Tutoropettajien koulutus ja toiminta

Tutoropettajien O365-ryhmä

JKLTutoropettajat-ryhmään pääsee oman @cygnnet.fi-sähköpostin kautta. Ryhmästä löytyy mm.
  • esitysdiat koulutuksista
  • ryhmän keskustelufoorumi
  • ryhmän OneDrive
  • OneNote-muistio, jossa eri tiimien omat sivut


Tutoropen Kasvun kansio

Tee Peda.netin OmaTilaan Kasvun kansio, jonka avulla teet näkyväksi tutoropettajaksi opiskelun. Kirjaa sinne oppilaiden kanssa tehdyt kokeilut ja projektit ym. Anna osallistujaoikeus Jarkolle, Villelle, Riinalle (se valokuvallinen pedanet-tunnus), Simolle ja Hannulle. Kansion rakenteen päätät sinä, mutta siellä olisi hyvä olla tärkeimmät osa-alueet eli
  • Peda.net
  • Pilvipalvelut
  • Ohjelmointi ja robotiikka
  • OPS ja arviointi
  • Tietosuoja ja tekijänoikeudet
  • Sosiaalinen media
Jokaiseen osa-alueeseen tulisi kirjata oman osaamisen kuvaus, mahdolliset kehittämiskohteet ja suunnitelma siitä, miten aikoo nämä kehittämiskohteet ottaa haltuun.

Työssäoppimisprojekti (TOP) olisi hyvä tehdä sellaisesta osa-alueesta, jossa on juurikin kehittämisen tarvetta. TOP:n ei tarvitse olla maailmoja syleilevä (tuloksiltaan ja laajuudeltaan), vaan sellainen, mistä hyötyisi omassa työssään riviopettajakin.

Keväällä 2017 aloitimme näillä:

Tehtävä 1: Mitkä ovat tällä hetkellä vahvuutesi toimia turotopettajana?
Tehtävä 2: Ota osaa oppimishaasteeseen!

Tutoropettajien koulutustarvekartoitus keväällä 2017

Oheisesta linkistä pääsee lomakkeeseen, joka toimii myös jokaisen henkilökohtaisena koulutussuunnitelmana. Eri osa-alueista valitaan kolme tärkeintä, jotka merkitään prioriteetilla 1.-3. Tärkeysjärjestyksen valinnassa voi/kannattaa miettiä asiaa paitsi itsensä myös oman koulun kannalta.

Lomake