Sulje
Käynnistetään Info TV-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

Osta muuttokirpparilta tavaraa - tue lautapelien hankintaa oppilaille!

Toivomme saavamme Voionmaalle oppilaiden käyttöön mahdollisimman paljon heidän toivomiaan lautapelejä.
Otamme kiitollisena lahjoituksia vastaan (voi tuoda kouluun omalle opelle).

Muuton vuoksi vanhempaintoimikuntamme KOVA myy myös ylimääräistä tavaraa, ja tuotto käytetään lyhentämättömänä lautapelien hankintaan.
KIRPPUTORITUOTTEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ (tinkiäkin saa).

Kirpputoritavarat voi varata ostoa varten täältä.

Lukuvuoden 2019 arviontikeskustelut Kortepohjan koulussa

Arvioinnin tehtävä on kannustaa, ohjata ja tukea oppimista sekä kehittää oppilaan taitoja arvioida omaa oppimistaan. Arviointikeskustelussa keskustellaan oppilaan oppimisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä sekä mietitään yhdessä millaisia tavoitteita lapsella on ja miten oppiminen etenee tavoitteiden suuntaisesti.

Arviointikeskustelut pidetään koulussamme viikoilla 46 – 6. Opettajat ilmoittavat keskustelun tarkemman aikataulun oman luokkansa osalta.

Keskustelussa on keskeistä kuulla lapsen ajatuksia ja mielipiteitä. Oppilas on oman oppimisensa, opettaja oppimisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija. Arviointikeskustelu antaa mahdollisuuden pohtia lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyviä asioita eri näkökulmista.

Huoltajien tehtävänä on tukea lasta hänen vahvuuksiensa ja vahvistettavien asioiden tunnistamisessa, tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. Kotona valmistaudutaan arviointikeskusteluun pohtimalla ja kirjaamalla ne asiat, joista on hyvä ja tärkeää keskustella. Koteihin lähetetään lomake, joka täytetään ennen arviointikeskustelua.

Jyväskylässä arviointiin kuuluu päivittäinen vuorovaikutuksellinen palaute, arviointikeskustelu ja lukuvuoden tavoitteisiin perustuva osaamisen tason kuvaaminen.

Kevään lukuvuosiarvioinnissa (kevättodistuksessa) todetaan lukuvuoden tavoitteiden saavuttaminen (saavutettu, ei saavutettu) ja vuosiluokalta seuraavalle siirtyminen. 

Lisätietoa arvioinnista löytyy https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku6

https://peda.net/jyvaskyla/pok/oppilasarviointi