Kortepohjan päiväkotikoulu

Kortepohjan päiväkotikoulun kehittämistyö

Mikä on päiväkotikoulu?

Mikä on päiväkotikoulu?

Talo kokoaa yhteen eri-ikäiset oppijat ja tarjoaa mahdollisuuden oppia ja tehdä työtä yhdessä, rinnakkain ja vertaisiltaan oppien. Tilat joustavat, ovat muunneltavissa ja monipuolisia, niin että talon käyttö mahdollistuu aamusta iltaan eri ikäisille toimijoille.
Päiväkotikoulussa on yhteiset lapset pienimmästä päiväkodin lapsesta isoimpaan 6.-luokkalaiseen ja yhteiset aikuiset, jotka ohjaavat, opettavat ja kasvattavat näitä lapsia parhaansa mukaan. Päiväkotikoulu on niin toimintojen, suunnittelun kuin hallinnonkin osalta integroitu päiväkodin ja koulun yhteisyksikkö.


Miten homma etenee?


Miten edetään? Mistä homma alkaa?
- Tavoitteena on yhteisen toimintakulttuurin omaava talo, jollaiseksi kasvaminen alkaa nyt syksyllä 2018.
- Työprosessi osallistava, toiminnallinen, kaikki toimiijat ja ikäryhmät huomioiva.
- Mahdollistetaan kohtaamisia ja yhteistä aikaa konkreettien toimien/työn tekemiseen yhdessä. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on yksi konkreetti toimintatapa opin opolun yhteinäistämiseksi.
- Aloitettiin elokuussa 8.8. Kortepohjan koulun vesoiltapäivässä klo 12-15, jossa esiteltiin aikataulut, nettisivut(jonkin moinen alkumalli) ja innostetaan halukkaita/kiinnostuneita mukaan kehitystiimiin, joka kootaan koulun ja päiväkodin työntekijöiden edustajista, nuoriso- ja kulttuuritoimijoiden edustajista, vanhempien ja iltapäivätoiminnan edustajista sekä sote-toimijoiden edustajista. Päiväkotien henkilökuntien työiltapäivä pidettiin 24.10.
- Koottiin  johtotiimi (rehtori, päiväkodin johtaja ja varajohtajat kaikista taloista), joka kokoontuu kerran kuussa. Johtotiimi kokousti ensimmäisen kerran 17.10.
- Yhteinen työilta koulun ja päiväkodin väelle on 9.1.2019


Aikatauluja

lv. 2018-2019:
  • aloitetaan työ yhteisen toimintakulttuurin rakentamiseksi työrukkasena kehitysryhmä, koordinoijana johtotiimi.
  • Tutustutaan toisiimme koulun ja päiväkotien väki ja kehitetään yksi toimintatapa yhdessä (tiimeittäin, teemoittain, jne).
  • kaavoitus valmistuu vuoden 2018 loppuun
  • arkkitehtitoimisto ALT on valittu päiväkotikoulun piirtäjäksi. Saadaan sekä puu- että betonirakentamisen vaihtoehdot.
  • ensimmäisiä piirroksia Kortepohjan päiväkotikoulusta voitanee saada kevätlukukaudella 2019.

lv. 2019-2020:
  • toimintakulttuurin kehittäminen jatkuu, kouluttaudutaan yhdessä.
  • Syyslukukausi tyhjennellään koulua sopivassa määrin.
  • Väistötiloihin vuoden 2020 alusta (joululomalla muutto). Väistöpaikka on selvittelyssä,Ilmoitetaan heti, kun on tiedossa.
  • Rakennustyöt alkavat keväällä 2020. Rakentamiseen menisi arvion mukaan 1,5-2 v..


Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet

Vaikuttamismahdollisuudet 
- Olennaisena osana on mahdollistaa päiväkotikoulun lasten, vanhempien, yhteistyökumppaneiden ja -verkostojen, henkilöstön sekä alueen asukkaiden osallisuus hankkeen edetessä ja tukea osallisuuden toimintakulttuurin rakentumista myös tulevaisuutta varten.
- Kehittämisryhmässä on jäseni kaikista henkilöstöryhmistä, verkostoista ja myös vanhempien edustus.
- Kortepohjan koulun vanhemapainkunta muutti nimensä KOVA:ksi (Kortepohjan vanhemmat) ja avasi ovensa myös päiväkotien vanhemmille. Vanhempaintoimikunnan edustajat vieraivat koulun ja päiväkotien vanhempainilloissa innostaen uusia vanhemmpia mukaan toimintaa.
- Hankkeelle laaditaan osallisuus- ja viestintäsuunnitelma kaupungin osallisuussuunnittelijoiden ja viestinnän asiantuntijoiden toimesta.
- Keväällä järjestetään tiedotus- ja osallisuusiltoja Kortepohjan päiväkotikoulun toimijoille.