Kortepohjan kehittämissuunnitelma

Kortepohjan keskustan kehittämishanke


Visio Kortepohjan keskustan kehittämiseksi on valmis. Kehittämissuunnitelma esittää alueen jäsentelyyn muutoksia, joiden periaatteet nojautuvat vahvasti nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Tunnistetuista vahvuuksista, kuten autottomasta keskustasta halutaan pitää kiinni. Suunnitelmassa korostetaan julkisen tilan ilmettä tehden alueen sisäisistä uusista väylistä, aukioista ja pihoista elämää sykkiviä yhteisiä oleskelupaikkoja. Suunnitelmassa ehdotetaan uudistuksia ympäristön parantamiseksi, jotka ovat puistoakseli, kaupallinen palvelubulevardi, Emännäntien kevyenliikenteen baana, uusi päiväkotikoulu sekä Ylioppilaskylän oleskelubulevardi. Kortepohjan keskustan kehittäminen tulee olemaan monivuotinen projekti ja jokainen kehityshanke tulee etenemään asemakaavaprosessin kautta. Lue lisää suunnitelmasta!
24301F96-C99B-4E93-AF12-188BEFA9C884.jpeg
Noin kymmenen tuhannen asukkaan Kortepohjalla on pitkä ja omaleimainen historia. Kortepohjan alue on hyvin säilyttänyt alkuperäistä ilmettään ja ympäristöään viihtyisänä asuinympäristönä kuitenkin muuttuen sekä monipuolistuen asuinalueena vuosikymmenien mukana. Nyt tahtotilana on kehittää Kortepohjan keskustasta uudenlaista kaupunkiympäristöä, joka palvelee entistä paremmin alueen asukkaita, alueella työskenteleviä ja alueen vierailevia. Kaikenikäisten kohtaamispaikkana Kortepohjan keskustan halutaan luovan puitteet tapahtumille, virkistäytymiselle, palveluille ja oppimiselle. Kehittämissuunnitelmalla on tarkoitus luoda suuntaviivat ja varmistaa eri tekijöiden hyvä yhteensovittaminen, asumisesta palveluihin, työpaikkoihin, vihersuunnitteluun, liikenteeseen ja niin edelleen.