TVT-ohjaus ja -koulutukset lukuvuonna 2016-2017 perusopetuksessa

Ohjauksen ja koulutusten toteuttamisen lähtökohtia

Huomioitavaa sisällön ja tekniikan näkökulmista:
 • OPS 2016 otetaan käyttöön alakoulussa. Erityisesti huomioidaan uuteen taitotasoarviointiin liittyvät tekniset järjestelmät sekä uutena OPSissa mukana olevat sisällöt, kuten ohjelmointi. Myös kasvun kansion osalta käynnistetään järjestelmällinen käyttöönotto.
 • Kolmansien luokkien oppilaat varustetaan henkilökohtaisilla laitteilla lukuvuoden aikana. Lisäksi jatketaan henkilökohtaisten laitteiden pilotointia muilla luokka-asteilla.
 • Opettajien henkilökohtaisten laitteiden käyttöönotto viedään loppuun lukuvuoden aikana.
 • Sähköisen oppimisympäristön kehittämisessä edetään tvt-toimintasuunnitelman mukaisesti https://peda.net/jyvaskyla/ict/toimintasuunnitelma.
 • Opettajien osaamisen itsearvioinnin ja koulutussuunnittelun tueksi otetaan käyttöön opettajien neliportainen tvt-taitotasoasteikko.
 • Osaamisen kehittymistä seurataan vuosittain toteutettavalla OPEKA -kyselyllä.
Huomioitavaa tuen ja koulutusten järjestämisen sekä niihin liittyvien resurssien näkökulmista:
 • Jyväskylässä työskentelee 10 alueellista tvt-tukihenkilöä, jotka pystyvät tarjoamaan kukin tvt-tukea noin päivän viikossa.
 • Tukihenkilöt erikoistuvat / ovat erikoistuneet johonkin kolmesta koulutusteemasta. Tukihenkilöiden erikoisosaamista jaetaan kaikille kouluille.
 • Syksyllä 2016 resurssoidaan 4-5 kuukauden erillinen työpanos (ICT-ohjaus -hanke) tvt-koulutusten ja tvt-ohjauksen toteuttamiseen.
 • Koulukohtaista tuntilaskutukseen perustuvaa tukea jatketaan hankeresurssin mahdollistamassa laajuudessa.
 • TVT-ohjaukseen haetaan lisärahoitusta lukuvuoden aikana mikäli rahoituskanavia avautuu.
 • Ohjausta ja koulutuskokonaisuuksia hankitaan myös yhteistyökumppaneilta. Koulutusyhteistyötä kehitetään edelleen mm. Jyväskylän yliopiston ja K-S kuntien kanssa, joiden kanssa käynnistyy myös yhteinen koulutushanke. Verkoston avulla haetaan myös uusia koulutushankkeita, mikäli rahoituskanavia avautuu.
 • Koulutusten toteuttamiseen etsitään aktiivisesti uusia resurssiviisaita toimintamalleja. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kanssa pilotoidaan "koulukaappaus", joka mahdollistaa opettajien osallistumisen koulutuksiin ilman sijaiskuluja.