TVT-ohjaus ja -koulutukset lukuvuonna 2016-2017 perusopetuksessa

Tutoropettajien pitämät samanaikaistunnit ja koulutukset

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko48

25 November 2019 Thursday
26 November 2019 Thursday
27 November 2019 Thursday
28 November 2019 Thursday
29 November 2019 Thursday
30 November 2019 Thursday
1 December 2019 Thursday

Viikko49

2 December 2019 Thursday
3 December 2019 Thursday
4 December 2019 Thursday
5 December 2019 Thursday
6 December 2019 Thursday
7 December 2019 Thursday
8 December 2019 Thursday

Viikko50

9 December 2019 Thursday
10 December 2019 Thursday
11 December 2019 Thursday
12 December 2019 Thursday
13 December 2019 Thursday
14 December 2019 Thursday
15 December 2019 Thursday

Viikko51

16 December 2019 Thursday
17 December 2019 Thursday
18 December 2019 Thursday
19 December 2019 Thursday
20 December 2019 Thursday
21 December 2019 Thursday
22 December 2019 Thursday

Viikko52

23 December 2019 Thursday
24 December 2019 Thursday
25 December 2019 Thursday
26 December 2019 Thursday
27 December 2019 Thursday
28 December 2019 Thursday
29 December 2019 Thursday

Viikko1

30 December 2019 Thursday
31 December 2019 Thursday
1 January 2020 Thursday
2 January 2020 Thursday
3 January 2020 Thursday
4 January 2020 Thursday
5 January 2020 Thursday
Ilmoittautuminen

Yhteystiedot

TVT-samanaikaisopettajat:

TVT-samanaikaisopettajat toimivat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kouluttajina ja tukihenkilöinä. He ovat kaikkien koulujen ja opettajien käytettävissä.

Koulutus- ja tukitarpeissa voitte ottaa yhteyttä suoraan TVT-samanaikaisopettajiin. Heidän pääasialliset vastuualueensa ovat alla, mutta voitte luonnollisesti ottaa yhteyttä keneen tahansa.

• Ville Sakomaa (ville.sakomaa@jkl.fi): Robotiikka, ohjelmointi, Office365, Wilma ja form. arviointi
• Hannu Rainerma (hannu.rainerma@jkl.fi): Kasvun kansio, Peda.net, Digipedagogiikka, Wilma ja form. arviointi
• Riina Sutinen (riina.sutinen@jkl.fi): Peda.net, Office365, iPad
• Simo Marttinen (simo.marttinen@jkl.fi): Googlen G Suite (GAFE), Office365, iPad, ohjelmointi, robotiikka

Ohjaus- ja koulutussuunnitelma

Lukuvuonna 2016-2017 tvt-ohjauksessa ja tvt-koulutuksessa painotetaan kolmea pääteemaa.

Teema 1) Ohjelmointi, robotiikka ja ajattelun taidot

Keskeiset sisällöt / koulutuskokonaisuudet:
Toteuttamistavat
 • Monimuotokoulutus. 3-6 tuntia lähiopetusta ja/tai käytännön harjoittelu osana omaa työtä tvt-ohjaajan tukemana. Lisäksi tarvittaessa verkkotyöskentelyä.
 • Pedagogisia vinkkejä välitunti-infojen ja materiaalipankkiin tehtävien infovideoiden avulla.
Kohderyhmät
 • Koulutukset ovat avoimia ja ohjausta tarjotaan kaikille opettajille käytössä olevien ohjausresurssien mahdollistamalla tavalla. Kohderyhmänä huomioidaan kuitenkin erityisesti 3 ja 7 luokan opettajat (tuntikehyksessä resurssi ko. vuosiluokille).

Teema 2) Sähköinen oppimishistoria ja arviointi

Keskeiset sisällöt / koulutuskokonaisuudet
 • Wilma -järjestelmän käyttäminen OPS2016 taitotasoarviointiin.
 • Kasvun kansion toteuttaminen Peda.net -palvelun avulla.
Toteuttamistavat
 • TVT-tukihenkilöiden pitämiä infotilaisuuksia kouluilla.
 • TVT-tukihenkilöt tuottavat tuki- ja ohjevideoita. Kasvun kansio -ajatuksen esittelyvideo.
 • Wilman arviointijärjestelmän käyttöönottokoulutuksia, joiden kesto 1-3 tuntia.
 • Kasvun kansion osalta monimuotokoulutus 3-6 tuntia lähiopetusta sekä käytännön harjoittelu osana omaa työtä tvt-ohjaajan tukemana. Lisäksi tarvittaessa verkkotyöskentelyä.
Kohderyhmät
 • Wilman uuden arviointijärjestelmän infotilaisuudet koskevat kaikkia opettajia.
 • Wilman arviointijärjestelmän käyttöönottokoulutuksia järjestetään alueellisesti / koulukohtaisesti tarpeen mukaan ja ne sovitetaan yhteen sisällöllisten arviointikoulutusten kanssa. Koulutuksissa painotetaan alakouluja.
 • Kasvun kansio -ohjausta ja koulutusta tarjotaan kaikille kolmansien luokkien opettajille, koska kolmannet luokat varustetaan henkilökohtaisilla laitteilla lukuvuoden aikana. Tavoitteena on, että kaikki kolmansien luokkien opettajat tietävät kasvun kansion perusteet ja yli puolet opettajista on aloittanut kasvun kansio -työskentelyn lukuvuoden aikana.
 • Kasvun kansio -ohjausta ja koulutusta tarjotaan muille opettajille käytössä olevien resurssien mahdollistamalla tavalla.

