Esiintyjät

KEOS2019 esiintyjät

Aaro Rytkönen
Aaro Rytkönen on uskontojenvälisen dialogin sekä sovinnon- ja rauhantyön ammattilainen, joka työskentelee tällä hetkellä Omanin sulttaanikunnassa toimivan Al Amana -keskuksen toiminnanjohtajana. Rytkönen on lähtenyt maailmalle Äänekoskelta ja opiskellut teologian maisteriksi Helsingin yliopistossa. Hänet on vihitty luterilaisen kirkon papiksi syksyllä 2006. Työnsä kautta Rytkönen on tukenut uskonnollisia johtajia heidän rauhanpyrkimyksissään muun muassa Somaliassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Mosambikissa, ja hän oli mukana perustamassa uskonnollisten johtajien tukemiseksi tarkoitettua Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkostoa YK:n työyhteyteen. 
Aija Rouhiainen
Aija Rouhiainen on helsinkiläinen vaatetussuunnittelija, jonka intohimona ovat vanhojen vaatteiden rajattomat mahdollisuudet.
Anni Miettunen
Anni Miettunen toimii johtajana (oppiminen ja kansainvälistyminen) Opetushallituksessa. Hänen mielestään osaaminen, elinikäinen ja jatkuva oppiminen ovat tärkeimpiä asioita, jotka tuovat hyvinvointia yksilöille, työelämään ja yhteiskuntaan. Aiemmin hän on toiminut aikuiskoulutusjohtajana Ammattiopisto Lappiassa. Hän on myös työskennellyt opettajana ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakoulussa. Ennen alan vaihtoa Miettunen on työskennellyt liike-elämässä vuoteen 2003 saakka. Hänellä on 16 vuoden kokemus markkinoinnista, myynnistä ja asiakkuuksista sekä niiden johtamisesta. Hän on koulutukseltaan tradenomi (ylempi AMK) ja ammatillinen opettaja. Hän on suorittanut myös oppilaitosjohtamisen opinnot ja opetushallinnon tutkinnon.

Anu Ojanperä
Anu Ojanperä (KM) on kouluttaja, luennoitsija, työnohjaaja ja työyhteisövalmentaja Koulutus- ja työhyvinvointipalvelu Äärettömässä. Hän on koulutukseltaan luokanopettaja, erityisopettaja, työnohjaaja ja NLP-Trainer.

 

Anu Reinikainen
Anu Reinikainen toimii tutkijana Luonnonvarakeskuksella. Hänen tutkimusaiheitaan ovat mm. kestävyyden arviointi, sosiaalinen kestävyys, arktisuus elintarviketuotannon kontekstissa, vastuullisuuden mittaaminen, vihreän talouden mallintaminen ja ruokahävikki.

Ari Hyyryläinen
Ari Hyyryläinen (KM, AmO) on koulutusjohtamisen lehtori Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän on valmentavan johtamisen, johtoryhmätyöskentelyn ja muutosjohtamisen kehittäjä. Hän on toiminut konsultatiivisella työotteella kouluttajana oppilaitoksissa ja valtionhallinnon organisaatioissa. Lisäksi oma esimieskokemus on tuonut kaikupohjaa ymmärtää ja tukea organisaatioiden sisäistä vuorovaikutusta sekä digitaalisin että perinteisin keinoin.

Eija Hanhimäki 
Eija Hanhimäki (TT, KM) on projektitutkija Koulutusjohtamisen instituutissa Jyväskylän yliopistossa. Hän on koulutusjohtamisen ja ohjausalan asiantuntija ja tutkija, ja hänen väitöskirjatutkimuksensa käsitteli eettistä johtajuutta haastavissa kaupunkikouluissa. 

Eija Sevón ja Minna Ranta
Eija Sevón toimii yliopistotutkijana ja OIVA- hankkeen koordinaattorina. Minna Ranta toimii OIVA-hankkeessa yliopistonopettajana. He molemmat työskentelevät varhaiskasvatustieteen oppiaineessa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella.

