TVT-ohjaus ja -koulutukset lukuvuonna 2016-2017 perusopetuksessa

Ohjaus- ja koulutussuunnitelma

Lukuvuonna 2016-2017 tvt-ohjauksessa ja tvt-koulutuksessa painotetaan kolmea pääteemaa.

Teema 1) Ohjelmointi, robotiikka ja ajattelun taidot

Keskeiset sisällöt / koulutuskokonaisuudet:
Toteuttamistavat
 • Monimuotokoulutus. 3-6 tuntia lähiopetusta ja/tai käytännön harjoittelu osana omaa työtä tvt-ohjaajan tukemana. Lisäksi tarvittaessa verkkotyöskentelyä.
 • Pedagogisia vinkkejä välitunti-infojen ja materiaalipankkiin tehtävien infovideoiden avulla.
Kohderyhmät
 • Koulutukset ovat avoimia ja ohjausta tarjotaan kaikille opettajille käytössä olevien ohjausresurssien mahdollistamalla tavalla. Kohderyhmänä huomioidaan kuitenkin erityisesti 3 ja 7 luokan opettajat (tuntikehyksessä resurssi ko. vuosiluokille).

Teema 2) Sähköinen oppimishistoria ja arviointi

Keskeiset sisällöt / koulutuskokonaisuudet
 • Wilma -järjestelmän käyttäminen OPS2016 taitotasoarviointiin.
 • Kasvun kansion toteuttaminen Peda.net -palvelun avulla.
Toteuttamistavat
 • TVT-tukihenkilöiden pitämiä infotilaisuuksia kouluilla.
 • TVT-tukihenkilöt tuottavat tuki- ja ohjevideoita. Kasvun kansio -ajatuksen esittelyvideo.
 • Wilman arviointijärjestelmän käyttöönottokoulutuksia, joiden kesto 1-3 tuntia.
 • Kasvun kansion osalta monimuotokoulutus 3-6 tuntia lähiopetusta sekä käytännön harjoittelu osana omaa työtä tvt-ohjaajan tukemana. Lisäksi tarvittaessa verkkotyöskentelyä.
Kohderyhmät
 • Wilman uuden arviointijärjestelmän infotilaisuudet koskevat kaikkia opettajia.
 • Wilman arviointijärjestelmän käyttöönottokoulutuksia järjestetään alueellisesti / koulukohtaisesti tarpeen mukaan ja ne sovitetaan yhteen sisällöllisten arviointikoulutusten kanssa. Koulutuksissa painotetaan alakouluja.
 • Kasvun kansio -ohjausta ja koulutusta tarjotaan kaikille kolmansien luokkien opettajille, koska kolmannet luokat varustetaan henkilökohtaisilla laitteilla lukuvuoden aikana. Tavoitteena on, että kaikki kolmansien luokkien opettajat tietävät kasvun kansion perusteet ja yli puolet opettajista on aloittanut kasvun kansio -työskentelyn lukuvuoden aikana.
 • Kasvun kansio -ohjausta ja koulutusta tarjotaan muille opettajille käytössä olevien resurssien mahdollistamalla tavalla.

Teema 3) Tutkivan, luovan ja yhteisöllisen työskentelyn tukeminen tieto- ja viestintätekniikalla

Keskeiset sisällöt / koulutuskokonaisuudet:
 • Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja yhteisöllinen oppiminen Peda.net, O365 ja Google -ympäristöissä.
 • Mobiililaitteet ja mobiilisovellukset oppimisen tukena.
 • Sähköisten oppimateriaalien käyttäminen Edustore -palvelun avulla.
 • TVT erityisryhmien opetuksessa.
Toteuttamistavat
 • Monimuotokoulutus. 3-6 tuntia lähiopetusta sekä käytännön harjoittelu osana omaa työtä tvt-ohjaajan tukemana. Lisäksi tarvittaessa verkkotyöskentelyä.
 • Pedagogisia vinkkejä välitunti-infojen ja materiaalipankkiin tehtävien infovideoiden avulla.
Kohderyhmät
 • Koulutukset ovat avoimia ja ohjausta tarjotaan kaikille opettajille käytössä olevien ohjausresurssien mahdollistamalla tavalla. Kohderyhmänä huomioidaan kuitenkin erityisesti 3 luokan opettajat ko. vosiluokalla tapahtuvan henkilökohtaisten laitteiden käyttöönoton vuoksi.
HUOM! Kaikki sisällöt liitetään TVT-opsiin ja varmistetaan, että opettajat ovat tietoisia TVT-opsin tavoitteista ja sisällöistä. TVT:n vastuullinen ja turvallinen käyttäminen huomioidaan kaikissa koulutuksissa. Yllä mainittujen koulutusten lisäksi järjestetään koulukohtaisen kartoitetun tarpeen mukaisesti tukea ja koulutusta esimerkiksi tvt:n peruskäyttötaitoihin sekä yksittäisiin ajankohtaisiin aiheisiin, kuten 3D-tulostamiseen.