Englanninkieliset luokat: tietoa suomeksi

EKL: Englanninkieliset luokat

Englanninkieliset luokat on tarkoitettu oppilaille ulkomaalaisista perheistä tai oppilaille, jotka ovat asuneet ulkomailla aikaisemmin ja aloittaneet koulunsa englannin kielellä. Englanninkielisten luokkien tavoite on auttaa oppilaita säilyttämään ulkomailla saavutettu kielitaito ja tarjota perheille mahdollisuus englanninkieliseen opetukseen.

Haku

Oppilailla pitää olla ikätasonsa mukainen kielitaito niin suomen kielessä kuin englannin kielessä. Oppilaat, jotka eivät puhu suomea, osallistuvat ensin valmistavaan opetukseen, jossa keskitytään eri oppiaineiden lisäksi suomen kielen taidon kartuttamiseen.

Ennen EKL-luokalle hyväksymistä, oppilaiden suomen ja englannin kielen taito testataan. Lapsen kielitaidon pitää olla tasolla A2 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. 

Oppilaat, joilla ei ole tarvittavia suomen kielen taitoja, osallistuvat ensin valmistavaan opetukseen. Valmistavan opetuksen jälkeen, oppilaat voivat uudelleen hakea EKL-luokalle. Oppilaat, jotka ovat Suomessa alle vuoden ja, jotka eivät puhu suomea, voivat osallistua EKL-opetukseen. Tässä tapauksessa oppilaalle ei opeteta suomea koulussa.

Opiskelu

EKL-luokkien opettajilla on sujuva englannin kielen taito tai he ovat natiiveja englannin kielen puhujia. Tällä hetkellä opetustapahtuu yhdysluokkaopetuksena (luokat 1-2, 3-4 ja 5-6). Oppilaat sijoitetaan ikätasonsa mukaiselle luokalle.

EKL-luokat 1-6 sijoittuvat Jyväskylässä Kortepohjan koululle ja luokat 7-9 Viitaniemen yläkouluun. Oppilaat ovat suurimmaksi osaksi Jyväskylästä, mutta myös muiden kuntien oppilaita voidaan ottaa luokalle.

EKL-luokilla seurataan Jyväskylän opetussuunnitelmaa, mutta tuntien jako on hieman erilainen verrattuna suomenkielisiin luokkiin. EKL-luokalla oppilaat opiskelevat esimerkiksi vähemmän suomea ja enemmän englantia verrattuna suomenkielisiin luokkiin.

Opetuskieli on englanti, mutta suomi kulkee englannin rinnalla, jotta oppilaat oppivat käsitteet sekä suomeksi että englanniksi. Suomen kielen ja vieraiden kielten opetus tapahtuu suomen kielellä. Jossain oppiaineissa, oppilaat voidaan integroida suomenkielisiin ryhmiin; esimerkiksi liikunta ja käsityöt. Opetuksen tavoitteena on sujuva kielitaito niin englannin kuin suomen kielessä.