Teema 3) Tutkivan, luovan ja yhteisöllisen työskentelyn tukeminen tieto- ja viestintätekniikalla

Keskeiset sisällöt / koulutuskokonaisuudet:
 • Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja yhteisöllinen oppiminen Peda.net, O365 ja Google -ympäristöissä.
 • Mobiililaitteet ja mobiilisovellukset oppimisen tukena.
 • Sähköisten oppimateriaalien käyttäminen Edustore -palvelun avulla.
 • TVT erityisryhmien opetuksessa.
Toteuttamistavat
 • Monimuotokoulutus. 3-6 tuntia lähiopetusta sekä käytännön harjoittelu osana omaa työtä tvt-ohjaajan tukemana. Lisäksi tarvittaessa verkkotyöskentelyä.
 • Pedagogisia vinkkejä välitunti-infojen ja materiaalipankkiin tehtävien infovideoiden avulla.
Kohderyhmät
 • Koulutukset ovat avoimia ja ohjausta tarjotaan kaikille opettajille käytössä olevien ohjausresurssien mahdollistamalla tavalla. Kohderyhmänä huomioidaan kuitenkin erityisesti 3 luokan opettajat ko. vosiluokalla tapahtuvan henkilökohtaisten laitteiden käyttöönoton vuoksi.
HUOM! Kaikki sisällöt liitetään TVT-opsiin ja varmistetaan, että opettajat ovat tietoisia TVT-opsin tavoitteista ja sisällöistä. TVT:n vastuullinen ja turvallinen käyttäminen huomioidaan kaikissa koulutuksissa. Yllä mainittujen koulutusten lisäksi järjestetään koulukohtaisen kartoitetun tarpeen mukaisesti tukea ja koulutusta esimerkiksi tvt:n peruskäyttötaitoihin sekä yksittäisiin ajankohtaisiin aiheisiin, kuten 3D-tulostamiseen.

Ohjauksen ja koulutusten toteuttamisen lähtökohtia

Huomioitavaa sisällön ja tekniikan näkökulmista:
 • OPS 2016 otetaan käyttöön alakoulussa. Erityisesti huomioidaan uuteen taitotasoarviointiin liittyvät tekniset järjestelmät sekä uutena OPSissa mukana olevat sisällöt, kuten ohjelmointi. Myös kasvun kansion osalta käynnistetään järjestelmällinen käyttöönotto.
 • Kolmansien luokkien oppilaat varustetaan henkilökohtaisilla laitteilla lukuvuoden aikana. Lisäksi jatketaan henkilökohtaisten laitteiden pilotointia muilla luokka-asteilla.
 • Opettajien henkilökohtaisten laitteiden käyttöönotto viedään loppuun lukuvuoden aikana.
 • Sähköisen oppimisympäristön kehittämisessä edetään tvt-toimintasuunnitelman mukaisesti https://peda.net/jyvaskyla/ict/toimintasuunnitelma.
 • Opettajien osaamisen itsearvioinnin ja koulutussuunnittelun tueksi otetaan käyttöön opettajien neliportainen tvt-taitotasoasteikko.
 • Osaamisen kehittymistä seurataan vuosittain toteutettavalla OPEKA -kyselyllä.
Huomioitavaa tuen ja koulutusten järjestämisen sekä niihin liittyvien resurssien näkökulmista:
 • Jyväskylässä työskentelee 10 alueellista tvt-tukihenkilöä, jotka pystyvät tarjoamaan kukin tvt-tukea noin päivän viikossa.
 • Tukihenkilöt erikoistuvat / ovat erikoistuneet johonkin kolmesta koulutusteemasta. Tukihenkilöiden erikoisosaamista jaetaan kaikille kouluille.
 • Syksyllä 2016 resurssoidaan 4-5 kuukauden erillinen työpanos (ICT-ohjaus -hanke) tvt-koulutusten ja tvt-ohjauksen toteuttamiseen.
 • Koulukohtaista tuntilaskutukseen perustuvaa tukea jatketaan hankeresurssin mahdollistamassa laajuudessa.
 • TVT-ohjaukseen haetaan lisärahoitusta lukuvuoden aikana mikäli rahoituskanavia avautuu.
 • Ohjausta ja koulutuskokonaisuuksia hankitaan myös yhteistyökumppaneilta. Koulutusyhteistyötä kehitetään edelleen mm. Jyväskylän yliopiston ja K-S kuntien kanssa, joiden kanssa käynnistyy myös yhteinen koulutushanke. Verkoston avulla haetaan myös uusia koulutushankkeita, mikäli rahoituskanavia avautuu.
 • Koulutusten toteuttamiseen etsitään aktiivisesti uusia resurssiviisaita toimintamalleja. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kanssa pilotoidaan "koulukaappaus", joka mahdollistaa opettajien osallistumisen koulutuksiin ilman sijaiskuluja.