Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulupsykologit ja koulukuraattorit –työskentelevät 1.-9. luokkalaisten oppilaiden, esiopetusikäisten lasten sekä heidän perheidensä kanssa. Koulupsykologin ja koulukuraattorin tehtävä on auttaa ja tukea oppilaita ja heidän perheitään erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa yhteistyössä opettajien kanssa. Tavoitteena on ehkäistä ongelmien syntymistä ja vaikeutumista varhaisella auttamisella. Koulupsykologit ja koulukuraattorit tekevät yhteistyötä myös muiden lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään auttavien ja hoitavien tahojen kanssa. Oppilashuollon palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos jokin lapsen tai nuoren elämään tai koulunkäyntiin liittyvä asia mietityttää tai huolestuttaa. Vanhemmat voivat itse soittaa suoraan koulukuraattorille tai koulupsykologille tai ottaa yhteyttä opettajan tai kouluterveydenhoitajan välityksellä. Tietoturvan vuoksi koulukuraattorit, -psykologit ja -terveydenhoitajat eivät voi keskustella asiakkaan asioista sähköisesti Wilmassa tai sähköpostilla. Paras tapa ottaa yhteyttä on puhelin.