Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvät ohjeet

Tällä sivulla

Mobiililaite menee rikki. Mitä tehdään, kuka korvaa?

Tässä on ohje, miten menetellään jos koulun tai Kasvun ja oppimisen palvelujen (myöhemmin lyhenne KOP) hankkima mobiililaite (yleensä tablet-tietokone, mutta myös kannettava tietokone tai älykännykkä) menee rikki.

Mobiililaitteista yleistä:
 • Laitteilla ei ole vakuutusta.
 • Oppilaskäyttöön tarkoitettuja ns. yhteiskäyttölaitteita ei anneta oppilaille kotiin.
 • Opettajalle voidaan antaa rehtorin tai päiväkodin johtajan päätöksellä käyttöön henkilökohtainen laite, jolloin laitteen voi viedä myös kotiin ja sitä voi käyttää vapaa-aikana. Opettajan tulee tutustua laitteiden yleisiin käyttösääntöihin.
 • Opettajan henkilökohtaisessa käytössä olevaa laitetta ei saa antaa muiden käyttöön ilman jatkuvaa valvontaa (esim. oppilaille, kotona lapselle).
 • Vahinkotapauksissa opettajalla ei ole rikki menneen laitteen korvausvelvollisuutta, mikäli laitetta on käytetty käyttösääntöjen mukaisesti. Mikäli todetaan, että rikkoutumiseen liittyy tahallisuutta tai suurta huolimattomuutta, voidaan laitteesta vaatia sen arvon mukainen korvaus.
 • Vahinkotapauksissa oppilaalla ei ole rikki menneen laitteen korvausvelvollisuutta, mikäli laitetta on käytetty käyttösääntöjen ja opettajan antamien ohjeiden mukaan. Mikäli todetaan, että rikkoutumiseen liittyy tahallisuutta tai suurta huolimattomuutta, voidaan laitteesta vaatia sen arvon mukainen korvaus.

1) Laitetakuun piiriin kuuluvat ongelmat

Mikäli kysymyksessä on ongelma, joka voidaan korjata laitetakuuseen kuuluvana, niin koulu ottaa yhteyttä suoraan laitteen myyjään. Jyväskylän kaupungin tablet -laitteiden toimittaja on tällä hetkellä Ilona IT, yhteystiedot tästä.

2) Opettajan henkilökohtaisessa käytössä olevan laitteen vahinkotapaus

 • Asiasta ilmoitetaan koulun rehtorille tai päiväkodin johtajalle mahdollisimman nopeasti ja täytetään vahinkoilmoitus. Vahinkoilmoitus toimitetaan rehtorille tai päiväkodin johtajalle. Mikäli laite on hankittu KOP:n keskitettyjen hankintojen kautta, toimitetaan vahinkoilmoitus myös KOP:iin, yhteyshenkilö on Jarkko Lampinen.
 • Laite voidaan korjata, mikäli se on korjauskustannukset arvioiden järkevää. Vahinkojen arviointi ja huoltopalvelu hoidetaan Ilona IT:n kautta, yhteystiedot tästä. Koulu toimittaa laitteen korjattavaksi ja vastaa korjauksen kustannuksista, mikäli kysymyksessä on koulun hankkima laite. Jos kysymys on KOP:n hankkimasta laitteesta, korjauskustannuksista vastaa KOP.
 • Mikäli laitteen on ostanut koulu, niin koulu voi hankkia uuden laitteen tilalle. Koululla ei ole kuitenkaan velvollisuutta ostaa uutta laitetta. Uusi laite voidaan hankkia esimerkiksi seuraavan isomman hankinnan yhteydessä.
 • Mikäli kysymyksessä on KOP:n keskitetyn hankinnan kautta ostettu laite, voi KOP hankkia uuden laitteen tilalle. KOP:lla ei ole kuitenkaan velvollisuutta ostaa uutta laitetta. Uusi laite voidaan hankkia esimerkiksi seuraavan isomman keskitetyn hankinnan yhteydessä.

