Sivistyksen toimiala, kaupunkistrategia ja kuntaKeSu