Kortepohjan koulu

Ajankohtaista

Kysely aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja harrastustoiminnasta 1.-2.-luokkalaisten huoltajille avoinna 13.-26.5.2019

Jyväskylän perusopetuksen 1. ja 2.-luokan oppilaiden perheitä pyydetään vastaamaan 26.5. mennessä sähköiseen kyselyyn, jolla kartoitetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen suuruutta ja toiminnan merkitystä perheille. Lisäksi kyselyssä on kysymyksiä liittyen lasten mahdollisuuksiin osallistua harrastustoimintaan.

Kyselyyn pääsee vastaamaan anonyymisti osoitteessa https://bit.ly/2PHTpKd

Perheiden näkemyksiä toivotaan riippumatta siitä, osallistuuko lapsi aamu- ja iltapäivätoimintaan tai harrastetoimintaan.

Kyselyn taustalla on vuosi sitten laadittu lapsivaikutusten arviointi, joka oli taustatietona aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksun vapauttamiseen ja alentamiseen liittyvässä päätöksenteossa. Lapsivaikutusten arviointiin voi tutustua verkkosivuilla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/osallisuus-paatoksenteossa/vaikutusten-ennakkoarviointi

Nyt kerättävää tietoa käytetään aiemman päätöksen arviointiin ja jatkovalmistelun tukena myös harrastetoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Lisätietoja:
suunnittelija Tella Vuolle-Oranen, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri, puh. 014 266 4036

suunnittelija Tanja Räty, Palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 4241