Oman äidinkielen opetus - Heritage language learning

Ilmoittautuminen oman äidinkielen opetukseen lukuvuodeksi 2021-22 - Registration to the heritage language lesson for school year 2022-21


Oppilaille, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea tai ovat asuneet vuosia ulkomailla ja haluavat ylläpitää jo opittua kielitaitoaan Suomessa, järjestetään oman äidinkielen opetusta/ylläpitokielen opetusta, mikäli opetusryhmään kuuluu lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta ja kieleen löytyy opettaja. Opetukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista, mutta ilmoittautumisen jälkeen oppilas on velvoitettu osallistumaan opetukseen. Oppiminen arvioidaan oppilaan todistukseen vuosittain. Opetus on opetussuunnitelman liitteen 3 mukaista opetusta. Kyseessä ei ole kielikerho, vaan kielenoppiminen vaatii sitoutumista.

Opetusta järjestetään Jyväskylän eri kouluilla. Opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa ja tunnit pidetään normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella iltapäivisin ja iltaisin. Opetusryhmät pyritään muodostamaan oppilaiden ikätaso ja kielitaito huomioiden. Opetusryhmään voi kuitenkin kuulua oppilaita esikoululaisista lukiolaisiin. Oppilaat voivat olla eri kouluista ja kunnista. 

Online rekisteröityminen on suljettu 7.6.2020. Oppilaan voi ilmoittaa opetukseen täyttämällä Oma_aidinkieli_ilmoittautuminen 2021-22.docx ja toimittamalla sen lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Mother tongue lessons will be arranged for students whose mother tongue (or the language they speak in addition to their mother tongue) is not Finnish. Lessons will also be arranged for Finnish students who have lived abroad for a significant amount of time and wish to upkeep the learned foreign language. The lessons can only be arranged if at the beginning of the semester the teaching group includes a minimum of four students and a teacher, who is qualified to teach the language.

Registration for the lessons is optional, but participation is mandatory after registration. Learning is assessed annually as part of the students’ school year report. The teaching is in accordance with appendix 3 of the national core curriculum.Learning the language during the lessons requires commitment, and the lessons are not to be viewed as an afternoon hobby club. The lessons are arranged in different schools around Jyväskylä.The lessons are held for two lesson hours per week, and are organized after the standard school timetable during the afternoons and evenings.

The teaching groups are formed, if possible, taking into account the age and language abilities of the students. A teaching group can, however, include students ranging from pre-primary school to upper secondary school. Upper secondary education students can participate in the lessons if they have already taken part in them during basic education. The students can be from different schools and municipalities.

You can register to heritage language lessonsOma_aidinkieli_ilmoittautuminen 2021-22.docx
Oman äidinkielen opetuksen tarkoitus

Jyväskylän kaupungin perusopetuspalveluissa järjestetään lukuvuotena 2021-2022 oman äidinkielen opetusta 28 eri kielessä. Opetus toteutetaan Jyväskylän eri koulujen tiloissa ja opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa iltapäivisin tai iltaisin koulutuntien jälkeen.

Oppilaalla, joka puhuu äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea, tai on asunut vuosia ulkomailla ja haluaa ylläpitää jo opittua kielitaitoaan Suomessa, järjestetään oman äidinkielen opetusta/ylläpitokielen opetusta, mikäli opetusryhmään kuuluu lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta ja kieleen löytyy opettaja.

Vähemmistökielissä (suomalainen viittomakieli, saamen eri kielet sekä romani eli kaaleen kieli) oppilasryhmän minimikoko on 2 oppilasta.

Opetus on perusopetuksen opetussuunnitelman lisäopetusta. Opetukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista ja opetukseen ilmoittaudutaan joka lukuvuodeksi erikseen. Ilmoittautumisen jälkeen oppilas on velvollinen osallistumaan opetukseen säännöllisesti. Oppiminen arvioidaan vuosittain. Opetusryhmät muodostetaan oppilaiden ikätason ja kielitaidon mukaan. Ryhmään voi kuulua eri ikäisiä oppilaita 6-vuotiaasta 18-vuotiaaseen ja oppilaat voivat olla eri kouluista. Toisen asteen opiskelujat voivat osallistua mukaaan opetukseen ja he saavat kurssimerkinnän lukuvuoden päätteeksi (laajuus riippuu osallistuttujen tuineiten määrästä).

