Monialaiset (MONOt) oppimiskokonaisuudet Jyväskylässä

Monialaiset oppimiskokonaisuudet Jyväskylässä

Ei koulua vaan elämää varten

  • Tiimi/ koulu/ lähikoulut yhdessä (opetushenkilöstö ja oppilaat yhdessä eri oppiaineiden lähestymiskulmista) toteutettavat lukuvuoden aikana ilmiölähtöisiä, monialaisia oppimiskokonaisuuksia.
  • Koulukohtaisesti kokonaisuus rakennetaan ja toteutetaan niin, että oppilaiden elämismaailmasta nousevat aidot ja kiinnostavat ilmiöt päätyvät käsittelyn keskiöön.
  • MONOja toteutetaan koulussa vähintään 60 tuntia lukuvuoden aikana ja niin, että jokaiselle oppilaalle tulee lukuvuoden aikana tilaisuus osallistua vähintään yhteen MONO:on.
  • Kaikki kuhunkin monialaiseen osallistuvat oppilaat ja opettajat osallistuvat oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen yhteisvastuullisesti.
  • Oppilaat monimuotoisissa ryhmissä (mm. vuosiluokat, sukupuoli)
  • Myös koulun ulkopuolisia yhteistyökumppaneita osallistetaan suunnitteluun ja toteutukseen (MONO-käsikirja)
  • Koulut täsmentävät toteutuksen lukuvuosisuunnitelmassaan
  • Jyväskylän kaupungin kouluille on valittu yhteinen opiskeltava ilmiö lukuvuoden suunnitteluvaiheessa kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Se on Suomi 100.