Eija Syrjälä
Eija Syrjälä on ympäristöasiantuntija ja ympäristökasvattaja, joka työskentelee Keski-Suomen Kyky-verkostossa ja Laukaan luontokouluverkostossa.

Erja Vitikka
Erja Vitikka on Opetushallituksen opetusneuvos.
Hanna-Kaisa Pekkarinen
Hanna-Kaisa Pekkarinen on yliopistonopettaja Koulutusjohtamisen instituutilta. Hänellä on pitkäaikainen kokemus ja iso into vuorovaikutusosaamisen kouluttamiseen.
Hanna Päivärinta
Hanna Päivärinta on ulkoministeriön tiedottaja.
Heljä Misukka
Heljä Misukka on rautainen koulutuspolitiikan ammattilainen varhaiskasvatuksesta korkeakoulupolitiikkaan. Hän toimii OAJ:n edunvalvontaosastolla koulutuspolitiikasta vastaavana johtajana. Aiemmin hän on työskennellyt mm. eduskunnassa opetus- ja kuntapolitiikan asiantuntijana sekä opetusministerin valtiosihteerinä.
Teekkaritytön ja abipojan äiti.
Ilkka Halava
Ilkka Halava (KTM, CBC) on tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja ja Prime Frontier Oy:n ja Future Works Oy:n toimitusjohtaja. Sosiokulttuurisen muutoksen eturivin osaajana Ilkka on ollut mukana lukuisissa yksityisen ja julkisen sektorin kehityshankkeissa suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa jo yli 25 vuoden ajan.
Irankunda Uwimana ja Jesse Leivo
Irankunda Uwimana ja Jesse Leivo ovat opiskelijoita Ammattiopisto Spesiassa.
Janne Mäntynen
Janne Mäntynen on psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, jolla on lisäksi hallinnon pätevyys.
Hän työskentelee Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä nuorisopsykiatrian ylilääkärinä sekä psykiatrisen palvelutarpeen arvioinnin palveluesimiehenä.

Jari Kalavainen 
Jari Kalavainen (YTM, MSc) on opettajankoulutuksen päällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Jari on henkilöstö- ja muutosjohtamisen asiantuntija, jolla on kokemusta kymmenien erityyppisten organisaatioiden esimiesten ja johtoryhmien valmennusprosesseista sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Jenni Koivumäki
Jenni Koivumäki (FM) on opettaja ja sosionomi (amk), joka opiskelee tällä hetkellä sosiaalialan johtamisen yamk-tutkintoa. Hän on toiminut opettajana vapaan sivistystyön kentällä kuusi vuotta ja tehnyt monikulttuurista työtä maahan muuttaneiden parissa Suomessa ja vähän maailmallakin, yhteensä noin 10 vuotta.
Tällä hetkellä Jenni toimii projektityöntekijänä Paremmin Yhdessä ry:ssä maahan muuttaneiden kotoutumista ja osallisuutta tukevassa hankkeessa.

Johanna Raimi
Johanna Raimi on väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa, aiheenaan oman äidinkielen opetus ja monikielinen pedagogiikka. Hän on unkarin oman äidinkielen opettaja Jyväskylän kaupungilla.

Jonna Könkkölä
Jonna Könkkölä on 18-vuotias jyväskyläläinen lukiolainen sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostunut nuori. Jonna toimii entisen pääministerin Juha Sipilän vuonna 2017 perustamassa kestävän kehityksen toimikunnan alaisessa Nuorten agenda 2030
-ryhmässä sekä pyrkii omalla toiminnallaan toteuttamaan unelmaa paremmasta maailmasta.

