Koulu väistöön Voionmaan koululle joululomalla 2019

Kevätlukukausi 2020 alkaa 7.1.2020 Voionmaan koululla

Kortepohjan koulu lähtee väistöön Voionmaan koululle joululomalla 2019.
Kevätlukukausi aloitetaan 7.1. meille uudessa, 1958 rakennetussa Voionmaan koulukiinteistössä.
Koululla on perinteikäs historia Suomen ensimmäisenä suomenkielisenä yksityisenä tyttökouluna Tyttölyseona, joka perustettiin jo 1864.
Väistökoulumme osoite on Voionmaankatu 17-19.

Tämän hetkisen hankesuunnitteluaikataulun mukaan paluu uuteen Kortepohjan päiväkotikouluun tapahtuu tammikuussa 2022.

Koulumatkaetuutta (=linja-autokortti) ei nykyisten oppilastietojen perustella muodostu kenellekään Kortepohjan alueella asuvalla koulumme oppilaalle.

Koulumatkat

Koulukuljetuksen perusteena on matka kotiosoitteesta (väestörekisteriin merkitty vakituinen asuinpaikka) kouluun ja takaisin. Matka mitataan lyhintä ympäri vuoden kulkukelpoista turvallista reittiä pitkin. Jyväskylässä asuvan oppilaan koulumatka korvataan vain opetuksen järjestäjän osoittamaan ensisijaiseen kouluun. Mikäli oppilas opiskelee musiikki- tai urheiluluokalla tai englannin/ruotsinkielisessä opetuksessa, korvataan hänelle matkat kilometrirajojen mukaisesti.

Esiopetukseen osallistuva oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, jos matkan pituus yhteen suuntaan ylittää 5 km, ellei tien vaarallisuus tai oppilaan terveys muuta edellytä.

1.-2. luokkalaiselle oppilaille korvataan koulukuljetus, jos matkaa kouluun on yli 3,5 kilometriä. Oppilas on velvollinen omin avuin kulkemaan pysäkille tai kuljetusreitin varrelle enintään 3,5 km, ellei tien vaarallisuus tai oppilaan terveys muuta edellytä tai matka muutoin muodostu oppilaalle liian vaikeaksi.

3.-9. luokan oppilas saa koulukuljetuksen, kun koulumatka ylittää 5 km. Oppilas on velvollinen omin avuin kulkemaan pysäkille tai kuljetusreitin varrelle enintään 5 km, ellei tien vaarallisuus tai oppilaan terveys muuta edellytä.

Kun kilometriraja täyttyy, hoituu kuljetusetuus automaattisesti koulun toimesta. Muiden etuuden saamisen edellytyksiin liittyvät kriteerit arvioidaan erikseen. Tällöin oppilaan huoltaja hakee kuljetusetuutta erillisellä lomakkeella. Lomake palautetaan oppilaan omalle koululle.

Sivistyslautakunnan 11.6.2014 hyväksymä koulukuljetussääntö.

Lisätietoja:

kuljetussuunnittelija Katri Hänninen, puh. 014 266 4074

Alla oleva kartta kuvaa aluetta, jonka keskipisteena on Voionmaan koulu ja tummennettu alue on 3,5 km päässä koulusta.
Koulumatka-alue Voionmaan evakkokoululta.png