3) Oppilaan käytössä olevan ns. yhteiskäyttölaitteen vahinkotapaus

 • Asiasta ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti opettajalle, joka on antanut laitteen käyttöön ja täytetään yhdessä opettajan kanssa vahinkoilmoitus. Vahinkoilmoitus toimitetaan rehtorille tai päiväkodin johtajalle. Mikäli laite on hankittu KOP:n keskitettyjen hankintojen kautta, toimitetaan vahinkoilmoitus myös KOP:iin, yhteyshenkilö on Jarkko Lampinen.
 • Laite voidaan korjata, mikäli se on korjauskustannukset arvioiden järkevää. Vahinkojen arviointi ja huoltopalvelu hoidetaan Ilona IT:n kautta, yhteystiedot tästä. Koulu toimittaa laitteen korjattavaksi ja vastaa korjauksen kustannuksista, mikäli kysymyksessä on koulun hankkima laite. Jos kysymys on KOP:n hankkimasta laitteesta, korjauskustannuksista vastaa KOP.
 • Mikäli laitteen on ostanut koulu ja sitä ei kannata korjata, koulu voi hankkia tilalle uuden laitteen. Koululla ei ole kuitenkaan velvollisuutta ostaa uutta laitetta. Uusi laite voidaan hankkia esimerkiksi seuraavan isomman hankinnan yhteydessä.
 • Mikäli kysymyksessä on KOP:n keskitetyn hankinnan kautta ostettu laite ja sitä ei kannata korjata, voi KOP hankkia uuden laitteen tilalle. KOP:lla ei ole kuitenkaan velvollisuutta ostaa uutta laitetta. Uusi laite voidaan hankkia esimerkiksi seuraavan isomman keskitetyn hankinnan yhteydessä.

Opettajien henkilökohtaisessa käytössä olevat laitteet

Opettajan henkilökohtaiseen käyttöön annetun laitteen yleiset käyttösäännöt, ohje opettajalle:
 • Huolehdin itse siitä, että minulla on toimintakunnossa ja ladattuna oleva laite.
 • Vastaan itse siitä, että laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot ja sisällöt ovat turvassa. Käytän esimerkiksi pääsykoodia laitteen suojaamiseen.
 • Suojelen laitetta varkauksilta ja vahingoilta. En jätä tablettia vartioimatta tai näkyville autoon tai muuhun kulkuneuvoon tai julkiseen tilaan.
 • Suojelen laitetta kolhuilta ja kosteudelta. Käytän laitteessani suojakuorta vahinkojen estämiseksi ja kulumisen vähentämiseksi.
 • Pidän tallella myös laitteen oheistarvikkeet, kuten laturin, suojakuoren ja mahdollisen av-sovittimen.
 • En luovuta laitetta muiden käyttöön (esim. oppilaat, kotona lapselle) ilman jatkuvaa valvontaa.
 • Huomioin ja ymmärrän laitteen kuljettamisessa ja käytössä tarvittavan varovaisuuden.
 • Jos tabletti menee rikki, toimin välittömästi vahinkotilanteisiin annetun ohjeen mukaan.
 • Jos tabletti katoaa tai varastetaan, ilmoitan siitä välittömästi koulun rehtorille sekä teen tarvittaessa rikosilmoituksen. Suostun luovuttamaan kadonneen tai varastetun laitteen seurantatiedot koululle.
 • En vie tablettia Suomen ulkopuolelle ilman koulun suostumusta.
 • En lataa laitteelle laitonta materiaalia. En käytä laitetta laitevalmistajan käyttö- ja lisenssiehtojen vastaisesti.
 • Palautan laitteen koululle oheistarvikkeineen välittömästi, jos koulu pyytää palautusta.
 • Huolehdin itse laitteeni varmuuskopioinnista ja siitä, että itselleni jää palautustilanteessa tarvitsemani kopiot laitteen sisällöstä.
 • Kun palautan laitteen koululle, poistan laitteen pääsykoodin käytöstä ennen palautusta.
 • Tyhjennän laitteen henkilökohtaisesta sisällöstäni ennen palautusta.

Oppilaiden yhteiskäytössä olevat laitteet

Oppilaiden yhteiskäyttöön tarkoitettujen laitteiden yleiset käyttösäännöt, ohje oppilaalle:
 • En vie laitetta kotiin, käytän sitä vain koulussa.
 • Käytän laitetta aina opettajan antamien ohjeiden mukaan ja opettajan kertomaan käyttötarkoitukseen.
 • Pesen kädet ennen laitteen käyttöä ja huolehdin laitteen puhtaudesta opettajan antamien ohjeiden mukaan.
 • Suojelen laitetta vahingoilta, kuten kolhuilta ja kosteudelta.
 • En jätä tablettia vartioimatta tai näkyville julkiseen tilaan.
 • Käytän laitteessa suojakuorta vahinkojen estämiseksi ja kulumisen vähentämiseksi.
 • En luovuta minulle annettua laitetta muiden käyttöön ilman opettajan lupaa.
 • Ymmärrän että laite voi mennä rikki ja käytän sitä varovasti.
 • Jos laitteelle tapahtuu jotakin tai se ei toimi normaalisti, kerron asiasta heti opettajalle.
 • En lataa laitteelle materiaalia, joka on laitonta, hyvien tapojen vastaista tai rikkoo tekijänoikeuksia.
 • Palautan laitteen opettajalle tai kuljetussalkkuun välittömästi, kun opettaja pyytää sitä.
 • Lisäksi noudatan koulun omia sääntöjä laitteen käytössä.