Jouni Kallio
Jouni Kallio on kouluttaja ja tutkija LIKES-tutkimuskeskuksessa.
Jouni on opastanut tuhansia koulutoimijoita oppilaiden aktivoinnissa.
Jouni Välijärvi
Jouni Välijärvi (KT) toimi professorina Jyväskylän yliopistossa vuoteen 2019 saakka. Hänen nykyinen tutkimusalueensa on oppilaitosten yhteistyö, erityisesti nuorten joustavat opintopolut. Aiemmin hän on toiminut Koulutuksen tutkimuslaitoksessa tutkijana ja johtajana yhteensä neljä vuosikymmentä, jolloin hänen tutkimusalueinaan olivat mm. lukiotutkimus ja oppimistulosten kansainväliset vertailut.
Juha Repo
Juha Repo (KM) on kansainvälinen koulutusalan ammattilainen, joka työskentelee tällä hetkellä asiantuntijana koulutusvientiyhtiö EduCluster Finlandissa. Uransa aikana hän toiminut eri puolilla maailmaa asiantuntijatehtävissä, opettajana sekä rehtorina. Ennen paluutaan Suomeen kesällä 2019, hän oli viisi vuotta Qatarin pääkaupungissa Dohassa toimivan Qatar-Finland International Schoolin rehtori. Hänen taustansa työnohjaajana sekä organisaatiokonsulttina tuo syvempää näkemystä orgaanisaatioiden elämään.
Juhani Damski
Professori Juhani Damski on Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja. Damski on aiemmin työskennellyt IL:n sää- ja turvallisuustulosalueen johtajana vuosina 2008-2012 sekä Liikenne- ja viestintäministeriön kehittämisosaston
johtajana 2012-2015.
Koulutukseltaan Damski on filosofian tohtori, hänellä on useita kotimaisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä ja hän on mm. Suomen Pysyvä edustaja Maailman ilmatieteen järjestössä (WMO), Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa sekä Suomen pääedustaja kansainvälisessä sääsatelliittijärjestö EUMETSATissa. Hän on Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n Suomen kansallisen komitean puheenjohtaja sekä Suomen Arktisen neuvottelukunnan asiantuntijajäsen.
Kaisa Leino
Kaisa Leino toimii yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa.
Hänellä on laaja kokemus (moni)lukutaidon arvioinnista, ja hän on ollut mukana monissa opettajien täydennyskoulutuksissa (mm. LUKILOKI). 
Kaisa Vuorinen
Kaisa Vuorinen (KM, erityisopettaja ja tohtoriopiskelija, Helsingin yliopisto) on Suomen johtava positiivisen kasvatuksen tutkija ja kehittäjä. Hän on yhdessä Lotta Uusitalon kanssa julkaissut tutkimuksia ja käytännön opetusmateriaalia positiivisen kasvatuksen, erityisesti vahvuuksien tunnistamisesta lapsissa ja nuorissa. Kaisan perustama yritys Positiivinen CV tuo jokaisen opettajan ulottuville uudenlaisen digitaalisen välineen vahvuuksien opettamisen ja arvioinnin tueksi.
Kari Ketonen
Kari Ketonen on tunnettu näyttelijä, käsikirjoittaja, kehopsykoterapeutti, ohjaaja ja puhetyöläinen
  Kirsi Knuuttila
Kirsi Knuuttila työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) ja vetää Biotalousinstituutin metsä(bio)taloustiimiä. Hän toimii JAMKissa OKM-rahoitteisen kiertotaloushankkeen ”Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin - KiertotalousAMK” projektipäällikkönä.
Lisäksi hän toimii kahden muun kiertotalousaiheisen hankkeen projektipäällikkönä.
KolmeKuutoset
Kolmekuutoset on n. 9 -12 -vuotiaiden laulajien kuoro. Kolmekuutosissa oppilaat totuttelevat kuorotyöskentelyyn ja taitojen edistyessä heillä on mahdollisuus pyrkiä edustuskuoroon Vox Aureaan. Kuoroa johtaa Suvi Airaksinen.
Kyösti Värri
Kyösti Värri on kokenut koulutuksen kehittäjä. Hän työskentelee lukiokoulutuksen erityisasiantuntijana Suomen Kuntaliitossa yhteistyössä oppilaitosten ja kuntien kanssa. Aiempaa kokemusta hänellä on mm. lukion, perusopetuksen ja kansalaisopiston rehtoriudesta sekä kunnan sivistysjohtajuudesta. Lisäksi hän on ollut mukana lukiokoulutusta ja ylioppilastutkintoa koskevassa valtakunnallisessa kehittämistyössä.
Jakaa lukiokoulutusta koskevaa tietoa Twitterissä: @KyostiVarri.
Leena Lyytinen
Leena Lyytinen on aikuinen matkalaukkulapsi ja varhaiskasvatuksen opettaja. Hän on asunut valtaosan lapsuudestaan Etiopiassa ja asettunut 2000-luvun alussa perheineen Jyväskylään. Leena on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen.

