Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja

Kortepohjan koulun terveydenhoitajana toimii
Saija Sirviö
014 266 2482/ 050 400 2409 (tekstiviestit)

Hän on koululla keskiviikkoisin, perjantaisin ja parittomien viikkojen maanantait.
Hoitotunti terveydenhoitajan ollessa paikalla klo 10.15-10.45, eli pitkän välitunnin jälkeen.
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/kouluterveydenhuolto 

Hoitotunti klo 10.15-10.45. Hoitotunnin aikana oppilas voi tulla tapaamaan terveydenhoitajaa ilman ajanvarausta.

Koululääkäri Jasmiina Sjövik on koululla syyskuusta alkaen torstai- aamupäivisin. Hänen pääasiallinen tehtävä on huolehtia 1. ja 5.-luokkien laajojen lääkärintarkastusten toteutumisesta. Lisäksi hän voi olla apuna koulunkäyntiin liittyvien terveyshuolien hoidossa. Sairaanhoidosta, sekä kiireellisestä hoidosta vastaa omalääkäri terveysasemalla.

Kouluterveydenhuolto on yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä sekä opettajan kanssa.
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/kouluterveydenhuolto

Sen tavoitteena on turvata jokaiselle koululaiselle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys ja siten luoda perusta terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuolto pyrkii myös edistämään koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Terveystarkastukset

Koululaiset kutsutaan terveydenhoitajan ja koululääkärin tekemään laajaan terveystarkastukseen 1. ja 5. lk:lla. Muilla luokka-asteilla oppilaat kutsutaan terveydenhoitajan tekemään määräaikaistarkastukseen, jotka pyritään tekemään vuosittain.

Terveystapaamisten sisältö vaihtelee eri ikäkausien ja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tapaamisista ilmoitetaan oppilaille sekä kotiin etukäteen ja vanhemmat ovat niihin aina tervetulleita mukaan. Tarkastuksista lähetetään oppilaan mukana kirjallinen palaute kotiin.

Rokotukset tehostetaan tarpeen mukaan.

Jos oppilas on ollut muualla terveydentilansa takia tutkimuksissa, on niistä hyvä toimittaa tuloksia tai epikriisejä kouluterveydenhoitajalle.

Tapaturmat ja sairastuminen koulupäivän aikana

Oppilaan sairastuessa äkillisesti tai tapaturman sattuessa koulupäivän aikana otetaan koululta yhteyttä oppilaan huoltajiin, joten terveydenhoitajalla ja koululla on oltava ajan tasalla olevat työ- ja kotipuhelinnumerot. Lääkärinhoitoa vaativa ensiapu annetaan oman alueen terveysasemalla tai keskussairaalan päivystyksessä. Tarvittavista kuljetuksista huolehtivat ensisijassa vanhemmat.

Lisätietoa