Oppilaiden omien mobiililaitteiden käyttäminen koulussa

Jyväskylän kaupungin kouluissa otetaan käyttöön vaiheittain oppilaiden omia mobiililaitteita oppimisessa ja opetuksessa. Mobiililaitteella tarkoitetaan älypuhelimia, tablet-tietokoneita ja kannettavia tietokoneita. Omilla laitteilla käytetään esimerkiksi tiedonhakupalveluja, sähköisiä oppimateriaaleja sekä koulun verkko-oppimisympäristöä. Niillä myös otetaan mm. koulutehtäviin liittyviä valokuvia.

Omien laitteiden käytön mahdollisuus liittyy uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen (https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla). Omien laitteiden käyttöönottoa tuetaan Jyväskylässä ja valtakunnallisesti useissa Opetushallituksen rahoittamissa hankkeissa.

Oppilaiden omien laitteiden käytössä noudatetaan seuraavia periaatteita:

 1. Mobiililaitteen käyttö ei saa häiritä oppituntia tai opetussuunnitelman toteutumista.
 2. Oman mobiililaitteen saa tuoda kouluun koulun antamaan ohjeen mukaisesti. Oman laitteen tuominen tai sen käyttäminen koulussa ei ole pakollista, eikä koulu edellytä laitteen hankintaa.
 3. Laitteiden tuontilupa ei tarkoita laitteiden jatkuvaa käyttölupaa koulussa. Koulusta kerrotaan, milloin laitteita saa käyttää. Laitteiden käytössä tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä. Opettaja päättää, millä oppitunnilla laitteita käytetään ja mihin käyttötarkoitukseen.
 4. Oppilaiden laitteet ovat koulussa omalla vastuulla. Jos oppilaan omaisuutta katoaa tai rikkoontuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan vahingoksi, ellei tekijää tavoiteta. Oppilas vastaa itse oman laitteensa ylläpidosta, säilyttämisestä ja kustannuksista mukaan lukien mahdolliset mobiilidatakustannukset. Kouluilla on käytössä omille laitteille tarkoitettu maksuton langaton verkko.

Koulussa on avoin langaton verkko, jota saa käyttää omilla laitteilla. Omille laitteille tarkoitettu verkko näkyy koulussa nimellä ”OpetusWLAN”. Verkko toimii kaikilla kouluilla ja sitä laajennetaan edelleen.

Oppilaalla ja oppilaan huoltajilla on aina oikeus valita, että oppilaalle annetaan koulussa käyttöön koulun laite. Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden lisäksi kouluille on hankittu yhteiskäyttöön tarkoitettuja laitteita. Oppilaille jaetettavien henkilökohtaisten laitteiden hankinnat tehdään taloustilanteen mukaan lukuvuosina 2016 - 2019.

Koulut tiedottavat koteja sitä mukaan kun oppilaiden omia laitteita otetaan käyttöön. Tiedottamiseen on tämän postin liitteenä valmis yhtenäinen tiedotepohja, jonka koulut täydentävät oman yhdyshenkilön tiedoilla ennen koteihin lähettämistä. Lähettämisen voi tehdä joko paperisella tiedotteella tai Wilma-viestillä (kopioi LIITTEEN teksti Wilmaan).

Liitteet:

tiedote-huoltajille-oppilaiden-omat-laitteet-opetuksessa-2016-2017.docx

WLAN-verkot ja kirjautuminen

Avoin langaton verkko kouluissa ja päiväkodeissa

Kouluissa ja päiväkodeissa on näkyvissä avoin langaton verkko OpetusWLAN. Tämä on ensisijainen verkko niin tietokoneille, kännyköille ja muille mobiililaitteille sekä henkilökohtaisille omille laitteille. OpetusWLANia saa käyttää vapaasti ja siihen ei tarvita erillistä kirjautumista.

Etähallitut laitteet saavat oikeat verkkoasetukset automaattisesti ja liittyvät koulun verkkoon aina sen ollessa saatavilla.

OpetusWLANin käyttösäännöt:

Opetushallituksen mallipohjat