Leo Lahti
Leo Lahti toimii tutkijana Luonnonvarakeskuksella. Hänen tutkimusaiheenaan on pääasiassa ruokahävikki.

Leo Stranius
Leo Stranius on ilmastoasiantuntija, joka ottaa aktiivisesti kantaa ilmastokysymyksiin. Hänen ilmastokysymyksiin kantaa ottava bloginsa on valittu Suomen ympäristöblogien ykköseksi. 

LUKILOKI
LUKILOKI on 15 op laajuinen luku- ja kirjoitustaitoon keskittyvä opettajien täydennyskoulutus. Opetushallituksen rahoittama koulutus on suunnattu kaikkien koulutusasteiden opettajille. Tavoitteena on antaa opettajille valmiuksia ja keinoja luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opetukseen sekä taitojen tukemiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota motivaatiotekijöihin ja osaamisen arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaidon haasteisiin lukivaikeuden, S2-opetuksen ja monikielisyyden näkökulmista.

Tapahtumassa esittelijöinä hankkeen asiantuntijoita ja sisällöntuottajia: Auli Lehtinen, Sanna Luokomaa,
Susanna Mononen ja Tiina Siiskonen.

Maija Gellin
Maija Gellin (FT) on ohjelmajohtaja Suomen sovittelufoorumin VERSO-ohjelmassa. Hän on yli 18 vuoden ajan toiminut kouluttajana, tutkijana, ja sovittelijana oppimisyhteisöjen hyvinvoinnin, erityisesti konfliktinhallinnan ja sovittelun alalla. Maija Gellinin väitöskirja Restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa -kohti eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuria tarkastetaan väitöstilaisuudessa 8.11.2019 Lapin yliopistossa. Restoratiivisen oikeuden periaatteisiin pohjaavan eheyttävän kohtaamisen ja sovittelun osaaminen on vapauttanut peruskoulun henkilöstön tukemaan myös kiusaamistilanteissa oppilaiden omaa vastuunottoa ja käytöksen muutosta, syyllisten etsimisen ja vastakkainasettelun sijaan. Koulun arjen konfliktien, kuten mielipahaa ja kiusaamisen kokemusta aiheuttavien tilanteiden, hallinnan osalta väitös nostaa esiin kokemuksen uudenlaisesta näkemyksestä, jonka restoratiivinen, eheyttävä lähestymistapa ja sovittelu oli tuottanut. 

Mari Honko
Mari Honko (FT) on suomen kielen oppija, opettaja ja tutkija, joka työskentelee Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Tutkimuksessa ja opetuksessa Marille läheisiä teemoja ovat erityisesti kielitietoisuus, kielen oppimiseen ja kielitaidon arviointiin liittyvät kysymykset sekä näihin liittyvät käsitykset.

Mari Lapinkoski
Mari Lapinkoski (KM) on erityisluokanopettaja, oppilaanohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Hän on toiminut erityisopettajana ja erityisluokanopettajana peruskouluissa 0-9 vuosiluokilla sekä mm. aikuisten kouluttajana ammatillisella puolella. Tällä hetkellä Mari työskentelee opettajana Jyväskylässä Gradialla ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa ja kouluttaa sivutoimisesti mm. nepsy-aiheista. 
Matti Waitinen
Matti Waitinen on Helsingin pelastuskoulun rehtori

Merja Koivula
Merja Koivula (KT) on yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa varhaiskasvatuksen oppiaineessa. Lisäksi hän työskentelee Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisessä KOPA -tutkimushankkeessa.

