Pedagoginen suunnittelma

Pedagoginen suunnitelma

• Pedagogisen suunnitelman tarkoituksena on toimia kehittämistä suuntaavana asiakirjana niin toimintakulttuurien kuin oppimisympäristöjenkin rakentamissa sekä kuntastrategian toteuttamisohjelmana.
• Pedagoginen suunnitelma yhtenäistää Kasvun ja oppimisen palveluiden ja muiden yhteistoimijoiden mm. Tilapalvelun käsitystä päiväkotikouluisuuden suurista linjoista.
• Tasa-arvoistaa ja yhdenvertaistaa eri alueilla toimivien päiväkotien, koulujen ja päiväkotikoulujen toimintaa.
• Pedagoginen suunnitelma on muuttuva, ajassa elävä, täydentyvä asiakirja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osaajien dialogin perusteella.


SUUNNITTELUN OSA-ALUEET
- pedagoginen suunnitelma
- lapsivaikutusten arviointi
- yhteistoimintasuunnitelma
- kaluste- ja materiaalihankinnat


TOIMINTAKULTTUURIN RAKENTAMINEN

JOHTAMINEN
- Työparijohtaminen, jaettu johtaminen

KASVATTAMINEN JA OPETTAMINEN
- Yhteisopettajuus, yhteistyö

KASVAMINEN JA OPPIMINEN
- osallisuus, yhdessä kasvaminen ja toimiminen

KASVATUSKUMPPANUUS
- yhteistyö ja osallisuus, vahva vuorovaikutus

0C23FF3C-8F70-45C2-9435-5B9088810D56.jpeg