TVT-ohjaus ja -koulutukset lukuvuonna 2017-2018 varhaiskasvatuksessa

Esimerkkejä päiväkoteihin suunnattujen ohjauskäyntien sekä samanaikaisopetuksen sisällöistä

Koulutukset varhaiskasvatuksen henkilökunnalle

iPadin perusteet - painikkeet, perustoiminnot, pelit ja sovellukset opetuksessa.

iPadin jatkokoulutus - oppimissovelluksien haltuunotto
- -esim. QR-koodien hyödyntäminen opetuksessa,
- -iMovie, iMotion, TinyTap sovellukset
- -tunnetaidot mm. Emotions
- -sadutusta ja tarinoiden kerrontaa mm. StoryCreator
- -avaruusteeman elävöittämistä mm. SolarWalk
- -Greenscreen tekniikan hyödyntäminen
- -BookCreator


Peda.net ja Kasvun kansio - Kasvun kansio-pilotin ohjaus


Kehittäjäpäiväkodeille suunnattu ohjaus: - GAFE- pilvipalvelun käytön opastaminen sekä käytön/sisällön ideoiminen

Sukellus OPSiin - Miten ottaa käyttöön uusi opetussuunnitelma hyödyntäen Tvt: n mahdollisuuksia