Mia Malama 
Mia Malama toimii UNICEFin erityisasiantuntijana lapsen oikeuksien ja koulutuksen alueella. Ennen UNICEFille siirtymistä Mia toimi pitkään tutkijana ja yliopistonlehtorina HY opettajankoulutuslaitoksella sekä erilaisissa projekteissa. Mia väitteli ihmisoikeuskasvatuksesta vuonna 2011.

Mika Risku
Mika Risku (FM) on Koulutusjohtamisen instituutin esimies Jyväskylän yliopistossa. Mika on KAJO-hankkeen koordinaattori. Hänellä on monivuotinen ja laaja kokemus koulutusjohtamisen työstä, tutkimuksesta, kouluttamisesta ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta kotimaassa ja kansainvälisesti. 

Minna Huotilainen
Minna Huotilainen työskentelee kasvatustieteen professorina Helsingin yliopistossa ja on innostunut käyttämään aivotutkimuksen tuloksia oppimisen ja opetuksen kehittämiseen.
Hän on julkaissut aiheesta useita kirjoja, muun muassa teokset ”Tunne aivosi” ja ”Näin aivot oppivat”.
(Kuva: Jari Härkönen)
Minna Riikka Järvinen
Minna Riikka Järvinen on kasvatustieteen tohtori ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja, joka toimii Kehittämiskeskus Opinkirjon toiminnanjohtajana.
Niina Junttila
Niina Junttila työskentelee Opetushallituksessa lasten ja nuorten hyvinvointiasioista vastaavana opetusneuvoksena. Hän on virkavapaalla Turun yliopiston kasvatuspsykologian professorin tehtävästä ja on viimeiset vuosikymmenet tehnyt lasten ja nuorten yksinäisyyteen, ulkopuolisuuden kokemuksiin ja oppimiseen liittyvää tutkimusta sekä ollut mukana mm. valtakunnallisen Lapsistrategian valmisteluryhmässä ja Nuorisotakuun neuvottelukunnassa. Junttilan kirjat, ”Kavereita nolla” (2015) ja ”Kaiken keskellä yksin” (2018), ovat nostaneet yksinäisyyden osaksi yhteiskunnallista keskustelua.

Noora Heiskanen
Noora Heiskanen (KM) on projektitutkija Jyväskylän yliopistossa erityispedagogiikan oppiaineessa.
Hän työskentelee Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisessä KOPA -tutkimushankkeessa.

Olli-Pekka Malinen
Olli-Pekka Malinen (KT, dos.) toimii asiantuntija Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymä Gradian omistamassa koulutusvientiyhtiössä EduCluster Finlandissa. Nykyisen tehtävänsä lisäksi hän on työskennellyt muun muassa erityisluokanopettajana, opetushenkilökunnan täydennyskouluttajana, sekä tutkijana Suomessa ja ulkomailla. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat inklusiivinen koulu ja erityisopetus, sekä Suomessa että kansainvälisesti.  

Paula Savela
Paula Savela (KM) toimii projektipäällikkönä Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.
Pia Lumme
Pia Lumme toimii Lukuliikkeen koordinaattorina Opetushallituksessa. Hän kokoaa yhteen ja koordinoi valtakunnallista lukemisen kehittämistä Suomessa Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu lukemisen ohjelma ja kansanliike, joka haastaa kaikki mukaan edistämään lukemista ja tartuttamaan lukuintoa!

Päivi Nerg
Päivi Nerg toimii hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä valtiovarainministeriössä. Hän myös toimi edellisen hallituksen maakunta- ja sote –uudistuksen projektijohtajana valtioneuvostossa. Ennen nykyistä tehtäväänsä Nerg toimi sisäministeriön kansliapäällikkönä. Nerg tuntee hyvin sekä yksityissektorin että valtionhallinnon, sillä hän on työskennellyt aikaisemmin lukuisten luottamustointen ohella mm. Itä-Suomen yliopistossa sekä tehnyt työuraa myös yritysmaailmassa.

