Koulukohtainen toimintasuunnitelma

Koulukohtainen toimintasuunnitelma

Koulun toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2016-2017

Avainalue Tavoitteet Arviointi / mittarit
Yleiset ja pedagogiset tvt-taidot Koulumme on valinnut ensisijaisen pilvipalvelun ja opettajat käyttävät sitä omien tiedostojensa hallintaan (Office365 tai Google GAFE). Itsearviointilomake (tulossa).
Kaikki opettajat hallitsevat Peda.netin peruskäytön (OmaTila ja koulun kotisivut, tehtävän luominen ja vastausten vastaanottaminen, julkisuusasetukset).
Koulumme opettajilla on käytössä henkilökohtainen laite ja sitä käytetään tehokkaasti (esim. sähköposti, wilma, kalenteri, pilvipalvelut).
Opettajat tuntevat TVT-OPS:n sisällön ja sen toteuttamisesta on sovittu koulun sisällä.
Mobiililaitteita hyödynnetään opetuksen monipuolistamiseen ja toiminnallisuuden lisäämiseen, esim. valokuvaus, videointi, erilaiset sovellukset.
Koulussamme kokeillaan opetusta pelkästään sähköisiä materiaaleja käyttäen (esim. yhdessä oppiaineessa jollakin luokalla).
Opettajat hallitsevat yleisimmät tekijänoikeuslait liittyen opetukseen ja oppimateriaalien tuottamiseen/käyttöön.
Sähköinen oppimishistoria ja arviointi Kolmansien luokkien opettajilla on riittävä osaaminen Kasvun kansion käyttöönottoon Peda.netissä. Kaikki koulumme opettajat tutustuvat Kasvun kansion ideaan ja voivat halutessaan ottaa sen käyttöön. Itsearviointilomake (tulossa).
Koulullamme on selkeä käytäntö oppilaiden Peda.net-tunnusten käyttöönottoon.
Koulumme opettajat perehdytetään Wilman formatiivinen arviointi -työkalun käyttöön.
Ohjelmointi ja robotiikka Koulullamme on selkeästi sovitut käytänteet ohjelmoinnin ja robotiikan opetuksen toteuttamiseksi. Itsearviointilomake (tulossa).
Henkilökunnassa on riittävästi osaamista ohjelmoinnin ja robotiikan opettamiseksi.
Laitteet ja verkot Koululla on kapasiteetiltään riittävä langaton verkko tai suunnitelma langattoman verkon kehittämiseksi.
Koululle on laadittu sähköisen toimintaympäristön suunnitelma, joka huomioi tulevaisuuden laitetarpeet (henkilökohtaiset laitteet, yhteiskäyttölaitteet), verkot sekä AV-laitteet (tulossa yhteinen pohja, tehdään koulukohtaisesti keväällä 2017). Tähän on tulossa yhteinen pohja.
Tuki ja koulutus Opettajien täydennyskoulutustarve on kartoitettu (yhteinen kysely).
Koululla on toimiva TVT-tuki, jonka resurssit ja tehtävät ovat kaikkien opettajien tiedossa. Opettajat saavat riittävästi tarvetta vastaavaa tukea ja koulutusta.