Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun tehtävä on antaa huoltajille tietoa niin, että he voivat seurata ja edistää lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista. Kodin ja koulun yhteistyö on välttämätöntä, jotta koulutyö onnistuu.

Koulunkäynti on oppilaan omaa vastuullista työtä ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kodin tuki ja kiinnostus koulutyötä kohtaan ovat koululaiselle tärkeitä peruskoulun loppuun asti. Vanhempien ja opettajien yhteydenpito helpottaa koulunkäyntiä. Vanhempien osuus on erityisen tärkeä, kun mietitään opiskelun tavoitteita ja arvioidaan oppilaan edistymistä.

Koulun ja kodin yhteistyötä tehdään monin tavoin. Opettaja ja vanhemmat voivat yhdessä neuvotella, miten yhteistyötä käytännössä tehdään ja miten tietoja vaihdetaan. Koulun ja kodin välistä yhteistyötä ovat esimerkiksi vanhempainillat, juhlat, avoimien ovien päivät ja yhteiset retket. Omalla luokalla yhteistyömuotoja voivat olla vanhempien kokoukset ja keskustelutilaisuudet, lapsen opiskelun tavoitteita ja arviointia koskevat keskustelut, luokkatoimikunta sekä luokan omat juhlat ja retket. Kirjalliset tiedotteet, sähköpostiviestit, Wilmaviestit ja puhelinkeskustelut ovat myös osa yhteistyötä.

Säännöllinen keskustelu koulun ja kodin välillä helpottaa asioiden hoitamista ongelmatilanteissa. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti muutosvaiheissa, esimerkiksi kun opettaja vaihtuu tai oppilas siirtyy koulusta toiseen.

Kun jokin asia koulutyössä askarruttaa, on ensimmäiseksi aina hyvä ottaa yhteys lapsen omaan opettajaan. Rehtori vastaa koulun työstä ja opetuksen järjestäjä Jyväskylän kaupungin perusopetuspalvelut koulujen toiminnasta.

Vinkkejä yhteistyöhön

  • Wilmaa kannatta vilkaista päivittäin
  • Oman lapsen koulunkäynnistä voi kysäistä opettajilta kuulumisia useinkin, soittopyynnön voi jättää henkilökunnnan numeroon 014 266 4445.
  • Luokkatoimikuntatoimintaan on hyvä osallistua, siinä tutustuu toisiin vanhempiin, mistä voi tulevaisuudessa olla iso hyöty.
  • Luokan nettisivujen kalenterista löytyy oman luokan tärkeitä päivämääriä ennakkoon.
  • Rehtorin kuukausikirjeet kertovat koko koulun asioista.
  • Vanhempainyhdistys KOKONEVA on aktiivisesti tykemassa koulutyötä, toimintaan voi tulla mukaan milloin vain.