Opetus siirtyy lähiopetukseen 14.5.2020 alkan

In English below

Opetushallituksen määräämänä myös oman äidinkielen opetuksen tulee siirtyä lähiopetuksena annettavaksi. Tämä on hyvin haasteellista, sillä opetusryhmiä ei saisi sekoittaa päivän aikana, eikä opettajien kiertämistä eri kouluilla suositella. Opetushallituksen linjausten mukaan opetusta ei saisi antaa etäopetuksena, kuten tähän asti olemme tehneet. (Etäopetuksessa vanhemmilla on valvontavastuu) Opetusta saa kuitenkin antaa etäyhteyksin, joka tarkoittaa sitä, että oppilaat ovat omilla kouluillaan omissa luokissa ja joku valvoo heitä siellä. (Etäyhteyksillä annettavassa opetuksessa valvontavastuu on koululla.) Etäyhteyksin annettava oman äidinkielen opetus on käytännössä mahdotonta näin lyhyellä aikavälillä järjestettäväksi, sillä oppilaat tulevat ryhmiin useilta kouluilta.

Oman äidinkielen opetus järjestetään seuraavasti:

14.5.- 22.5. Opetus järjestetään lähiopetuksena ulkona koulun pihalla tai live-opetuksena (TEAMS, Google meet tai muu vastaava ohjelma) siten, että näette oppilaat. Oppilaat ovat kotona huoltajien valvonnassa. Opettaja ei lähetä enää materiaaleja kotiin.

Viimeisellä kouluviikolla 25.-29.5. opetus järjestetään kokonaan lähiopetuksena koulun pihalla tai muussa puistomaisessa ulkotilassa.
    1. Oppilaiden pitää palauttaa kotona olevat oppikirjat ja muut koulun materiaalit.
    2. 21.5. on vapaapäivä. Jos oman äidinkielen opetuksen tunti sijoittuu helatorstaille, tulee kirjat palauttaa edellisen viikon torstaina.

Viimeisten kouluviikkojen lähiopetuksella on suuri sosiaalinen merkitys oppilaille. He pääsevät näkemään toisensa ja laskeutumaan yhdessä kesälomalle. Tämä on myös harjoitusta syksyyn.

Opettajat antavat lisästietoa opetuksen lähiopetukseen siirtymisestä.

The National Agancy of Education has declared that heritage language lessons continue as well.  There is only one challenge: we are not aloud to mix the groups of pupils and teachers should not teach at multiple schools. We have pondered how to organise this all, because we have mixed groups of multiple schools and some of teachers are teaching at multiple schools. Furthermore The Nation Agency of education has declared that we cannot continue distance learning, like we have done it now (in this case parents are supervising the kids). Nevertheless we can keep going on distance lessons, if the pupils are sitting in their own classrooms and someone is watching them meanwhile langauge teacher teach them online. (The school is responsible of surpervising = lähiopetus). The last case is almost impossible to organise in two weeks, because the pupils are joining the groups from multiple schools.

Therefore the heritage language lessons will be held in following way:

14.5.- 22.5.  the lessons will be organized outdoor at the school yard or  as live stream lessons (TEAMS, Google meet or some other program). It is not anymore possible that teachers give just assignments and tasks per email or through pedanet. 

On the last school week 25.-29.5. all lessons are given as contact lessons outdoor.
 
    1. Pupils should return books and other heritage language material which they have at home.
    2. Parents are able to return paper registration form if they have not been able to register their kids online for the next school year.
    3. 21.5. is an Ascension day and the schools are closed.  Therefor the Thursday groups should return the school books one week before. The last two school weeks are meaningful for all pupils in a social way. Theu have a possibility to discuss about the situation in this spring. They can as well greet each other before the holidays. These weeks are a good practise for the August and autumn term.

The teachers will inform about more details to the parents.

OMAN ÄIDINKIELEN OPETUKSET JATKUVAT ETÄOPETUKSENA ajalla 17.3.-13.5.2020 - Heritage language lessons will be held online between 17.3.-13.5.2020

Koulut on suljettu osittain 17.3.-13.5.2020. Kouluilla ei järjestetään oman äidinkielen opetusta.
Seuraavat opettajat ovat ilmoittautuneet pitämään etäopetusta:
Arabia
Dari
Englanti
Espanja
Hollanti
Mandariinikiina
Persia
Pohjoissaame
Puola
Saksa
Somali
Suomalainen viittomakieli
Unkari
Urdu
Venäjä, Irinan ryhmät
Venäjä, Svetlanan ryhmät.

Etäopetusmateriaali jaetaan pedanetissa ja oppilaat pääsevät käsiksi oman kielensä materiaaliin, kunkin kielen alta.
Opettajat informoivat oppilaita opetuksesta.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä