ovat välttämättömät. Hälytysäänien ja hälytyskuulutusten kuuluminen kaikkialle on varmistettava.

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin elementtejä

- Fyysinen turvallisuus:
o omat sisäänkäynnit
o yhteiset aula/solutilat
o jaettavat liikuntatilat
o jaettava kirjastotila
o ryhmätoimintatiloja
o yhdistetty iltapäivätoimintatila
o yhteiset sos.tilat
o yhteinen henkilökunnan taukotila
o hyvä äänieristys (huomioidaan lepohuoneiden sijainti)
o tilojen jakaminen äänieristävin liukuovin
o riittävät eteistilat
o yhdistetty käsityö-kuvataidetila
o musiikkitila/luokka
o yhteinen henkilökunnan työskentelytila
o kolmannen sektorin toimijoiden säilytystilat huomioitu
o varastotilat: liikuntavälineet (sisä- ja ulkoliikunta), käsityön pehmeät ja kovat materiaalit, kuvataide- ja askartelu, monimuoto-opetusvälineet
o yhteiset ruokailutilat, käsienpesu ryhmätiloissa, linjastokorkeus säädettävä, ruokailutila muina aikoina oppimistilana
o sähköiset ovilukitukset kaikkiin tiloihin, kuulutukset (evakuointi) myös päiväkodin lepotiloihin

- Psyykkinen turvallisuus:
o kuraattorin, psykologin, varhaisen perhetyön, lasten neuvolan, kouluterveydenhuollon palvelutila, kolmannen sektorin esim. srk:n ja muiden toimijoiden lapsi/varhaisnuoriso/perhetyölle
o ->perhekeskusmallia tukeva tila
* esteetttinen ympäristö, luonnon ja historia läsnäolo


- Pedagoginen turvallisuus:
o tilat jaettavia
o hyvä äänieristys
o melutaso hyvin alhainen (koko taloon kokolattiamatot)
o ryhmätoiminta tiloja
o hiljaisen työn/rauhoittumisen tiloja
o ei suoria käytäviä ja monipuolisia käyttömahdollisuuksia tarjoavia siirtymätiloja ja muokattavia oppimisympäristöjä
o Digitalisaatio oppimisympäristöissä 
o huomioitu toiminnallisuuden tukeminen ja Liikkuva koulu/Ilo kasvaa liikkueen


- Sosiaalinen turvallisuus:
o solut: päiväkodin solut , eskarit, eput, toput, esim. 3-4 ja 5-6 solut, iltapäivätoiminta (eskarit, eput ja toput)
o naulakkotilojen käyttää myös ilta- ja viikonloppukäyttäjät (esim. liikuntaryhmät, taiteen perusopetus)