Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvät ohjeet

Oppilaiden omien mobiililaitteiden käyttäminen koulussa

Jyväskylän kaupungin kouluissa otetaan käyttöön vaiheittain oppilaiden omia mobiililaitteita oppimisessa ja opetuksessa. Mobiililaitteella tarkoitetaan älypuhelimia, tablet-tietokoneita ja kannettavia tietokoneita. Omilla laitteilla käytetään esimerkiksi tiedonhakupalveluja, sähköisiä oppimateriaaleja sekä koulun verkko-oppimisympäristöä. Niillä myös otetaan mm. koulutehtäviin liittyviä valokuvia.

Omien laitteiden käytön mahdollisuus liittyy uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen (https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla). Omien laitteiden käyttöönottoa tuetaan Jyväskylässä ja valtakunnallisesti useissa Opetushallituksen rahoittamissa hankkeissa.

Oppilaiden omien laitteiden käytössä noudatetaan seuraavia periaatteita:

  1. Mobiililaitteen käyttö ei saa häiritä oppituntia tai opetussuunnitelman toteutumista.
  2. Oman mobiililaitteen saa tuoda kouluun koulun antamaan ohjeen mukaisesti. Oman laitteen tuominen tai sen käyttäminen koulussa ei ole pakollista, eikä koulu edellytä laitteen hankintaa.
  3. Laitteiden tuontilupa ei tarkoita laitteiden jatkuvaa käyttölupaa koulussa. Koulusta kerrotaan, milloin laitteita saa käyttää. Laitteiden käytössä tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä. Opettaja päättää, millä oppitunnilla laitteita käytetään ja mihin käyttötarkoitukseen.
  4. Oppilaiden laitteet ovat koulussa omalla vastuulla. Jos oppilaan omaisuutta katoaa tai rikkoontuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan vahingoksi, ellei tekijää tavoiteta. Oppilas vastaa itse oman laitteensa ylläpidosta, säilyttämisestä ja kustannuksista mukaan lukien mahdolliset mobiilidatakustannukset. Kouluilla on käytössä omille laitteille tarkoitettu maksuton langaton verkko.

Koulussa on avoin langaton verkko, jota saa käyttää omilla laitteilla. Omille laitteille tarkoitettu verkko näkyy koulussa nimellä ”OpetusWLAN”. Verkko toimii kaikilla kouluilla ja sitä laajennetaan edelleen.

Oppilaalla ja oppilaan huoltajilla on aina oikeus valita, että oppilaalle annetaan koulussa käyttöön koulun laite. Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden lisäksi kouluille on hankittu yhteiskäyttöön tarkoitettuja laitteita. Oppilaille jaetettavien henkilökohtaisten laitteiden hankinnat tehdään taloustilanteen mukaan lukuvuosina 2016 - 2019.

Koulut tiedottavat koteja sitä mukaan kun oppilaiden omia laitteita otetaan käyttöön. Tiedottamiseen on tämän postin liitteenä valmis yhtenäinen tiedotepohja, jonka koulut täydentävät oman yhdyshenkilön tiedoilla ennen koteihin lähettämistä. Lähettämisen voi tehdä joko paperisella tiedotteella tai Wilma-viestillä (kopioi LIITTEEN teksti Wilmaan).

Liitteet:

tiedote-huoltajille-oppilaiden-omat-laitteet-opetuksessa-2016-2017.docx