Sakari Salo
Sakari Salo opettaa Jyväskylän Lyseon lukiossa kemiaa ja matematiikkaa kansallisella puolella, sekä kemiaa kansainvälisellä IB-linjalla. Hän toimii myös Jyväskylän projektipäällikkönä Erityisesti lukiossa -hankkeessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Erityisesti lukiossa -hankkeessa kehitetään ohjaus- ja tukitoimia lukiotasolla. Jyväskylästä mukana ovat Lyseon lukio ja Schildtin lukio, joiden kehitystyön painopisteet ovat tutortoiminta englannin, ruotsin, äidinkielen ja matematiikan opiskelun tueksi sekä toimintamallit opiskelijan kokonaisvaltaisen tuentarpeen havaitsemiseksi ja tuen tarjoamiseksi.

Sami Talvensola 
Sami Talvensola on Liikkuvan varhaiskasvatuksen hankekoordinaattori ja varhaiskasvatuksen opettaja.
  Satu Peitso
Satu Peitso (PsM) on neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, joka työskentelee psykologina Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa. Satun työnkuva on monipuolinen sisältäen esi- ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten kielen kehityksen ja koulunkäynnin vaikeuksien arviointia ja tukitoimien suunnittelua.
Suvi Ylönen
Suvi Ylönen (YTM, KM) työskentelee Tartu tarinaan -hankevastaavana Niilo Mäki Instituutissa. 
  Tanja Räty
Tanja Rädyn työkenttää Jyväskylän kaupungin sivistyksen toimialalla ovat osallisuutta ja päätöksenteon valmistelua tukevat tehtävät. Ennen suunnittelijan tehtävään siirtymistä Tanja työskenteli 15 vuotta lasten ja nuorten osallisuuskasvatukseen liittyvissä koordinointi- ja kehittämistehtävissä.
Tiina Heikkinen
Tiina Heikkinen (KM) työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri Onervassa. Ennen tätä Tiina on toiminut erityisluokanopettajana n. 20 vuotta opettaen lapsia, joilla on haastetta kielessä, tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa ja käytöksessä. Nykyinen ohjaavan opettajan työ painottuu varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. 
Tiina Karhuvirta
Tiina Karhuvirta (FM) toimii Kehittämiskeskus Opinkirjossa erityisasiantuntijana osallisuus- ja demokratiakasvatuksessa. Hänen päävastuualueinaan ovat oppilaskuntatoiminnan valtakunnallinen kehittäminen ja Nuorten parlamentin toteuttaminen yhdessä eduskunnan kanssa.

Tiina Malste
Tiina Malste (KM, luokanopettaja) on kokenut opettaja ja oppimisen, sekä tätä nykyä oppimisympäristöjen, kehittäjä-asiantuntija ISKU:lla. Uransa aikana hän on paitsi suunnitellut ja ohjannut monen ikäisten opinpolkuja, myös osallistunut opetussuunnitelmien, oppimateriaalien, uusien oppimisen menetelmien sekä kokonaisvaltaiseen koulujen ja järjestelmien kehittämiseen Suomessa ja maailmalla.


Tommi Mäkinen
Tommi Mäkinen on yliopistonopettaja opettajankoulutuslaitoksella. Hänellä on pitkäaikainen kokemus ja suuri into vuorovaikutusosaamisen kouluttamiseen.

Arvoristiriitapuheenvuorossa esityksen pitäjinä toimivat yliopistonopettaja Tommi Mäkinen Opettajankoulutuslaitokselta sekä opintojensa loppuvaiheessa olevat liikunnanopettajaopiskelijat Elina Kallinen, Anni Holopainen ja Ville Laine. Tommi toimii tunne- ja vuorovaikutustaitokouluttajana ja kaikkia puhujia yhdistää kiinnostus kohtaamiseen ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.
Turo Teittinen
Turo Teittinen on toiminut Jyväskylän LastenParlamentin koordinaattorina vuodesta 2012 saakka. LastenParlamentin tehtävänä on nostaa erityisesti alakouluikäisten lasten ääntä kuuluviin Jyväskylän päätöksenteossa. LastenParlamentin työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä alakoulujen oppilaskuntien kanssa. Turo on toiminut kouluttajana useassa oppilaskuntien toimintaa koskevassa tilaisuudessa sekä lapsille että opettajille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä