TVT-samanaikaisopettajien koulutussisältöjä

Esimerkkejä koulutussisällöistä

Koulutukset opettajille


Tunnukset kuntoon
(1h) - Peda.net, @cygnnet.fi ja Googlen G Suite (GAFE) (Simo, Riina)

Pilvipalveluiden perusteet (2h) - tiedostojen luominen ja jakaminen. (Simo, Riina, Hannu, Ville)

Pilvipalvelut (2h) - Google Classroomin tai Class Notebookin käyttö. (Simo, Riina)

Koulujen yhteiset tiedostot pilvipalveluissa (1h) - Googlen Tiimi Drive ja Officen SharePoint (Simo, Riina, Ville, Hannu)

Robotiikka ja ohjelmointi - Miten ohjelmointia ja robotiikkaa tulisi opettaa peruskoulussa? Millaisia asioita voidaan opettaa Lego robottien avulla? (työpaja) (Ville)

Ohjelmoinnin opetus peruskoulussa - suositeltava toteutus ohjelmoinnin opetukseen 1-9. luokilla. Esimerkkejä ohjelmien ja teknologian hyödyntämisestä ohjelmoinnin opetuksessa. (Ville)

iPadin perusteet (2h) - painikkeet, perustoiminnot ja ohjelmat opetuksessa. (Simo, Riina, Hannu, Ville)

iPadin jatkokoulutus (2h) - oppimissovelluksen syvällisempi haltuunotto (Simo, Riina, Hannu, Ville)
Peda.net ja Kasvun kansio (2-3h) - Miten ottaa käyttöön Kasvun kansio? (Hannu)

Peda.netin perusteet (2h) - Peda.netin rakenne, luokan/ryhmien sivujen käyttäminen. Omatila. (Simo, Riina, Hannu, Ville)

Peda.net oppitunnilla (2-3h) - Peda.netin tehokas käyttö opetuksessa ja oman työn apuna. (Simo, Riina, Hannu, Ville)

Peda.net yksilöllisen oppimispolun työvälineenä (1-3h) - Miten voi rakentaa yksilöllisen oppimispolun peda.netiin, esimerkkinä MathBoss 7B (Riina)

Googlen G suite (GAFE) yksilöllisen oppimispolun työvälineenä (1-3h) - Miten voi rakentaa yksilöllisen oppimispolun G Suiteen, esimerkkinä (Simo)

Sukellus OPSiin (2-3h) - Miten ottaa käyttöön uusi opetussuunnitelma hyödyntäen Peda.net -oppimisympäristöä, Kasvun kansiota ja mobiililaitteita. Jatkuva arviointi, oppilaslähtöinen oppiminen, vertaisoppiminen, vertaisarviointi. Koulutus suunnattu alakouluihin, mutta kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. (Hannu)

Mun maailma –työväline laaja-alaisen osaamisen taitoihin (2h) - Laaja-alaisen osaamisen sisällöt ovat mukana kaikessa uuden opsin mukaisessa opetuksessa. Niiden käsittely itsenäisinä omina teemoinaan helpottaa niiden sisäistämistä ja soveltamista käytäntöön. Osallistujat saavat käyttöönsä työvälineen, jonka avulla kartoitetaan oppijan lähtötilanne kunkin laaja-alaisen taidon suhteen, asetetaan tavoitteet ja tutkitaan tekojen merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkkien avulla hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa Mun maailma -työvälineen apuna. (Hannu)

Samanaikaisopetus:

iPad

Elokuvan tekeminen iPadilla - iMovie (suunnittelu + toteutus 1h-6h) (Simo, Ville, Riina, Hannu)

Animaation tekeminen iPadilla - iMotion (suunnittelu + toteutus 1h-9h) (Simo)

Kuvallinen kerronta iPadilla - PuppetEdu/Adobe Spark (suunnittelu + toteutus 1h-3h) (Simo)


Peda.net

Kasvun kansion käyttöönotto oppilaiden kanssa (2h) (Hannu)

Peda.netin käyttöönotto oppilaiden kanssa (1-2h) (Hannu, Riina, Simo)

Kuvien tai videoiden siirtäminen Peda.netiin (1-2h) (Riina, Simo)

Oppilaiden työskentely Peda.netissä (1-2h) (Hannu, Riina, Simo)


Ohjelmointi ja robotiikka

Tutustuminen robotiikkaan. Samanaikaisopettaja tuo Lego EV3 robotit 12 kpl mukanaan (3-6 lk). (toteutus 2-4 h) (Ville, Simo)

Tutustuminen ohjelmointiin Scratch ympäristössä, 4-6 lk. (2-4h) (Ville)

Tutustuminen ohjelmointiin Scratch jr ympäristössä, 1-3 lk. (2-4h) (Simo)

Tutustuminen ohjelmointiin Python kielellä, 7-9 lk. (2-3h) (Ville)

Yleiset TVT-taidot

Sähköiset kokeet Socrativella (suunnittelu 1-2 h, toteutus 1h) (Ville)

QR-koodien hyödyntäminen opetuksessa (suunnittelu 1h, toteutus) (Simo, Riina, Ville, Hannu)

Pilvipalveluiden yhteiskäyttöominaisuudet opetuksessa (2h) (Simo, Riina, Hannu, Ville)